Bank Millennium - Konto walutowe


Bank Millennium

Bank Millennium
Konto walutowe


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek możesz założyć pod warunkiem, że posiadasz konta prowadzone w PLN w Banku Millennium. W ofercie na uwagę zasługuje fakt, iż przelewy wewnętrzne realizowane mogą być za pośrednictwem wszystkich kanałów bankowości elektronicznej (internet, sms, telefon). Ograniczenie zastosowane zostało tylko do przelewów zewnętrznych, które mogą być wykonywane w oddziale banku lub przez internet. Opłaty naliczane za przelew zewnętrzny przez internet wynoszą tylko 0,50 zł, więc swobodnie możesz wykorzystać rachunek do spłat rat kredytu zaciągniętego w EUR bez dodatkowych kosztów przewalutowania.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Opłata za otwarcie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 1 EUR. 1,00   EUR
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna wymagana kwota środków na rachunku to 1 EUR. 1,00   EUR
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem H@słaSMS generowane automatycznie służą do autoryzacji realizowanych przez Ciebie operacji bankowych. Wysyłane są bezpłatnie na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Kosz jednego sms-a powiadamiającego w ramach usługi MilleSMS wynosi 0,25 zł (na krajowy numer telefoniczny); 0,30 zł (na zagraniczny numer telefoniczny). 0,25 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Posiadając konto walutowe Lokatę Millennium możesz założyć za pośrednictwem internetu na okres 12 miesięcy, której oprocentowanie wynosi 0,6%. Oprocentowanie lokowanych środków uzależnione jest od okresu na jaki zawierasz lokatę. Wymagana minimalna wartość lokaty wynosi 200 EUR. 0,60 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet System bankowości internetowej banku - Millenet jest usługą bezpłatną i służy do obsługi rachunku 24 godziny na dobę. Usługę aktywujesz logując się na stronie www używając MilleKodu oraz H@sła. Autoryzacji wykonywanych operacji dokonujesz wysłanym na Twój telefon komórkowy H@słemSMS. TAK
   telefon Telefoniczną obsługę rachunku osobistego Bank Millennium zapewnia TeleMillennium. TAK
   oddział Bank Millennium posiada ponad 450 oddziałów, w których uzyskasz bezpośredni dostęp do swojego rachunku. TAK
   SMS Usługa MilleSMS zapewnia dostęp do operacji bankowych podobnych jak serwis Millenet. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Maestro 4,00 PLN - 2,99 PLN -
Opis Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta Millennium Maestro Voyager. Karta wydawana jest na okres 3 lat. Za pierwsze 3 miesiące korzystania z karty bank nie pobiera opłaty za użytkowanie karty, potem opłata miesięczna wynosi 1 EUR. Karta dostępna z opcjonalnym pakietem ubezpieczeniowym.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Millennium udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Posiadacz rachunku w Millennium otrzymuje wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji dokonywanych na rachunku, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 125 zł. Dodatkowo bank może doliczyć koszty banków korespondencyjnych - 30 zł plus opłaty telekomunikacyjne. Jeśli realizujesz przelew do kwoty 250 EUR opłata jaką naliczy Ci Bank Millennium wyniesie 9,50 zł. Za przelew w kwocie od 250 EUR do 2.000 EUR zapłacisz 18 zł. Za przelew w kwocie od 2.000 EUR do 12.500 EUR zapłacisz 30 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 125,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku jest bezpłatny. Za pozostałe przelewy bank pobiera opłatę w wysokości 5 zł. 0,00 PLN
telefon Usługa niedostępna. -
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew międzybankowy pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleMillennium jest usługą płatną w wysokości 0,50 zł, u konsultanta linii TeleMillennium przelew kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest płatny w wysokości 0,50 zł. 0,50 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. Chęć wypłaty waluty niezależnie od wysokości kwoty należy zgłaszać 2 dni wcześniej do godz. 12 w placówce lub TeleMillennium. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna. We współpracującej z bankiem siecią bankomatów BZ WBK oraz Cash4You opłata wynosi 0,2 EUR. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 1,5 EUR. 6,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 2 EUR. 8,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku walutowego. Warunkiem założenia konta walutowego jest posiadanie rachunku w PLN. Jeśli go nie posiadasz musisz wypełnić wniosek o otwarcie rachunku w PLN.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem walutowym.


Wniosek Online Bank Millennium

Wniosek Online Bank Millennium

 • Warunkiem założenia konta walutowego jest posiadanie rachunku w PLN. Jeśli go nie posiadasz musisz wypełnić wniosek o otwarcie rachunku w PLN.
 • Wypełnij wniosek online. Wypełniając wniosek niezbędny będzie Twój numer PESEL, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości. W ciągu najbliższych godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku potwierdzi dane jakie zostały wysłane we wniosku (na ich podstawie przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku itp.) oraz umówi wizytę kuriera w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.
 • Na spotkaniu kurier dostarczy dwa komplety dokumentów: umowę rachunku, karty debetowej i dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej, kartę wzoru podpisu, regulamin, instrukcję, etc.
 • Dodatkowo dostaniesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Podczas wizyty kuriera wymagane będzie okazanie tego samego dokumentu tożsamości, który został wymieniony we wniosku. Twoim obowiązkiem jest również dostarczenie do oddziału banku w najbliższym czasie od podpisania umowy rachunku kopii powyższego dokumentu. Kurier weryfikuje poprawność danych, a Ty podpisujesz dostarczone dokumenty.
 • Po podpisaniu dokumentów kurier zabiera jeden komplet i dostarcza go do centrali banku.
 • Jeśli weryfikacja dokumentów będzie pozytywna, bank aktywuje Twoje produkty.
 • O tym, że Twój rachunek osobisty jest już aktywny, bank poinformuje Cię telefonicznie.