mBank - eKonto plus


mBank

mBank
eKonto plus


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto będzie bezpłatne, jeżeli w miesiącu zapewnisz wpływ w wysokości 1 tys. zł. Karta także będzie darmowa, jeżeli wykonasz nią 5 transakcji. Bank nie pobierze prowizji za wypłaty pow. 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne mBank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do rachunku przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do rachunku przez mLinię jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez usługę sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Wybrany przez bank przelew może wymagać autoryzacji kodem wysyłanym sms na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Sms powiadamiające są odpowiedzią na wysłany przez Ciebie sms zawierający odpowiednią treść w zależności jaką informację o rachunku chcesz uzyskać. Usługa sms dostępna jest w postaci jednorazowego powiadomienia, którego koszt wynosi 0,35 zł lub w formie 3 abonamentów: II - zawierającego 20 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym płatnego miesięcznie 1,50 zł dla mBank mobile/ 3,00 zł pozostałe sieci telefoniczne; III - zawierającego 45 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, płatnego miesięcznie 3,00 zł dla mBank mobile/ 6,00 zł pozostałe sieci telefoniczne; IV - zawierającego 90 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, płatnego miesięcznie 4,50 zł dla mBank mobile/ 9,00 zł pozostałe sieci telefoniczne. Za każdą dodatkową dyspozycję nie objętą abonamentem naliczana jest opłata w wysokości 0,10 dla mBank mobile/ 0,20 zł pozostałe sieci telefoniczne za każdy pojedynczy sms. 0,35 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet mBank zapewnia całodobowy, bezpłatny dostęp przez internet. W dowolnym momencie możesz sprawdzić historie dokonywanych operacji finansowych, wykonać przelew, sprawdzić stan dostępnych środków na koncie, itp. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku umożliwia Ci bezpłatna mLinia. TAK
   oddział Dostęp posiadasz w każdym mKiosku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Usługa powiadamiająca sms zawiera informacje o ostatniej zaksięgowanej operacji finansowej na rachunku oraz dostępnym saldzie konta. Usługa jest całkowicie bezpłatna. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Karta będzie darmowa, jeżeli wykonasz nią 5 transakcji. W innym przypadku karta kosztuje 4 zł miesięcznie.
   Mastercard 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Karta będzie darmowa, jeżeli wykonasz nią 5 transakcji. W innym przypadku karta kosztuje 4 zł miesięcznie.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Za sporządzenie i wysłanie miesięcznego zestawienia operacji finansowych dokonywanych na rachunku w formie elektronicznej bank nie pobiera żadnej opłaty. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie i wysłanie historii miesięcznych operacji w formie papierowej odbywa się wyłącznie na Twoje życzenie. Koszt usługi wynosi 5 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Przelew zagraniczny realizowany zgodnie z systemem SWIFT (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) kosztuje 0,35% naliczanej od kwoty przelewu, minimum 25 zł, maksimum 200 zł. Za przelew SEPA do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR zapłacisz 5 zł. Dodatkowo naliczana jest opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym w wysokości 5 zł. Jeśli w realizowanym przelewie zagranicznym podasz błędne dane dotyczące np. numeru rachunku beneficjenta, numeru banku odbiorcy koszty naliczone przez bank zagraniczny z tego tytułu musisz pokryć z własnych środków. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Realizacja przelewu kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Zrealizowanie przelewu wewnętrznego w placówce banku jest darmowe. 0,00 PLN
telefon Realizacja przelewu kosztuje 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelewy do ZUS są bezpłatne, jeśli realizujesz je przez internet, IVR (automatyczny serwis mLinii). U operatora mLinii przelew kosztuje 4 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelewy do US są bezpłatne, jeśli realizujesz je przez internet, IVR (automatyczny serwis mLinii). U operatora mLinii za przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 5 zł, realizowany w placówce Multibanku kosztuje 10 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie, modyfikacja, realizacja i odwołanie zlecenia stałego jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Utworzenie, modyfikacja i realizacja polecenia zapłaty jest bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
w bankomacie własnym Opłata jest pobierana za wypłatę poniżej 100 zł z bankomatu wBanku, Euronetu, Planet Cash oraz BZ WBK. Wypłata w kwocie 100 zł lub wyższej jest bezpłatna. 1,30 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w innych bankomatach jest bezpłatna gdy korzystasz z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów"(jednorazowy koszt miesięczny 5 zł). W pozostałych przypadkach opłata wynosi 3% kwoty wypłaty, minimum 5 zł, maksymalnie 9 zł. 3,00 %
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w oddziale banku za granicą kosztuje 10 zł. 10,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy w rachunku przyznawany jest na podstawie zaświadczenia o zarobkach lub w oparciu o historię rachunku z ostatnich 6 miesięcy. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu uzależniona jest od Twojej zdolności kredytowej lub wysokości środków wpływających na rachunek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ustalana indywidualnie przez bank. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu komórkowego traktowane jest jak normalny przelew - bezpłatny przez internet, automatyczną mLinię; płatny 4 zł u operatora mLinii. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie NNW - Ochrona 24h W ramach ubezpieczenia Ochrona 24h możesz wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: I. Wariant STANDARD - obejmuje śmierć w wyniku NW na sumę 10.000 zł oraz śmierć w wyniku NW w środku lokomocji na sumę 20.000 zł; II. Wariant KOMFORT - śmierć w wyniku NW (25.000 zł), śmierć w wyniku NW w środku lokomocji (50.000 zł) oraz pobyt w szpitalu w wyniku NW na sumę 3.000 zł; III. Wariant PREMIUM - śmierć w wyniku NW (100.000 zł), śmierć w wyniku NW w środku lokomocji (200.000 zł), pobyt w szpitalu w wyniku NW (9.000 zł). Opłata miesięczna za poszczególne warianty wynosi: STANDARD - 3,99 zł, KOMFORT - 11,99 zł, PREMIUM - 27,99 zł.
mSaver, mBilans i mTransfer W ramach konta możesz skorzystać z opcji mSaver, rachunku oszczędnościowego z oprocentowaniem wynoszącym nawet 2,8% w skali roku. Na mSaver będą trafiały środki pochodzące z zaokrąglenia do pełnych 10 zł lub procent od kwot transakcji dokonanych kartą i przelewem. mBILANS to wygodny mechanizm proponowany posiadaczą eKonta. Polega on na tym, że sam określisz kwotę minimalną (co najmniej 1.000 zł), jaka ma pozostawać naTwoim rachunku eKonto, a nadwyżki będą automatycznie przekazywane na znacznie wyżej oprocentowany rachunek oszczędnościowy eMAX. W przypadku, gdy stan eKonta spadnie poniżej wyznaczonego przez Ciebie progu, a na rachunku eMAX będą pieniądze, mBILANS spowoduje, że zostaną one automatycznie przelane na eKonto, do wysokości kwoty minimalnej. Automatyczne przekazywanie środków z eKonta na eMAX lub uzupełnianie niedoborów na eKoncie dokonywane jest raz dziennie. Dzięki usłudze mTransfer możesz zrealizować swoje operacje finansowe bez konieczności posługiwania się kartą płatniczą. Przez eKonto możesz zapłacić między innymi za: ubezpieczenia, produkty na aukcjach i w sklepach internetowych, doładujesz telefon komórkowy itp. Usługa mTransfer jest całkowicie bezpłatna.
Limit kredytowy Prowizja naliczana za udzielnie kredytu odnawialnego naliczana w wysokości od 2,5% do 5,0% kwoty kredytu, minimum 69 zł. Prowizja naliczana za odnowienie kredytu wynosi 2,5% kwoty kredytu, minimum 69 zł.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna, rezydent, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Wiek między 18 a 26 lat.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

 • Wypełnij online wniosek otwarcia rachunku. Podczas składania wniosku masz do wyboru opcję potwierdzenia zawarcia umowy rachunku przelewem lub dostarczenia dokumentacji za pośrednictwem kuriera. W przypadku wyboru opcji bez kuriera zostaniesz poproszony o podanie numer rachunku bankowego, z którego nastąpi przelew potwierdzający otwarcie rachunku w mBanku oraz numer telefonu komórkowego. Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego rachunku, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).
 • Jeśli wybrałeś opcję założenia rachunku bez udziału kuriera, na maila podanego we wniosku otrzymujesz wiadomość mailową. Mail zawiera numer rachunku, na który ma zostać wykonany przelew potwierdzający Twoją tożsamość. Realizacja przelewu może nastąpić w ciągu 14 dni, pamiętaj o poprawnych danych osobowych, gdyż wysłanie przelewu traktowane jest jak podpisanie umowy o prowadzenie rachunku.
 • Po pozytywnej weryfikacji przyjętego przez mBank przelewu, otrzymujesz od banku wiadomość sms z pakietem aktywacyjnym, dzięki któremu możesz zalogować się po raz pierwszy na założony rachunek.
 • W przypadku wyboru opcji założenia konta z udziałem kuriera, w ciągu kilku dni po wysłaniu wniosku o otwarcie rachunku skontaktuje się z Tobą kurier, potwierdzi Twoje dane osobowe i uzgodni termin spotkania. Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku osobistego.
 • Na spotkaniu wymagany będzie Twój dokument tożsamości. Kurier ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość podczas spotkania.
 • W obecności kuriera podpiszesz wcześniej przygotowaną umowę rachunku. Integralną częścią otwarcia rachunku jest podpisanie przez Ciebie umowy o korzystanie z kart płatniczych wydawanych do rachunku.
 • Kurier zabierze powyższe dokumenty i dostarczy je do centrali mBanku.
 • Dokumenty zostaną zweryfikowane i jeśli wszystko będzie w porządku, podpisane przez bank umowy wrócą do Ciebie pocztą.
 • Wśród dokumentów, które otrzymasz z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwóch podstawowych kanałów dostępu do mBanku - internetu oraz Teleserwisu (mLinii). Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator klienta, którym będziesz się posługiwał do wszelkich kontaktów z mBankiem.
 • Po zweryfikowaniu przez mBank umowy rachunek staje się w pełni aktywny. Jeśli podczas składania wniosku o rachunek zamówiłeś kartę do konta, będzie ona dostarczona listem zwykłym. Maksymalny czas na dostarczenie karty to 15 dni od momentu podpisania dokumentów.


Doradca mBanku

Doradca mBanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy (zamawiasz w ten sposób rozmowę z doradcą, który przedzwoni na Twój numer telefonu w dni robocze).
 • Podczas rozmowy złożysz wniosek o otwarcie eKonta.
 • W ciągu kilku dni po wysłaniu wniosku skontaktuje się z Tobą kurier, potwierdzi Twoje dane osobowe i uzgodni termin spotkania. Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku osobistego.
 • Na spotkaniu wymagany będzie Twój dokument tożsamości. Kurier ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość podczas spotkania.
 • W obecności kuriera podpiszesz wcześniej przygotowaną umowę rachunku. Integralną częścią otwarcia rachunku jest podpisanie przez Ciebie umowy o korzystanie z kart płatniczych wydawanych do rachunku.
 • Kurier zabierze powyższe dokumenty i dostarczy je do centrali mBanku.
 • Dokumenty zostaną zweryfikowane i jeśli wszystko będzie w porządku, podpisane przez bank umowy wrócą do Ciebie pocztą.
 • Wśród dokumentów, które otrzymasz z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli rachunek będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwóch podstawowych kanałów dostępu do mBanku - internetu oraz Teleserwisu (mLinii). Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator klienta, którym będziesz się posługiwał do wszelkich kontaktów z mBankiem.
 • Po zweryfikowaniu przez mBank umowy rachunek staje się w pełni aktywny. Jeśli podczas składania wniosku o rachunek zamówiłeś kartę do konta, będzie ona dostarczona listem zwykłym. Maksymalny czas na dostarczenie karty to 15 dni od momentu podpisania dokumentów.