PKO Bank Polski - Konto dla Młodych


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Konto dla Młodych


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto dla Młodych jest bezpłatnie prowadzonym rachunkiem dla studentów, których wiek nie przekroczy 26 lat. Po trzech miesiącach posiadania Konta dla Młodych możesz korzystać z przyznawanego automatycznie (na podstawie średnich trzymiesięcznych wpływów na rachunek) debetu w koncie. Maksymalna kwota debetu wynosi 500 zł.

Informacje o aktualnej promocji

Bank wprowadził kartę debetową mającą postać naklejki lub breloka zbliżeniowego. Naklejkę możesz umieścić na przykład na telefonie, odtwarzaczu muzyki czy innym gadżecie, zaś brelok można łatwo zamienić w wisior dzięki dołączanej silikonowej żyłce.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł jeśli nie przekroczysz 26 roku życia. Po tym okresie darmowe prowadzenie konta obowiązuje dla osób, które zapewnią regularny miesięczny wpływ na rachunku w wysokości 1.000 zł. W przeciwny razie opłata za prowadzenie konta wyniesie 5 zł. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do elektronicznej obsługi rachunku w ramach serwisu iPKO (internet, telefon) jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usługi jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS W ramach pakietu Informacja SMS otrzymasz powiadomienia o operacjach dokonanych na rachunku w formie sms-ów. Usługa jest bezpłatna. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
SMS z hasłem Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywane są kody SMS jako podstawowe narzędzie autoryzacji, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0,00%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dzięki internetowej obsłudze iPKO masz stały dostęp do swojego rachunku. Transakcje autoryzujesz kodem zawartym w liście jednorazowych haseł. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku w PKO BP masz za pośrednictwem operatora infolinii lub automatycznego serwisu. TAK
   oddział Bezpośredni dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale banku PKO BP. TAK
   SMS Usługa „Informacja SMS” zapewnia aktualną informację o stanie salda (po każdej zmianie) Twojego rachunku. Powiadomienia mogą być wysyłane na Twój numer telefonu komórkowego lub na adres e-mail w ramach Pakietu INFO. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 5,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa payWave funkcjonująca w oparciu o płatności zbliżeniowe Visa payWave. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Opłata miesięczna naliczana za użytkowanie karty wynosi 5 zł. Opłata zostanie obniżona do 0 zł po wykonaniu 5 dowolnych transakcji bezgotówkowych, do 1 zł po wykonaniu 4 dowolnych transakcji bezgotówkowych, do 2 zł po wykonaniu 3 dowolnych transakcji bezgotówkowych, do 3 zł po wykonaniu 2 dowolnych transakcji bezgotówkowych, do 4 zł po wykonaniu 1 transakcji bezgotówkowej.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Miesięczne zestawienie operacji w formie elektronicznej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Listem zwykłym Miesięczne zestawienie operacji w formie papierowej wysyłane raz w miesiącu jest bezpłatne. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za wykonanie transakcji wynosi 0,2 % kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 180 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 180,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku realizowany jest bezpłatnie. Za przelew na pozostałe rachunki prowadzone w PKO BP zapłacisz 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 8 zł. 8,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu jest usługą płatną w wysokości 1 zł, u konsultanta infolinii przelew kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. Przelew realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 9 zł, za pośrednictwem konsultanta infolinii kosztuje 4 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. Przelew realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 9 zł, za pośrednictwem konsultanta infolinii kosztuje 4 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Realizacja zlecenia stałego jest usługą płatną w wysokości 1,5 zł za każdy przelew. Internetowa obsługa zlecenia stałego (ustanowienie, modyfikacja, odwołanie) jest bezpłatna. W przypadku zdefiniowania zlecenia w oddziale banku lub przez infolinię naliczana jest opłata 2 zł, modyfikacja kosztuje 4 zł złożona w oddziale banku , 1 zł przez infolinię. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,50 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Polecenie zapłaty w obrębie rachunków PKO PB jest bezpłatne. Za realizację polecenia zapłaty na rachunek inny niż w PKO BP naliczana jest opłata w wysokości 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Większość bankomatów PKO BP posiada funkcję depozytową, za pośrednictwem której możesz dokonać za darmo wpłaty gotówki na swój rachunek. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki kartą Visa payWave jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym W bankomatach zewnętrznych wypłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą W bankomatach za granicą wypłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Kredyt odnawialny w rachunku przyznawany jest na podstawie Twojej zdolności kredytowej (jeśli nie posiadałeś rachunku w PKO BP) lub systematycznych wpływów na rachunek (wymagane minimum 3 miesięczne prowadzenie rachunku). -
Kwota limitu Maksymalna wysokość kredytu wynosi 6-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować bezpłatnie telefon pre-paid możesz w bankomacie, za pośrednictwem internetu, telefonu lub terminala samoobsługowego z możliwością tonowego wybierania. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku wynosi 2,5% wnioskowanej kwoty, minimum 60 zł.
Visa payWave Karta płatnicza Visa payWave posiada usługę VISA CASHBACK, za pomocą której możesz wypłacić kwotę do 200 zł robiąc zakupy i płacąc kartą Visa. Z usługi VISA CASHBACK możesz korzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASHBACK.
Warszawska Karta Płatnicza Bank wprowadził do oferty kart debetowych Warszawską Kartę Płatniczą. Karta wydawana we współpracy z miastem i Zarządem Transportu Miejskiego łączy cechy karty debetowej powiązanej z kontem osobistym i karty miejskiej, na której zakodowany jest bilet. Na karcie będzie można zakodować imienne bilety długookresowe 30- i 90-dniowe, normalne i ulgowe, ważne w pierwszej, drugiej lub pierwszej i drugiej strefie biletowej. Za pomocą jednej karty będzie można płacić w sklepach (tak jak zwykłą kartą), wypłacać z bankomatów, kodować bilety czy opłacić parkowanie w parkometrach akceptujących karty Visa. Na Warszawskiej Karcie Płatniczej – tak jak na zwykłej karcie miejskiej - zostanie zamieszczone zdjęcie użytkownika. Za jej wydanie nie będzie pobierana opłata, a miesięczne lub roczne warunki zwalniające z opłaty będą takie same jak w przypadku zwykłych kart debetowych. W ramach promocji trwającej do 30.09.2015 r. dla pierwszych 50 tys. osób, których karty zostaną wydane bank zwróci koszt jednego biletu okresowego. Zwrot nie będzie jednorazowy, ale będzie następował co miesiąc w 12 równych ratach. Warunki otrzymania nagrody to: bilet musi zostać wgrany w ciągu 30 dni od wydania karty, a posiadacz karty przez 12 miesięcy będzie płacił nią za zakupy za minimum 300 zł miesięcznie.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.
 • Posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju) w Polsce.
 • Posiadanie statusu nierezydenta (osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju) - posiadająca systematyczne wpływy w szczególności z tytułu: zatrudnienia przez podmiot mający siedzibę w kraju, renty, emerytury, stypendium lub innych tytułów dopuszczonych w przepisach prawa dewizowego.
 • Rachunek może być otwarty i prowadzony dla studenta szkoły wyższej lub szkoły posiadającej status wyższej uczelni, ucznia szkoły pomaturalnej lub policealnej oraz pełnoletniego ucznia szkoły średniej w okresie pobierania nauki, pod warunkiem, że nie ukończył 30 roku życia.


Wniosek online Banku PKO BP

Wniosek online Banku PKO BP

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim szczegółowe dane dotyczące rodzaju rachunku, karty płatniczej oraz pełnych danych osobowych.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Telefoniczna weryfikacja danych umożliwia przygotowanie umowy rachunku osobistego i karty debetowej, wydruk dokumentów i przygotowanie przesyłki kurierskiej. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin podpisania umowy rachunku, którą dostarczy kurier pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej (którą otrzymujesz łącznie z jednym egzemplarzem dokumentów).
 • Po wyjściu od Ciebie kurier powiadomi bank sms-em, że dokumenty zostały poprawnie podpisane.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.


Formularz zgłoszeniowy Banku PKO BP

Formularz zgłoszeniowy Banku PKO BP

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim Twoje podstawowe dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Telefoniczna weryfikacja danych umożliwia przygotowanie umowy rachunku osobistego i karty debetowej, wydruk dokumentów i przygotowanie przesyłki kurierskiej. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin podpisania umowy rachunku, którą dostarczy kurier pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej (którą otrzymujesz łącznie z jednym egzemplarzem dokumentów).
 • Po wyjściu od Ciebie kurier powiadomi bank sms-em, że dokumenty zostały poprawnie podpisane.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.


Oddział PKO BP

Oddział PKO BP

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.