mBank - eMax walutowy EUR


mBank

mBank
eMax walutowy EUR


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,30 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Zasilenia rachunku możesz dokonać jedynie poprzez przelew z banku zagranicznego lub przelew walutowy z innego banku krajowego. Wypłata gotówki w oddziale dowolnego banku krajowego to koszt 9,5 zł, jeśli więc zamierzasz często wypłacać gotówkę warto zaopatrzyć się w kartę płatniczą.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne mBank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do rachunku przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do rachunku przez mLinię jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez usługę sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Hasła jednorazowe są indywidualnie przydzielane przez system informatyczny mBanku na Twój wniosek i przesyłane pocztą w postaci listy haseł jednorazowych (listy TAN). Za każdą listę TAN pobierana jest opłata w wysokości 19 zł. 19,00 PLN
SMS z hasłem Wybrany przez bank przelew może wymagać autoryzacji kodem wysyłanym sms na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Sms powiadamiające są odpowiedzią na wysłany przez Ciebie sms zawierający odpowiednią treść w zależności jaką informację o rachunku chcesz uzyskać. Usługa sms dostępna jest w postaci jednorazowego powiadomienia, którego koszt wynosi 0,35 zł lub w formie 3 abonamentów: II - zawierającego 20 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym płatnego miesięcznie 1,50 zł dla mBank mobile/ 3,00 zł pozostałe sieci telefoniczne; III - zawierającego 45 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, płatnego miesięcznie 3,00 zł dla mBank mobile/ 6,00 zł pozostałe sieci telefoniczne; IV - zawierającego 90 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, płatnego miesięcznie 4,50 zł dla mBank mobile/ 9,00 zł pozostałe sieci telefoniczne. Za każdą dodatkową dyspozycję nie objętą abonamentem naliczana jest opłata w wysokości 0,10 dla mBank mobile/ 0,20 zł pozostałe sieci telefoniczne za każdy pojedynczy sms. 0,35 PLN
Oprocentowanie środków na koncie eMax to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z oprocentowaniem nominalnym 0,3% w skali roku. 0,30 %
Oprocentowanie lokat walutowych Brak. -

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet mBank zapewnia całodobowy, bezpłatny dostęp przez internet. W dowolnym momencie możesz sprawdzić historie dokonywanych operacji finansowych, wykonać przelew, sprawdzić stan dostępnych środków na koncie, itp. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku umożliwia Ci bezpłatna mLinia. TAK
   oddział Dostęp posiadasz w każdym mKiosku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Usługa powiadamiająca sms zawiera informacje o ostatniej zaksięgowanej operacji finansowej na rachunku oraz dostępnym saldzie konta. Usługa jest całkowicie bezpłatna. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 0,00 PLN 30,00 PLN 3,00 PLN 0,00 PLN
Opis Karta płatnicza Visa Classic eMAX walutowy EUR wydawana jest na okres 3 lat. Wydawana bezpłatnie, opłata roczna za kartę (licząc od drugiego roku) wynosi 30 zł. Dostępna również z ubezpieczeniem - Pakiet Bezpieczna Karta, którego miesięczny koszt wynosi 3 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Za sporządzenie i wysłanie miesięcznego zestawienia operacji finansowych dokonywanych na rachunku w formie elektronicznej bank nie pobiera żadnej opłaty. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie i wysłanie historii miesięcznych operacji w formie papierowej odbywa się wyłącznie na Twoje życzenie. Koszt usługi wynosi 5 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Przelew zagraniczny realizowany zgodnie z systemem SWIFT (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) kosztuje 0,35% naliczanej od kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Za przelew SEPA do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR zapłacisz 5 zł. Dodatkowo naliczana jest opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym w wysokości 5 zł. Jeśli w realizowanym przelewie zagranicznym podasz błędne dane dotyczące np. numeru rachunku beneficjenta, numeru banku odbiorcy koszty naliczone przez bank zagraniczny z tego tytułu musisz pokryć z własnych środków. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Zrealizowanie przelewu wewnętrznego jest możliwe w placówkach współpracującego z bankiem Mulibanku, koszt jednorazowej operacji wynosi 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew dokonywany za pomocą automatycznego serwisu mLinii jest usługą bezpłatną, u operatora mLinii kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Zrealizowanie przelewu wewnętrznego jest możliwe w placówkach współpracującego z bankiem Mulibanku, koszt jednorazowej operacji wynosi 8 zł. 8,00 PLN
telefon Za dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych zostanie naliczona opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Dodatkowo naliczana jest opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym w wysokości 5 zł. 20,00 PLN
internet Za dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych zostanie naliczona opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Dodatkowo naliczana jest opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym w wysokości 5 zł. 20,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Usługa niedostępna. -
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Prowizja pobierana od wypłat gotówki we wszystkich oddziałach banków krajowych wynosi 9,5 zł. 9,50 PLN
w bankomacie własnym W przypadku karty Visa Classic wydanej do rachunku eMax walutowy opłata wynosi 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja pobierana od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Operacja bezpłatna. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 3% wartości transakcji. 0,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna, rezydent, o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

  • Wypełnij online wniosek otwarcia rachunku. Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego rachunku, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).
  • W ciągu kilku dni po wysłaniu wniosku skontaktuje się z Tobą kurier, potwierdzi Twoje dane osobowe i uzgodni termin spotkania. Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku osobistego.
  • Na spotkaniu wymagany będzie Twój dokument tożsamości. Kurier ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość podczas spotkania.
  • W obecności Kuriera podpiszesz wcześniej przygotowaną umowę rachunku.
  • Kurier zabierze dokumenty i dostarczy je do centrali mBanku.
  • Dokumenty zostaną zweryfikowane i jeśli wszystko będzie w porządku, podpisane przez bank umowy wrócą do Ciebie pocztą.
  • Wśród dokumentów, które otrzymasz z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwóch podstawowych kanałów dostępu do mBanku - internetu oraz Teleserwisu (mLinii). Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator klienta, którym będziesz się posługiwał do wszelkich kontaktów z mBankiem.
  • Po zweryfikowaniu przez mBank umowy rachunek walutowy staje się w pełni aktywny.