Credit Agricole - 1 Konto


Credit Agricole

Credit Agricole
1 KontoMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Jako właściciel rachunku masz możliwość wyboru jednego z trzech rodzajów ubezpieczeń, które zapewnią Ci bezpieczeństwo oraz szereg usług z zakresu Pomocy Technicznej, Pomocy Medycznej oraz bezpieczeństwa w Pakiecie Kieszeń.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Lukas Bank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z Credit Agricole e-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z Credit Agricolelinii jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi Credit Agricole sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Opłata pobierana za użytkowanie tokena wynosi 5 zł miesięcznie. 5,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank opłata nie jest naliczana. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Credit Agricole e-Bank jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz kodem cyfrowym generowanym przez token. TAK
   telefon Centrum telefonicznych usług banku stanowi Credit Agricole linia. Usługę aktywujesz po wcześniejszym ustaleniu swojego telekodu (szereg cyfr), który identyfikuje Ciebie jako użytkownika danego rachunku. TAK
   oddział Dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale Credit Agricole . TAK
   SMS Usługa Credit Agricole sms umożliwia otrzymywanie informacji na dwa sposoby. W formie powiadomień (wysyłane automatycznie po operacji zrealizowanej na koncie) oraz w formie zapytań (otrzymujesz informacje będącą odpowiedzią banku na wysłany przez Ciebie sms dotyczący Twojego rachunku). TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 2,90 PLN 0,00 PLN 0,60 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa 1. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 2,9 zł. Jeśli w ciągu miesiąca dokonasz kartą transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł, opłata za posiadanie karty nie zostanie naliczona. Wydawana na okres 2 lat, dostępna również z ubezpieczeniem.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Credit Agricole udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie historii miesięcznych operacji w formie wysyłanego pocztą listu jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego przez internet wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 8,9 zł. 8,90 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole-linii kosztuje 5,9 zł. 5,90 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 8,9 zł. 8,90 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole-linii kosztuje 5,9 zł. 5,90 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole e-Bank jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelewy do ZUS traktowane są jak zwykłe przelewy zewnętrzne. Realizowany przez internet jest bezpłatny, realizowany przez Credit Agricole-linię kosztuje 5,9 zł, w placówce banku 8,9 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelewy do US traktowane są jak zwykłe przelewy zewnętrzne. Realizowany przez internet jest bezpłatny, realizowany przez Credit Agricole-linię kosztuje 5,9 zł, w placówce banku 8,9 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zlecenia realizowane na rachunki w Credit Agricole oraz na rachunki w innych bankach przez Credit Agricole e-Bank są bezpłatne. Za wykonanie, modyfikację zlecenia przez Credit Agricole-linię naliczana jest opłata w wysokości 1 zł, w placówce banku 2 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, realizacja oraz deaktywacja polecenia zapłaty jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Prowizja od wypłat gotówki w oddziale wynosi 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Credit Agricole oraz współpracującej z bankiem sieci bankomatów Banku BZ WBK jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest płatna w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest płatna w wysokości 5,5 zł. 5,50 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit w koncie przyznawany jest na podstawie Twoich miesięcznych dochodów. Minimalny wymagany dochód uprawniający Cię do ubiegania się o przyznanie limitu wynosi 450 zł. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu wynosi 500. -
    kwota min - 0,00 PLN
    kwota max - 500,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu komórkowego traktowane jest jak przelew zewnętrzny (zrealizujesz go w oddziale banku, przez Credit Agricole-linię oraz Credit Agricole e -Bank). 0,00 PLN
Karta Euro 26 Posiadacz karty VISA Student EURO<26 w ramach odpowiedniej opłaty za wydanie karty otrzymuje ubezpieczenie: Wariantu Polska - zawiera ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), czyli pozwala na uzyskanie odszkodowania po wypadku, któremu uległeś na terenie Polski lub Wariantu World - ubezpieczenie NNW, które obowiązuje na obszarze całego świata (za wyjątkiem Kanady i USA), a także ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna osób trzecich - jeśli z Twojej winy osoba trzecia zostanie poszkodowana) oraz KL (ubezpieczenie pokryje koszty leczenia za granicą kraju, za wyjątkiem Polski, Kanady i USA) lub Wariantu Extreme - ubezpieczenie obejmujące zakres Wariantu World rozszerzonego o uprawianie sportów wyczynowych lub wysokiego ryzyka. Opłata za kartę pobierana jest 3 razy: przy wydaniu karty i w kolejnych dwóch latach jej użytkowania odpowiednio do wariantów: wariant Polska – opłata 53 zł; wariant World – opłata 69 zł; wariant Sport – opłata 167 zł. Wydawana na okres 3 lat, dostępna również z ubezpieczeniem. 53,00 PLN

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Jeśli jesteś nowym klientem banku, wysokość przyznanego limitu nie może przekroczyć jednokrotności wpływu na Twoje konto. Oprocentowanie wykorzystanej kwoty wynosi 12%. Dla stałych, aktywnych klientów banku oraz osób chcących przenieś limit z innego banku kwota limitu może równać się 7-krotności wpływów na konto, maksymalnie 50.000 zł. Limit dla osób przenoszących pożyczkę z innego banku ustalany jest na podstawie historii operacji z poprzedniego rachunku. Za przyznanie pożyczki pobierana jest opłata w wysokości 1,8% od kwoty przyznanego limitu, minimum 70 zł. Posiadając konto studenckie masz możliwość ubiegania się o przyznanie debetu w Twoim rachunku. Debet funkcjonuje podobnie jak limit w rachunku. Różnica polega na uproszczonych zasadach przyznawania debetu (nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach) oraz maksymalnej kwocie jaka może zostać przyznana - 500 zł. Opłata za przyznanie, odnowienie i podwyższenie kwoty debetu wynosi 1,8% kwoty limitu, minimum 70 zł.
Ubezpieczenia Bank oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń MULTIPAKIET, który zawiera: Pakiet Pomoc Techniczna, Pakiet Pomoc Medyczna, Pakiet Bezpieczna Kieszeń. Pakiet Pomoc Techniczna jest bezpłatny i zapewnia min. pomoc techniczną specjalistów tj. ślusarza, hydraulika, stolarza, szklarza itp. oraz szeroką pomoc dotyczącą sprzętu komputerowego, RTV lub AGD. Pakiet Pomoc Medyczna oferuje szybki dostęp do informacji medycznej, wizytę lekarza lub organizację wizyty w placówce medycznej, dostarczenie leków do miejsca pobytu, transport medyczny do szpitala itp. W ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń ubezpieczasz: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, portfel, klucze, telefon komórkowy i kartę SIM, karty bankowe, token, dowód rejestracyjny samochodu (w przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego otrzymasz również zwrot kosztów przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych). Opłata miesięczna za każdy pakiet z osobna wynosi 0,95 zł. Całkowity zakres ubezpieczenia w MULTIPAKIET kosztuje 1,75 zł. Dodatkowo bank oferuje trzy pakiety ubezpieczeń: Pakiet Życie - opłata miesięczna uzależniona od wieku ubezpieczonego wynosi maksymalnie 0,265% naliczana od sumy ubezpieczenia, Ubezpieczenie z tytułu Poważnego Zachorowania – opłata miesięczna uzależniona od wieku ubezpieczonego wynosi maksymalnie 0,589% naliczana od sumy ubezpieczenia oraz Ubezpieczenie z tytułu Hospitalizacji, za które w wariancie podstawowym zapłacisz 8,75 zł natomiast w wariancie plus 17,50 zł.
Bezpłatna wypłata gotówki Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów (również sieci Euronet) jest operacją płatną w wysokości 3,5% od kwoty, minimum 5 zł. Istnieje jednak możliwość skorzystania z opcji bezpłatnej wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów krajowych. Opłata naliczana za udostępnienie powyższej opcji wynosi 6 zł miesięcznie.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba powinna posiadać status rezydenta.
 • Osoba powinna posiadać nadany numer PESEL.
 • Osoba powinna posiadać dokumenty zaakceptowane przez bank.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba powinna posiadać mniej niż 26 lat oraz status ucznia bądź studenta.


Wniosek online Credit Agricole

Wniosek online Credit Agricole

 • Wypełnij wniosek o założenie konta pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Formularz kontaktowy Credit Agricole

Formularz kontaktowy Credit Agricole

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział Credit Agricole

Oddział Credit Agricole

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Credit Agricole.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.