Alior Bank - Konto walutowe


Alior Bank

Alior Bank
Konto walutoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Atutami samodzielnego rachunku walutowego w Alior Banku są bezpłatne prowadzenie i dostęp do usług bankowości elektronicznej (internet, telefon, sms i wap).Transakcje dokonywane kartą płatniczą są rozliczne w walucie rachunku, dzięki czemu możesz uniknąć dodatkowych kosztów przewalutowania.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usług Bankowości Internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usług Bankowości Telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usług Bankowości Mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Kody sms wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank pobierana jest opłata w wysokości 0,3 zł. 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0% w skali roku. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Lokata terminowa dostępna na rachunku może zostać założona ze zmienną stopą procentową na okres 24, 36 miesięcy lub stałą stopą procentową na okres 1, 3, 6, 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wymagana przez bank wynosi 200 EUR. Oprocentowanie ulokowanych środków uzależnione jest od okresu zawarcia lokaty i wynosi, w przypadku lokaty ze zmiennym oprocentowaniem na okres 24 miesięcy 1,2% w skali roku. W przypadku lokaty ze stałym oprocentowaniem na okres 12 miesięcy wynosi 0,5% w skali roku. 0,50 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Bankowość internetowa jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz przez podanie kodu sms. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny do rachunku zapewnia Bankowość Telefoniczna (konsultant lub automat). TAK
   oddział Alior Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis SMS. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. WAP aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki WAP Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 5,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 10,00 PLN
Opis Karta MasterCard z funkcjonalnością karty zbliżeniowej w technologii PayPass wydawana na okres 3 lat. Miesięczna obsługa karty kosztuje 5 zł. Za wydanie i wznowienie karty naliczana jest opłata w wysokości 10 zł. Jako właściciel rachunku możesz również skorzystać z karty MasterCard z wizerunkiem. Opłata naliczana za jej wydanie oraz użytkowanie wynosi 15 zł. Do karty dołączony zostaje bezpłatny pakiet ubezpieczeń obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty i ubezpieczenie gotówki od rozboju.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Jeśli posiadasz internetowy dostęp do rachunku, historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny tylko dla użytkownika, który nie posiada elektronicznego dostępu do rachunku. Od pozostałych użytkowników pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wynosi 30 zł, jeśli jest to przelew europejski do krajów UE opłata ta wynosi 5 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 50 zł. -
opłata min - 5,00 PLN
opłata max - 50,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 7 zł. 7,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest usługą płatną w wysokości 3 zł, u konsultanta przelew zewnętrzny kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Alior Banku, sieci Euronet lub Cash4you jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest usługą płatną w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki z bankomatów za granicą jest usługą płatną w wysokości 5 zł. 5,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
MasterCard PayPass Korzystając z rozwiązań PayPass na karcie MasterCard możesz płacić za drobne zakupy (do wysokości 50 zł) bez konieczności płacenia gotówką, podawania kodu PIN, czy składania podpisu na papierowym potwierdzeniu transakcji. Do wykonania płatności wystarczy tylko zbliżenie karty do specjalnego czytnika PayPass dostępnym w terminalu POS eService. To rozwiązanie pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne dokonywanie drobnych płatności. Płatność z użyciem karty PayPass zabiera znacznie mniej czasu niż zapłata gotówką. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy większych kwotach potwierdzenie płatności może odbyć się poprzez użycie kodu PIN lub złożenie podpisu na potwierdzeniu transakcji, lub dokonanie transakcji w sposób tradycyjny (za pośrednictwem mikroprocesora lub paska magnetycznego).

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Alior Banku

Wniosek online Alior Banku

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego i wybierz sposób podpisania umowy: bezpośrednio w oddziale lub korespondencyjnie.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziału banku.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku oraz płytę CD z obowiązującymi regulaminami).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Kurier oczekuje na przesyłkę około 10 minut. Nie masz możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do banku. Musisz o tym pamiętać.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Formularz kontaktowy Alior Banku

Formularz kontaktowy Alior Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy u doradcy w Contact Center.
 • W ciągu dwóch dni odwiedzi Cię kurier.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku oraz płytę CD z obowiązującymi regulaminami).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Kurier oczekuje na przesyłkę około 10 minut. Nie masz możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do banku. Musisz o tym pamiętać.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Alior Bank.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.