Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - Konto walutowe


Deutsche Bank

Deutsche Bank
Konto walutoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek walutowy jest prowadzony bezpłatnie w formie subkonta do konta rozliczanego w PLN. Dużym minusem oferty jest brak dostępu do karty płatniczej i wysoka opłata ze przelewy zewnętrzne, która wynosi 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - GBP
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa db easyNET internet dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Usługa Teleserwis dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest karta kodów TAN zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. Opłata jednorazowa za aktywację karty TAN wynosi 20 zł. Karta ważna jest 2 lata, po jej wygaśnięciu wysyłana jest do Ciebie nowa karta. 20,00 PLN
SMS z hasłem Usługa korzystania z haseł SMS służących do autoryzacji transakcji jest bezpłatna. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Lokata terminowa o stałym oprocentowaniu może zostać założona na okres 1, 3, 6, 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wymagana przez bank wynosi 1.000 GBP. Oprocentowanie dla lokaty 1 miesięcznej wynosi 0,03%, 3 miesięcznej 0,05%, 6 miesięcznej 0,07%, 12 miesięcznej 0,10%. 0,10 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia easyNET internet. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu TAN. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny posiadasz dzięki usłudze Teleserwisu. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Deutsche Banku. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank umożliwia bezpłatny wydruk historii dokonanych operacji na rachunku nawet do 90 dni wstecz. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięczny z rachunku wysyłany listem zwykłym jest bezpłatny; dzienny po każdej zmianie salda kosztuje 3 zł. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Wyciąg miesięczny z rachunku odbierany w oddziale banku kosztuje 10 zł; dzienny po każdej zmianie salda kosztuje 4 zł. 10,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew zagraniczny pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w oddziale jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem Teleserwisu jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany przez db easyNET internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł.. 30,00 PLN
telefon Za przelew zewnętrzny realizowany przez db easyNET telefon pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł. 30,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany przez db easyNET internet pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł. 30,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Bank nie prowadzi obrotu gotówkowego w GBP. Wpłaty na rachunek w GBP możliwe są wyłącznie w formie bezgotówkowej. -
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Bank nie prowadzi obrotu gotówkowego w GBP. Wypłaty z rachunku w GBP możliwe są wyłącznie w formie bezgotówkowej. -
w bankomacie własnym Usługa niedostępna. -
w bankomacie zewnętrznym Usługa niedostępna. -
w bankomacie za granicą Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Polski.


Wniosek online Deutsche Bank

Wniosek online Deutsche Bank

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzony zostanie Pakiet Powitalny - zestaw dokumentów koniecznych do otwarcia rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie.
 • Kurier dostarcza Pakiet Powitalny, który zawiera: 2 egzemplarze umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku (1 egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku), kartę identyfikacyjną umożliwiającą dostęp do rachunku przez internet i teleserwis oraz kod PIN do karty Visa Electron.
 • Podczas spotkania kurier sprawdza zgodność Twoich danych osobowych podanych we wniosku z dokumentem tożsamości.
 • Kurier dostarcza podpisany egzemplarz umowy do banku po czym Twoje konto zostaje aktywowane.
 • Kartę płatniczą do rachunku złotowego otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.


Oddział Deutsche Bank

Oddział Deutsche Bank

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Deutsche Banku.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta, otrzymujesz kartę identyfikacyjną umożliwiającą dostęp do rachunku przez interet i teleserwis oraz kod PIN do karty Visa Electron.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Kartę płatniczą do rachunku złotowego otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.