Bank Pekao S.A. - Rachunek bieżący walutowy


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Rachunek bieżący walutowyMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,01 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek może istnieć samodzielnie lub jako subkonto do rachunku prowadzonego w PLN. Posiadając rachunek walutowy masz bezpłatny dostęp do usług PekaoInternet, TelePekao i PekaoSMS; jednak za prowadzenie konta bank pobierze opłatę miesięczną w wysokości 0,99 EUR.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna pobierana za prowadzenie rachunku naliczana jest w wysokości 0,99 EUR. Opłata nie będzie naliczana jeśli jesteś właścicielem jednego z wymienionych rachunków: Eurokonta Plus, VIP lub Prestiż, Srebrne, Złote, Max, Aktywne Plus, Premium, Premium Plus, Prestiżowe. 0,99   EUR
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunek wynosi 75 EUR miesięcznie. 75,00   EUR
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie pierwszego Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, a za korzystanie miesięczne 1 zł. 1,00 PLN
hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, która wynosi 0,01% w skali roku. 0,01 %
Oprocentowanie lokat walutowych Lokatę w walucie możesz założyć w oddziale banku, bankomacie oraz przez internet. Minimalna wymagana kwota lokaty wynosi 200 EUR. Lokatę w walucie otwierasz na okres 1, 3 lub 6 miesięcy. Oprocentowanie lokaty jest oprocentowaniem stałym i wynosi 0,01% - lokata terminowa na 1 miesiąc; 0,01% - lokata na 3 miesiące i 0,12% - lokata zawarta na 6 miesięcy. 0,12 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Do rachunku telefoniczny dostęp zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku Pekao SA na terenie całego kraju. TAK
   SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
   WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 6,36 PLN 0,00 PLN - -
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa. Karta ważna przez okres 2 lat. Za użytkowanie karty bank pobiera opłatę w wysokości 1,59 EUR. W przypadku dokonania 4 transakcji bezgotówkowych opłata za korzystanie z karty w następnym miesiącu zostaje obniżona do 0,99 EUR.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bank, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 0,5 EUR. 2,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 0,3 EUR. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 1,20 PLN
internet Realizacja przelewu przez serwis PekaoInternet jest bezpłatna. 0,00 PLN
SMS Realizacja przelewu przez serwis PekaoSMS jest bezpłatna. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 1,2 EUR. 4,80 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 0,6 EUR. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao kosztuje 0,1 EUR. 2,40 PLN
internet Za każdy przelew realizowany za pomocą serwisu PekaoInternet bank pobiera opłatę w wysokości 0,1 EUR. 0,40 PLN
SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS płatny 0,1 EUR za każdą operację. 0,40 PLN
Wap Realizacja przelewu możliwa jest jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku. Koszt usługi to 0,1 EUR. 0,40 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek osoby fizycznej w obrębie banku nie jest pobierana żadna opłata. Za wpłatę gotówkową na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 0,75% od kwoty wpłaty, minimum 5 zł. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku są operacjami bezpłatnymi. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA oraz bankomatach sieci Euronet. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Z pozostałych bankomatów w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 4% od wypłacanej kwoty, minimum 1,5 EUR. 4,00 %
w bankomacie za granicą Wypłaty w bankomatach Grupy UniCredit za granicą są bezpłatne, w pozostałych bankomatach koszt wynosi 4% wypłacanej kwoty, minimum 2,9 EUR. 4,00 %

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.
 • Minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunek wynosi 75 EUR miesięcznie.


Odział Banku Pekao S.A.

Odział Banku Pekao S.A.

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku walutowego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem walutowym.


Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem walutowym.