Raiffeisen Polbank - Konto walutowe


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Konto walutoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek możesz otworzyć jako samodzielne konto lub jako subkonto do rachunku prowadzonego w PLN. Bank nie umożliwia wydania karty płatniczej do rachunku. Musisz ponadto utrzymywać stałe saldo rachunku w kwocie o równowartości 150 zł. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż otwarcie jak i prowadzenie rachunku jest usługą bezpłatną.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna wymagana kwota salda na rachunku określana jest jako równowartość 150 zł. 150,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Raiffeisen Bank on-line jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku w ramach Centrum Telefonicznego jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Dostęp do rachunku w ramach Serwisu Mobilny Bank jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami z listy haseł jednorazowych. Kody wysyłane bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Brak. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0%. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych W ramach rachunku możliwe jest założenie lokaty terminowej, której oprocentowanie jest uzależnione od okresu na jaki lokujesz środki. Oprocentowanie lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy wynosi 0,25% w skali roku. 0,25 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia system bankowości internetowej Raiffeisen on-line. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms lub kodu z listy haseł jednorazowych. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny za pośrednictwem doradców Centrum Telefonicznego. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru klienta oraz ustaleniu przy pomocy doradcy numeru TPIN. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Raiffeisen Polbank Banku. TAK
   SMS Opcja niedostępna. NIE
   WAP Serwisy Mobilny Bank zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego i nadaniu numeru RPIN. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN 40,00 PLN - 40,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza MasterCard. Opłata za wydanie karty oraz jej roczne użytkowanie naliczana jest w wysokości 10 EUR. Obsługa karty jest bezpłatna.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie elektronicznej udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej Raiffeisen on-line i zechcesz otrzymywać wyciągi w formie papierowej - za każdy miesięczny wyciąg zapłacisz 3 zł. 3,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale W przypadku odbioru wyciągu w oddziale pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 10,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny przez internet pobierana jest opłata w wysokości 35 zł; przelew euroregulowany w EUR do krajów UE + Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria kosztuje 5 zł. W oddziale lub Centrum Telefonicznym opłata wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 5,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny w oddziale banku realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny u konsultanta Centrum Telefonicznego realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny przez internet realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew wewnętrzny za pośrednictwem aplikacji Mobilny Bank wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew w oddziale opłata wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. 40,00 PLN
telefon Za przelew u konsultanta Centrum Telefonicznego opłata wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. 40,00 PLN
internet Za przelew przez internet opłata wynosi 5 zł. 5,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Pierwsza wpłata na konto w miesiącu kalendarzowym realizowana jest bezpłatnie, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości 0,2% wpłacanej kwoty, minimum 4,99 zł. 0,20 %
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Za wypłatę gotówki pobierana jest opłata w wysokości 0,2% wypłacanej kwoty, minimum 4,99 zł. Chęć wypłaty gotówki powyżej 500 EUR musisz zgłosić na jeden dzień roboczy przed zrealizowaniem transakcji, dla kwoty powyżej 5.000 EUR - dwa dni wcześniej. 0,20 %
w bankomacie własnym Za wypłatę gotówki w bankomacie własnym zapłacisz prowizję w wysokości 2 EUR. 8,32 PLN
w bankomacie zewnętrznym Za wypłatę gotówki w bankomacie zewnętrznym zapłacisz prowizję w wysokości 2 EUR. 8,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą zapłacisz prowizję w wysokości 2 EUR. 8,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty w przypadku obywateli polskich.
 • Ważna legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia.
 • Paszport zagraniczny z kartą pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw nie należących do EOG; paszport zagraniczny z potwierdzeniem zgłoszenia pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw należących do EOG; paszportu zagraniczny - w przypadku nierezydentów.
 • Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek jedynie w oddziale, wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego. Konto takie traktowane jest jako konto wspólne osoby małoletniej i pełnoletniej.


Oddział Raiffeisen Bank

Oddział Raiffeisen Bank

 • Odwiedź dowolny oddział Raiffeisen Banku, zabierając ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku. Poprawność danych osobowych zawartych we wniosku zostanie zweryfikowana z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.


Doradca Raiffeisen Banku

Doradca Raiffeisen Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy Raiffeisen Banku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą doradca Raiffeisen Banku. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek o otwarcie konta.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia konta osobistego w dwóch egzemplarzach.
 • Podpisany przez Ciebie jeden egzemplarz (wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez bank) musisz przesłać do banku nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.