Konto - Millennium Bank

1 osoby wybrały tę ofertę
Załóż konto Konsultant skontaktuje się z Tobą nawet do 5min
Wyliczenie wygenerowane dla średniej ilości środków na koncie w kwocie 1 500,00 zł.
  • Millennium Bank
  • Prowadzenie 0 zł
  • Opłata za kartę 0 zł
  • Miesięczny koszt 0 zł
  • Darmowe bankomaty w Polsce tak
Załóż konto

Oprocentowanie konta: 0%

Konto 360° jest nieoprocentowane.

Opłata za prowadzenie konta: 0 zł

Opłata za wydanie karty do konta 0 zł

Wydanie karty do konta jest darmowe.

Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł

Za użytkowanie karty nie zapłacisz przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach nie zapłacisz za użytkowanie karty jeżeli:
- w poprzednim miesiącu na koncie została dokonana i zaksięgowana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą,
- oraz łączne wpływy zewnętrzne na konto wynosiły min. 1 000 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków prowadzonych na rzecz posiadacza w ramach bankowości detalicznej Banku Millennium).
W przeciwnym razie za użytkowanie karty zapłacisz 7 zł.

Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł

Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł

Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
5 zł
0 zł

Nic nie zapłacisz za przelew między rachunkami tego samego posiadacza w ramach bankowości detalicznej Banku Millennium (niezależnie od kanału, w jakim przelew został zlecony).
Nic nie zapłacisz za pozostałe przelewy wewnętrzne zlecane przez Millenet/Aplikację Mobilną/telefon/MilleSMS.
Za pozostałe przelewy wewnętrzne zlecane w placówce zapłacisz 5 zł.

Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
7,99 zł
2 zł

Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
0 zł

Za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów za granicą nic nie zapłacisz jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne nie wyniosły min. 1 000 zł).
W przeciwnym razie za wypłaty z bankomatów Santander Banku Polska oraz Planet Cash zapłacisz 1 zł, za wypłaty z pozostałych bankomatów - 5 zł, a za wypłaty z bankomatów za granicą - 2,5% min. 9 zł.

Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł

Za złożenie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego nic nie zapłacisz.
Za realizację zlecenia stałego nic nie zapłacisz.

Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł

Za jednorazowe hasło SMS do autoryzacji zleceń nic nie zapłacisz.

Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł