Citi Handlowy - Kredyt Budowlany

Citi Handlowy

Citi Handlowy
Kredyt Budowlany


Twoja miesięczna rata może wynosić:
981,26 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,40  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,00  %

Zwróć uwagę

 • Stwórz przestrzeń dla swoich marzeń
 • Kwota kredytu nawet do 6 000 000 zł
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Pomoc w formalnościach

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 1,00%
Oprocentowanie Dla klientów, których zarobki wynoszą min. 5 tys. zł netto, marża wynosi 1,69%, a dla pozostałych klientów 2,69%. 3.4
w tym marża banku 1,69%
Całkowita kwota do spłaty - 117 758,01 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 981,26  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,3 punktu procentowego. 60,53 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Składka na polisę ubezpieczeniową na życie, oferowaną przez bank wynosi 0,0049% wartości nieruchomości miesięcznie. Bank akceptuje także polisę z rynku. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka na polisę ubezpieczeniową na życie, oferowaną przez bank wynosi 0,0047% wartości nieruchomości miesięcznie. Bank akceptuje także polisę z rynku. 7,05 PLN  PLN
Suma - 1 048,84 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2,50%. 1 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie pobiera opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena jest bezpłatna. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Bank nie pobiera dodatkowej opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego. 0,00 PLN
Suma - 1 000,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Bank pobiera opłatę za przedterminową spłatę kredytu, jeśli następuje ona w okresie pierwszych 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. Po upływie tego okresu wcześniejsza spłata kredytu jest bezpłatna. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu jest traktowane jak zaciągnięcie nowego. 0,00%
Wakacje kredytowe Nie ma możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu. 0,00%
Odroczenie spłaty Nie ma możliwości odroczenia terminu spłaty rat kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Pomoc doradcy Doradca banku złoży za Ciebie wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku do Księgi Wieczystej. Opłata naliczana za realizację usługi wynosi 200 zł. 200,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski (dotyczy obywateli UE).

 • W przypadku, gdy o kredyt ubiega się osoba samotnie wychowująca dzieci wymagane są legitymacje szkolne, bądź przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Oświadczenie majątkowe.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca CitiBanku Handlowego

Doradca CitiBanku Handlowego

 • Wypełnij, a następnie prześlij dostępny formularz kontaktowy. W ciągu kilku dni po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, który omówi dalszą procedurę wnioskowania o kredyt oraz uzgodni termin spotkania w placówce.
 • W trakcie spotkania doradca zbada wstępną zdolność kredytową, a następnie przygotuje listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Podczas kolejnego spotkania z doradcą banku wręczasz mu skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Bank podejmuje decyzję kredytową jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • W ciągu 14 dni od moment dostarczenia dokumentów, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników. Na tym etapie bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. W przypadku przyznania kredytu pracownicy banku przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym w pierwszej kolejności zapoznajesz się z warunkami zawartymi w umowie, a następnie podpisujesz umowę kredytową.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki, czyli wpis hipoteki oraz polisa ubezpieczenia nieruchomości. Doradca banku w Twoim imieniu złoży wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku.
 • Po podpisaniu umowy, zgodnie z zawartymi w niej warunkami nastąpi uruchomienie kredytu na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość.


Oddział CitiBanku Handlowego

Oddział CitiBanku Handlowego

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • W trakcie spotkania doradca zbada wstępną zdolność kredytową, a następnie przygotuje listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Podczas kolejnego spotkania z doradcą banku wręczasz mu skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Bank podejmuje decyzję kredytową jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • W ciągu 14 dni od moment dostarczenia dokumentów, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników. Na tym etapie bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. W przypadku przyznania kredytu pracownicy banku przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym w pierwszej kolejności zapoznajesz się z warunkami zawartymi w umowie, a następnie podpisujesz umowę kredytową.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki, czyli wpis hipoteki oraz polisa ubezpieczenia nieruchomości. Doradca banku w Twoim imieniu złoży wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku.
 • Po podpisaniu umowy, zgodnie z zawartymi w niej warunkami nastąpi uruchomienie kredytu na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.