BGŻ BNP Paribas - Konto Maksymalne


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Konto MaksymalneMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto jest bezwarunkowo darmowe, a osoby do 26. roku życia mogą także bez żadnych warunków korzystać z bezpłatnej karty do konta. Pozostali posiadacze muszą wykonać transakcje na min. 300 zł miesięcznie. Możesz także bez prowizji wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.

Informacje o aktualnej promocji

Bank oferuje 300 zł rocznie zwrotu za zakupy opłacone kartą do konta (2% kwoty transakcji, maks. 25 zł miesięcznie).

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku jest bezwarunkowo darmowe. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa Pl@net jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Usługa Bankofon jest usługą bezpłatną 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem SMS-y autoryzacyjne są przysyłane bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie konta wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku w banku zapewnia eBGŻ/eBGŻ Lite. Usługę aktywujesz podając Twój kod AKD oraz Hasło. Wybrane przez bank operacje finansowe wymagają kodu autoryzacji. Podajesz go z listy haseł jednorazowych lub tokena. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon to TeleBGŻ. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. Realizujesz je po uprzednim podaniu Twojego kodu AKD (dziewięciocyfrowy identyfikator użytkownika) oraz dwóch losowo wybranych przez system cyfr z Twojego numeru PIN. Do autoryzacji transakcji używasz tokena lub jednorazowych haseł. TAK
   oddział Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Bank nie posiada serwisu SMS. Jednak jest możliwe uzyskiwanie powiadomień o aktualnym stanie rachunku. Są to tzw. alarmy sms wysyłane bezpłatnie przez bank na ustalony wcześniej Twój numer telefonu komórkowego. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza MasterCard Debit. Korzystanie z karty jest bezwarunkowo bezpłatne dla osób do 26. roku życia. Pozostali posiadacze konta, aby uniknąć opłaty, muszą wykonać transakcje na łączną kwotę min. 300 zł miesięcznie.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Jeśli posiadasz internetowy dostęp do rachunku, historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny tylko dla użytkownika, który nie posiada elektronicznego dostępu do rachunku. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Usługa niedostępna. -
opłata min - -
opłata max - -
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu Bankofon jest usługą bezpłatną, a w Centrum Telefonicznym kosztuje 6 zł. 6,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem systemu Pl@net jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu Bankofon jest usługą bezpłatną, a w Centrum Telefonicznym kosztuje 6 zł. 3,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem systemu Pl@net jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 6 zł; serwis Bankofon - opłata 0 zł; Centrum Telefoniczne - opłata 3 zł; serwis Pl@net - opłata 0 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 6 zł; serwis Bankofon - opłata 0 zł; Centrum Telefoniczne - opłata 3 zł; serwis Pl@net - opłata 0 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zlecenia stałe są bezpłatne. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Wpłata gotówki we wpłatomacie własnym banku jest bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych banku jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania -
Kwota limitu -
    kwota min - 0,00 PLN
    kwota max - 0,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie tylko w bankomacie Banku BGŻ. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Przelew SEPA Bank umożliwia realizację przelewów zagranicznych SEPA. 5,00 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Ukończony 18 rok życia.
 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Wniosek online Banku BGŻ

Wniosek online Banku BGŻ

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca i zweryfikuje poprawność zawartych we wniosku danych.
 • Podczas rozmowy telefonicznej wraz z doradcą ustalicie termin spotkania oraz wybierzesz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie rachunku.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Formularz kontaktowy Banku BGŻ

Formularz kontaktowy Banku BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej doradca szczegółowo przedstawi informacje dotyczące oferty banku. Jeśli będziesz zainteresowany posiadaniem rachunku, ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Oddział Banku BGŻ

Oddział Banku BGŻ

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BGŻ.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.