ING Bank Śląski - Rachunek walutowy


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Rachunek walutowyMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek walutowy funkcjonuje na podobnych zasadach jak standardowy rachunek prowadzony w PLN, z internetowym dostępem do rachunku oraz wydawaną kartą płatniczą. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie, a miesięczny koszt użytkowania karty wynosi 1,5 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej wysokości regularnych wpływów na konto. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa bezpłatna dostępna przez automatyczny serwis ING BankOnLine. 0,00 PLN
telefon Usługa bezpłatna dostępną tylko dla osób, które posiadają w banku oprócz konta walutowego, konto prowadzone w PLN. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Jeśli dana transakcja składana w ING BankOnLine wymaga autoryzacji, otrzymasz na Twój telefon komórkowy bezpłatny sms - jednorazowy kod autoryzacji, którym potwierdzisz konkretną dyspozycję. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Posiadając rachunek walutowy w ING Banku Śląskim możesz założyć lokatę terminową na 12 lub 24 miesiące. Minimalna wymagana kwota wpłaty wynosi 500 EUR. Oprocentowanie uzależnione jest od okresu na jaki lokujesz środki: 12 miesięczna lokata oprocentowana jest w skali roku 0,25%, lokata 24 miesięczna oprocentowana jest w wysokości 0,35% w skali roku. Lokata walutowa zakładana jest tylko w oddziale banku. 0,25 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku jest możliwy dzięki usłudze ING BankOnLine. Aktywujesz ją telefonicznie lub w oddziale banku. Ustalony zostaje wtedy Twój Identyfikator Użytkownika oraz Hasło. Jeśli dana transakcja składana w ING BankOnLine wymaga autoryzacji, otrzymasz na Twój telefon komórkowy sms - jednorazowy kod autoryzacji, którym potwierdzisz konkretną dyspozycję. TAK
   telefon Obsługę telefoniczną rachunku zapewnia serwis HaloŚląski. Jednak jest ona dostępna tylko dla osób, które posiadają w banku oprócz konta walutowego, konto prowadzone w PLN. Usługa zapewnia dostęp do historii operacji realizowanych na rachunku, wysokości salda, bez możliwości wykonywania przelewów. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale Banku ING Śląskim na terenie całego kraju. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Wersja mobilna systemu ING BankOnLine zapewnia dostęp do Twojego rachunku przez telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Maestro 1,50 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Maestro w EUR. Karta ważna jest 5 lata. Po upływie tego okresu karta wznawiana jest automatycznie bez dodatkowych opłat. Miesięczne użytkowanie karty kosztuje 1,5 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Usługa niedostępna. -
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych na rachunku. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Opłata 9 zł pobierana za miesięczne zestawienie transakcji odbierane w oddziale banku. Naliczana w momencie odbioru wyciągu. 9,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew walutowy wykonywany w oddziale banu naliczana jest opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 50 zł, maksymalnie 200 zł. Jeśli zlecenie walutowe realizujesz przez internet opłata za wykonaną operację wynosi 40 zł (jeśli przelew jest w walucie EUR do krajów Unii Europejskiej pobrana opłata wynosi tylko 5 zł). -
opłata min - 50,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Opłata za przelew na rachunek w ING Banku Śląskim zrealizowany w oddziale wynosi 6 zł. 6,00 PLN
telefon Usługa niedostępna. -
internet Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim zrealizowany za pośrednictwem serwisu ING BankOnLine jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew walutowy wykonywany w oddziale banu naliczana jest opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 50 zł, maksymalnie 200 zł. 50,00 PLN
telefon Usługa niedostępna. -
internet Jeśli zlecenie walutowe realizujesz w walucie EUR do krajów Unii Europejskiej pobrana opłata wynosi tylko 5 zł. 5,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Jeśli zlecenie walutowe realizujesz w walucie EUR do krajów Unii Europejskiej pobrana opłata wynosi tylko 5 zł. 5,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Z pozostałych bankomatów w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 3 % wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. W bankomatach sieci Euronet opłata za wypłatę gotówki wynosi 1 zł. 3,00 %
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą bank pobiera opłatę w wysokości 3% wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. 3,00 %

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Otwarcie rachunku dla nierezydenta, rezydenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego może nastąpić wyłącznie w oddziale banku.


Oddział ING Bank Śląski

Oddział ING Bank Śląski

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału ING Banku Śląskiego.
  • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
  • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
  • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
  • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
  • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
  • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Aktywacji nowo wydanej karty poprzez nadanie numeru PIN dokonujesz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine lub drogą telefoniczną.