PKO Bank Polski - Rachunek Platinum


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Rachunek PlatinumMiesięczny koszt prowadzenia konta:
60,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek PLATINIUM to oferta skierowana do najzamożniejszych klientów banku. Jako właściciel rachunku zostajesz objęty Programem Platinium, który zapewnia obsługę doradcy w dogodnym dla Ciebie miejscu i o każdej porze. W ramach rachunku korzystasz również z Programu Przywilejów.

Informacje o aktualnej promocji

Bank wprowadził kartę debetową mającą postać naklejki lub breloka zbliżeniowego. Naklejkę możesz umieścić na przykład na telefonie, odtwarzaczu muzyki czy innym gadżecie, zaś brelok można łatwo zamienić w wisior dzięki dołączanej silikonowej żyłce.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata pobierana za miesięczne prowadzenie rachunku wynosi 60 zł. Jeśli systematyczne wpływy na rachunek przekroczą kwotę 20.000 zł albo średnie saldo depozytów na rachunkach w banku PKO BP jest wyższe niż kwota 600.000 zł opłata za prowadzenie rachunku nie zostanie naliczona. 60,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalne średniomiesięczne wpływy na rachunek powinny wynosić minimum 15.000 zł. 15 000,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do elektronicznej obsługi rachunku w ramach serwisu iPKO (internet, telefon) jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usługi jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS W ramach pakietu Informacja SMS otrzymasz powiadomienia o operacjach dokonanych na rachunku w formie sms-ów. Usługa jest bezpłatna. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
SMS z hasłem Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywane są kody SMS jako podstawowe narzędzie autoryzacji, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0,00% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dzięki internetowej obsłudze iPKO masz stały dostęp do swojego rachunku. Transakcje autoryzujesz kodem zawartym w liście jednorazowych haseł. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku w PKO BP masz za pośrednictwem operatora infolinii lub automatycznego serwisu. TAK
   oddział Bezpośredni dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale banku PKO BP. TAK
   SMS Usługa „Informacja SMS” zapewnia aktualną informację o stanie salda (po każdej zmianie) Twojego rachunku. Powiadomienia mogą być wysyłane na Twój numer telefonu komórkowego lub na adres e-mail w ramach Pakietu INFO. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa payWave funkcjonująca w oparciu o płatności zbliżeniowe Visa payWave. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Miesięczna obsługa karty jest bezpłatna.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Miesięczne zestawienie operacji w formie elektronicznej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Listem zwykłym Miesięczne zestawienie operacji w formie papierowej wysyłane raz w miesiącu jest bezpłatne. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za wykonanie transakcji wynosi 0,2 % kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 180 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 180,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany u konsultanta infolinii oraz za pośrednictwem automatycznego serwisu jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny, realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny, realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie, modyfikacja, realizacja, deaktywacja zlecenia stałego jest usługą bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Polecenie zapłaty jest usługą bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Większość bankomatów PKO BP posiada funkcję depozytową, za pośrednictwem której możesz dokonać za darmo wpłaty gotówki na swój rachunek. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki kartą Visa payWave jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą W bankomatach zewnętrznych wypłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Kredyt odnawialny w rachunku przyznawany jest na podstawie Twojej zdolności kredytowej (jeśli nie posiadałeś rachunku w PKO BP) lub systematycznych wpływów na rachunek (wymagane minimum 3 miesięczne prowadzenie rachunku). -
Kwota limitu Maksymalna wysokość kredytu wynosi 6-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 150 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Posiadacz rachunku Platinium zostaje bezpłatnie automatycznie objęty Programem Bankowości Osobistej Platinium. Korzystasz dzięki temu z usług indywidualnego doradcy w dogodnym dla Ciebie miejscu i o każdej porze, opiekę nad finansami oraz doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, indywidualny dobór produktów i usług będących w ofercie banku, uproszczone procedury dotyczące realizowanych transakcji, negocjowanie stawek procentowych lokowanych depozytów. 0,00 PLN
Doładowanie telefonu Doładować bezpłatnie telefon pre-paid możesz w bankomacie, za pośrednictwem internetu, telefonu lub terminala samoobsługowego z możliwością tonowego wybierania. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku wynosi 2% wnioskowanej kwoty, minimum 60 zł.
Program Przywilejów Program Przywilejów oferuje zniżki u zewnętrznych partnerów banku w wybranych hotelach i restauracjach oraz ośrodkach SPA, sklepach jubilerskich, winiarskich, ekskluzywnych wydawnictwach książkowych, gabinetach odnowy biologicznej, wyselekcjonowanych placówkach sportowych, galeriach sztuki, salonach meblowych oraz biurach nieruchomości, w sklepach z porcelaną jak również salonach samochodowych.
Warszawska Karta Płatnicza Bank wprowadził do oferty kart debetowych Warszawską Kartę Płatniczą. Karta wydawana we współpracy z miastem i Zarządem Transportu Miejskiego łączy cechy karty debetowej powiązanej z kontem osobistym i karty miejskiej, na której zakodowany jest bilet. Na karcie będzie można zakodować imienne bilety długookresowe 30- i 90-dniowe, normalne i ulgowe, ważne w pierwszej, drugiej lub pierwszej i drugiej strefie biletowej. Za pomocą jednej karty będzie można płacić w sklepach (tak jak zwykłą kartą), wypłacać z bankomatów, kodować bilety czy opłacić parkowanie w parkometrach akceptujących karty Visa. Na Warszawskiej Karcie Płatniczej – tak jak na zwykłej karcie miejskiej - zostanie zamieszczone zdjęcie użytkownika. Za jej wydanie nie będzie pobierana opłata, a miesięczne lub roczne warunki zwalniające z opłaty będą takie same jak w przypadku zwykłych kart debetowych. W ramach promocji trwającej do 30.09.2015 r. dla pierwszych 50 tys. osób, których karty zostaną wydane bank zwróci koszt jednego biletu okresowego. Zwrot nie będzie jednorazowy, ale będzie następował co miesiąc w 12 równych ratach. Warunki otrzymania nagrody to: bilet musi zostać wgrany w ciągu 30 dni od wydania karty, a posiadacz karty przez 12 miesięcy będzie płacił nią za zakupy za minimum 300 zł miesięcznie.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.
 • Posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju) w Polsce.
 • Posiadanie statusu nierezydenta (osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju) - posiadająca systematyczne wpływy w szczególności z tytułu: zatrudnienia przez podmiot mający siedzibę w kraju, renty, emerytury, stypendium lub innych tytułów dopuszczonych w przepisach prawa dewizowego.
 • Wpływy średniomiesięczne na rachunek w wysokości minimum 15.000 zł lub średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w PKO BP oraz w Grupie Kapitałowej PKO BP wynoszące minimum 500.000 zł.


Wniosek online Banku PKO BP

Wniosek online Banku PKO BP

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim szczegółowe dane dotyczące rodzaju rachunku, karty płatniczej oraz pełnych danych osobowych.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Telefoniczna weryfikacja danych umożliwia przygotowanie umowy rachunku osobistego i karty debetowej, wydruk dokumentów i przygotowanie przesyłki kurierskiej. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin podpisania umowy rachunku, którą dostarczy kurier pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej (którą otrzymujesz łącznie z jednym egzemplarzem dokumentów).
 • Po wyjściu od Ciebie kurier powiadomi bank sms-em, że dokumenty zostały poprawnie podpisane.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.


Formularz zgłoszeniowy Banku PKO BP

Formularz zgłoszeniowy Banku PKO BP

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim Twoje podstawowe dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Telefoniczna weryfikacja danych umożliwia przygotowanie umowy rachunku osobistego i karty debetowej, wydruk dokumentów i przygotowanie przesyłki kurierskiej. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin podpisania umowy rachunku, którą dostarczy kurier pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej (którą otrzymujesz łącznie z jednym egzemplarzem dokumentów).
 • Po wyjściu od Ciebie kurier powiadomi bank sms-em, że dokumenty zostały poprawnie podpisane.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.


Oddział PKO BP

Oddział PKO BP

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.