Konto - Alior Bank

Załóż konto Konsultant skontaktuje się z Tobą nawet do 5min
Wyliczenie wygenerowane dla średniej ilości środków na koncie w kwocie 1 500,00 zł.
  • Alior Bank
  • Prowadzenie 0 zł
  • Opłata za kartę 0 zł
  • Miesięczny koszt 0 zł
  • Darmowe bankomaty w Polsce tak
Załóż konto

Oprocentowanie konta: 0%

Konto Internetowe jest nieoprocentowane.

Opłata za prowadzenie konta: 0 zł

Opłata za wydanie karty do konta 0 zł

Wydanie karty do konta jest darmowe.

Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł

Za użytkowanie karty nic nie zapłacisz jeżeli wykonasz przy jej użyciu transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 300 zł.
W przeciwnym razie za użytkowanie karty zapłacisz 6 zł miesięcznie.

Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł

Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł

Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł

Nic nie zapłacisz za przelew wewnętrzny na rachunki własne (niezależnie od kanału, w którym został zlecony).
Nic nie zapłacisz za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony przez bankowość internetową/mobilną.
Za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony w oddziale/placówce partnerskiej (agencji) zapłacisz 8 zł.
Za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony za pośrednictwem bankowości telefonicznej (przy pomocy konsultanta) zapłacisz 5 zł.

Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
8 zł
5 zł

Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
0 zł

Za wypłaty z:
- bankomatów Euronet nie zapłacisz nic (pod warunkiem wypłaty min. 100 zł),
- bankomatów Euronet zapłacisz 5 zł (w przypadku wypłat poniżej 100 zł).
Za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce zapłacisz 5 zł.
Nic nie zapłacisz za wypłaty z bankomatów za granicą.

Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł

Za złożenie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego nic nie zapłacisz.
Za realizację zlecenia stałego nic nie zapłacisz.

Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł

Za jednorazowe hasło SMS do autoryzacji zleceń nic nie zapłacisz.

Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł