Citi Handlowy - CitiKonto


Citi Handlowy

Citi Handlowy
CitiKontoMiesięczny koszt prowadzenia konta:
 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek walutowy jest możliwy do założenia tylko w formie subkonta do konta prowadzonego w PLN. Przejmuje jego wszystkie zalety: darmowe przelewy zewnętrzne, darmowe zlecenia realizowane za pośrednictwem serwisu Citibank Online. Również kartą płatniczą wydawaną do rachunku w PLN możesz wypłacać walutę bez dodatkowych kosztów przewalutowania, musisz tylko podłączyć rozliczenia kartowe do rachunku walutowego.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Waluta - EUR
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek zakładany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalne wpływy miesięczne na rachunek nie są wymagane. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usługi Citibank Online jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usługi CitiPhone jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do sms-owej obsługi rachunku CitiAlerts jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usługi Citi Mobile jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Operacje finansowe wykonywane na rachunku wymagają Twojej autoryzacji. Dokonujesz jej poprzez wprowadzenie treści sms-a wysłanego przez bank w trakcie ich realizacji. Zatwierdzenie pierwszego przelewu na dany rachunek odbiorcy powoduje, iż kolejne transakcje zlecane na ten sam rachunek nie będą wymagały Twojego potwierdzenia. Hasła sms z kodem autoryzacji wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadomienia CitiAlerts wysyłane są na bieżąco lub w dziennym zestawieniu operacji na koncie. Usługa CitiAlerts jest dostępna w formie dwóch pakietów zróżnicowanych pod względem zakresu przekazywanych informacji oraz częstotliwości ich wysłania. Do wyboru masz pakiety Standard i Premium. Opłaty miesięczne wynoszą: pakiet Standard – 6 zł; pakiet Premium – 10 zł. 6,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0% w skali roku. 0,00 %
Oprocentowanie lokat walutowych Lokata terminowa o stałym oprocentowaniu może zostać założona na okres 1 tygodnia, 1, 3, 6, 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wymagana przez bank wynosi 500 EUR. Oprocentowanie dla lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy wynosi 0,15% w skali roku. 0,15 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Serwis bankowości internetowej zapewniający dostęp do Twojego rachunku to Citibank Online. Usługę aktywujesz poprzez pierwszą rejestrację na stronie online banku podając Twoją nazwę użytkownika oraz hasło (numer aktywnej karty płatniczej oraz numer PIN). Transakcje autoryzujesz kodem wysyłanym w formie sms-a na Twój telefon komórkowy. TAK
   telefon Całodobowy telefoniczny dostęp do rachunku zapewnia serwis CitiPhone. W dowolnej chwili możesz skontaktować się z doradcą banku lub samodzielnie wykonać zamierzone operacje na rachunku (korzystając z klawiatury telefonu) dzięki Automatycznemu Bankierowi linii CitiPhone. Usługę aktywujesz podając szesnastocyfrowy numer karty wydawanej do rachunku oraz Twój numer PIN. TAK
   oddział Do bezpośredniej obsługi rachunku przez doradcę banku masz dostęp w każdym oddziale CitiBanku Handlowego. TAK
   SMS Obsługę sms rachunku zapewnia serwis CitiAlerts. CitiAlerts aktywujesz poprzez zarejestrowanie Twojego numeru telefonu komórkowego w serwisie internetowym Citibank Online. Powiadomienia CitiAlerts zawierają informacje o operacjach dokonywanych na rachunku i są wysyłane na bieżąco lub w zestawieniu dziennym. TAK
   WAP Bankowość mobilna Citi Mobile pozwala na bieżące zarządzanie kontem za pomocą telefonu komórkowego. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie telefonu komórkowego z przeglądarką i dostępem do internetu oraz aktywna usługa Citibank Online. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 6,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku osobistego CitiKonto wydawana jest karta płatnicza MasterCard PayPass. Karta ważna jest 3 lata. Wydawana i wznawiana bezpłatnie. Miesięczna opłata naliczana za obsługę karty wynosi 6 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Elektroniczna wersja wyciągu z rachunku konta jest wysyłana na Twój adres mailowy w miejsce wyciągu papierowego. Aby móc otrzymywać elektroniczne wyciągi musisz się zarejestrować do usługi Wyciąg Online. Usługa ta zapewnia możliwość pobrania wyciągu z ostatnich 12 miesięcy. Bank za elektroniczną historię transakcji wykonywanych na rachunku nie pobiera żadnych opłat. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku wysyłany pocztą na adres korespondencyjny jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew walutowy wykonywany za pośrednictwem Citibank Online naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 10 zł, maksymalnie 100 zł; przelew europejski SEPA (w EUR) kosztuje 5 zł. W przypadku wykonywania przelewu u doradcy w oddziale banku lub CitiPhone zostanie naliczona opłata w wysokości 1% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Dodatkowo podczas realizacji przelewu zagranicznego mogą wystąpić opłaty naliczone przez banki pośrednie rozliczające transakcje. -
opłata min - 10,00 PLN
opłata max - 100,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w oddziale banku jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Automatycznego Bankiera lub za pośrednictwem doradcy CitiPhone jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany przez Citibank Online jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew za pośrednictwem Citi Mobile jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne do banku na terenie Polski - -
oddział Za przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 1% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. 20,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem doradcy CitiPhone naliczona jest opłata w wysokości 1% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. 20,00 PLN
internet Za przelew europejski SEPA (w EUR) realizowany przez Citibank Online pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Za pozostałe przelewy walutowe wykonywany za pośrednictwem Citibank Online naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 10 zł, maksymalnie 100 zł. 5,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Za przelew europejski SEPA (w EUR) realizowany przez Citi Mobile pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Za pozostałe przelewy walutowe wykonywany za pośrednictwem Citi Mobile naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 10 zł, maksymalnie 100 zł. 5,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z bankomatów CitiBanku Handlowego oraz współpracujących z bankiem bankomatów Euronet i eCard. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów krajowych jest operacją płatną 3 zł. 3,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach własnych za granicą jest bezpłatna. Za wypłatę w bankomatach innych niż Citibank pobrana zostanie opłata w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 10 zł, maksimum 200 zł. Bank może dodatkowo doliczyć różnice kursowe transakcji. 3,00 %

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Obywatelstwo polskie lub posiadanie karty stałego pobytu.
 • Wiek minimum 18 lat. Dla Osoby małoletniej może być prowadzone konto wspólne z jednym lub dwoma przedstawicielami ustawowymi.


Formularz kontaktowy CitiBank Handlowy

Formularz kontaktowy CitiBank Handlowy

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim podstawowe dane kontaktowe.
 • W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzupełnić dane. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin oraz wybierzesz oddział CitiBanku Handlowego, w którym chciałbyś podpisać umowę rachunku.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku.
 • Podczas wizyty pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, a następnie Ty podpiszesz przygotowane wcześniej dokumenty.
 • Po podpisaniu dokumentów rachunek zostaje aktywowany.


Oddział CitiBank Handlowy

Oddział CitiBank Handlowy

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału CitiBank Handlowy.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Po podpisaniu dokumentów rachunek zostaje aktywowany.