GETIN Bank - Kredyt hipoteczny Gwarantowany

GETIN Bank

GETIN Bank
Kredyt hipoteczny Gwarantowany


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 003,11 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,87  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

Minimalna kwota uprawniająca do ubiegania się o kredyt została ustalona na 40.000 zł. Marża banku uzależniona jest od scoringu kredytowego, czyli punktowej metody oceny wnioskodawcy, która zależy min. od historii kredytowej, wieku, wykształcenia czy wykonywanego zawodu. Bank posiada w swojej ofercie kredyty dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 4,00%
Oprocentowanie W symulacji ujęta marża standardowa. Istnieje możliwość obniżenia marży nawet do 0,89%, w zależności od stosunku wartości zabezpieczenia do kwoty kredytu, rodzaju nieruchomości będącej zabezpieczeniem, Twojego źródła dochodu, historii kredytowej oraz w momencie skorzystania przez ciebie z wybranych z produktów bankowych. Jako właściciel rachunku osobistego możesz liczyć na obniżenie marży o 0,15 punktu procentowego. W przypadku skorzystania z programu inwestycyjnego marża kredytu zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. 3.87
w tym marża banku 2,14%
Całkowita kwota do spłaty - 120 384,65 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 003,11  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia prawomocnego odpisu Księgi Wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz banku, oprocentowanie zostaje podwyższone o 2 punkty procentowe. 95,38 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie wymaga posiadania wkładu własnego dla kredytu zaciąganego w PLN. Maksymalna wysokość kredytu jaką możesz uzyskać wynosi 90% wartości nieruchomości. 0,00 PLN
Suma - 1 098,49 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank ma prawo odstąpić od pobierania całości lub części prowizji z tytułu udzielenia kredytu w przypadku ustanowienia przez Ciebie dodatkowych zabezpieczeń. Wykupienie Programu Ochronnego Zdrowy Kredyt: ubezpieczenia na życie i od utraty pracy oraz ubezpieczenia nieruchomości obniży prowizję za udzielnie kredytu do 0 zł. 4 000,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego. W ofercie banku istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie, którego koszt na okres 12 miesięcy wynosi 1% kwoty kredytu. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to obowiązuje w całym okresie kredytowania. Wiąże się z tym obowiązek wznawiania ubezpieczenia oraz przedłożenia w banku polisy ubezpieczeniowej i dokonania cesji. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Oszacowanie wartości nieruchomości polega na inspekcji nieruchomości przez pracownika banku. 250,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Obowiązkowe ubezpieczenie stosowane w okresie przejściowym do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Płatne na 3 miesiące z góry w wysokości 0,03% od kwoty kredytu. Ubezpieczenie może być zawarte na okres 3, 6, 12 lub 24 miesiące. -
Suma - 4 370,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu została uzależniona od okresu kredytowania, w którym dokonujesz spłaty. W okresie 1 roku od momentu podpisania umowy kredytu bank nalicza opłatę za przedterminową spłatę w wysokości 5% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 2 latach opłata wynosi 4% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 3 latach opłata wynosi 3% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 4 latach opłata wynosi 2% kwoty całkowitego zadłużenia. W 5 roku opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1% kwoty zadłużenia. Po okresie 5 lat opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 0 zł. 5,00
Podwyższenie kwoty kredytu Prowizja wynosi od 4% kwoty podwyższenia, minimum 1.000 zł nie mniej niż stawka określona dla sporządzenia aneksu. 4,00%
Wakacje kredytowe Prowizja 1% liczona od pozostałej kwoty do spłaty, minimum 200 zł. 1,00%
Odroczenie spłaty Brak. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Aneks do umowy Bank pobiera opłatę w wysokości 200 zł za każdy aneks do umowy. 200, 00 PLN
Zaświadczenie o kredycie Wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie na Twój wniosek kosztuje 230 zł. 230,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty (dotyczy także właściciela nieruchomości, osoby trzeciej i jego małżonka).

 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

 • Dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenie o separacji, rozwodzie (jeżeli dotyczy).

 • Cudzoziemcy - paszport wraz z kartą pobytu na terenie Polski (jeżeli dotyczy). Jeżeli kredytobiorcą jest cudzoziemiec będący obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, a nieposiadający paszportu, dokumentem potwierdzającym jego tożsamość może być inny dokument honorowany na terenie danego kraju.

 • Wyciąg z kont osobistych za ostatnie 3 miesiące z saldami na koniec miesiąca (w przypadku braku konta osobistego - oświadczenie o braku konta).

 • Wyciągi z rachunków kart kredytowych za ostatni miesiąc (dotyczy tylko kart kredytowych objętych konolidacją).

 • Oświadczenie o wyborze waluty obcej - w przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Pozytywna historia kredytowa.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Getin Banku

Doradca Getin Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Agent Getin Banku

Agent Getin Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.