Santander Bank Polska - Konto24 walutowe


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Konto24 walutoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Atutami samodzielnego rachunku walutowego w Banku BZ WBK są bezpłatne prowadzenie, całkowity dostęp do usług bankowości elektronicznej (internet, telefon, sms i wap) oraz wydawana karta płatnicza, która może zostać objęta dodatkowym pakietem ubezpieczeń (miesięczny koszt 2 zł). Dużym minusem oferty jest brak możliwości realizowania przelewów zewnętrznych z rachunku. Żeby tego dokonać, musisz najpierw przelać środki na konto w PLN prowadzone w BZ WBK.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa BZWBK24 internet dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Usługa BZWBK24 telefon dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa BZWBK24 sms dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
WAP Usługa BZWBK24 wap dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami generowanymi przez token do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Pierwsze pięć kod-sms wysyłane jest bezpłatnie. Za każdego następnego sms-a zapłacisz 0,20 zł. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadamiające sms-y wysyłane do Ciebie przez bank w formie bezpłatnego maila, pojedynczego sms lub w formie Pakietu Alerty24. Koszt jednego powiadamiającego sms wysłanego przez bank wynosi 0,3 zł. Pakiet 25 sms-ów miesięcznie kosztuje 9 zł. Za każdy dodatkowy sms poza pakietem naliczana jest opłata w wysokości 0,3 zł. 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Minimalna wymagana kwota dla lokat zakładanych na okres 3, 6, 12 miesięcy kwota ta wynosi 1.000 EUR. Oprocentowanie lokaty 12 miesięcznej wynosi 0,3% w skali roku. 0,30 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia BZWBK24. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje które realizujesz wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms lub kodu generowanego przez token. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny posiadasz dzięki BZWBK24 telefon. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika (numer NIK) oraz ustalonego wcześniej 2 cyfrowego numeru PIN dla usługi BZWBK24telefon. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Banku BZ WBK. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis BZWBK24 sms. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN 40,00 PLN 3,00 PLN 0,00 PLN
Opis Karta płatnicza MasterCard wydawana jest na okres 2 lat. Opłata roczna za użytkowanie karty wynosi 10 EUR (licząc od drugiego roku). Płacąc kartą MasterCard w krajach "Strefy Euro" nie jest pobierana opłata za przewalutowanie transakcji. Dodatkowo jako posiadacz karty możesz skorzystać z ochrony karty w ramach pakietu ubezpieczeń. Opłata za posiadanie pakietu będzie stanowić równowartość 3 złotych, przeliczonych po średnim kursie NBP.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie eWyciągu udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew zagraniczny pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 9,5 zł; maksimum 180 zł. -
opłata min - 9,50 PLN
opłata max - 180,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Wap Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Przelew zewnętrzny z rachunku walutowego jest usługą niedostępną. Do banków krajowych możesz zrealizować przelew tylko po uprzednim przewalutowaniu kwoty na rachunek prowadzony w PLN. 0,00 PLN
telefon Usługa niedostępna. -
internet Usługa niedostępna. -
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Za wypłatę gotówki w bankomatach BZWBK24 naliczana jest opłata w wysokości 0,25 EUR. 1,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym W bankomatach innych niż BZ WBK prowizja za wypłatę gotówki wynosi 1,5 EUR. 6,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki z bankomatów sieci Allied Irish Banks w Republice Irlandii za granicą realizowana jest bez opłat. W pozostałych bankomatach za wypłatę gotówki pobrana zostanie opłata w wysokości 1,5 EUR. 6,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Karta płatnicza Karta płatnicza może zostać objęta ubezpieczeniem, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniową przed skutkami następujących zdarzeń: nieuprawnione użycie karty, kradzież gotówki pobranej z bankomatu, gwarancja najniższej ceny - ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą. Cena za pakiet ubezpieczeń wynosi 3 zł miesięcznie (licząc od trzeciego miesiąca posiadania karty). 3,00 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wiek 18 lat.


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek online rachunku walutowego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzona zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Podpiszesz przygotowane dokumenty.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.
 • W najbliższym czasie po podpisaniu umowy możesz udać się do oddziału w celu aktywowania usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BZ WBK.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny wraz z numerem PIN w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Kontakt telefoniczny BZ WBK

Kontakt telefoniczny BZ WBK

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek.
 • Wybierzesz miejsce podpisania Umowy: w dowolnym oddziale lub pod dowolnym adresem za pośrednictwem kuriera.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.