Santander Bank Polska - Konto VIP


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Konto VIPMiesięczny koszt prowadzenia konta:
30,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek skierowany dla osób, których minimalne dochody netto przekraczają 15.000 zł. Jako właściciel Konta VIP otrzymujesz do dyspozycji indywidualnego Doradcę VIP w oddziale banku. Możesz również korzystać z bezpłatnych wypłat gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych. Decydując się na kredyt gotówkowy lub hipoteczny możesz liczyć na obniżoną prowizję. Otwarty rachunek w Domu Maklerskim BZ WBK przez pierwszy rok będzie prowadzony bezpłatnie.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 30 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku wpływów w miesiącu na konto w wysokości minimum 10.000 zł. 30,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa BZWBK24 internet dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Usługa BZWBK24 telefon dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa BZWBK24 sms dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
WAP Usługa BZWBK24 wap dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami generowanymi przez token do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Kody sms wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadamiające sms-y wysyłane są bezpłatnie w formie maila, pojedynczego sms lub w formie Pakietu Alerty24. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia BZWBK24. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms lub kodu generowanego przez token. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny posiadasz dzięki BZWBK24 telefon. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika (numer NIK) oraz ustalonego wcześniej 2 cyfrowego numeru PIN dla usługi BZWBK24telefon. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Banku BZ WBK. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis BZWBK24 sms. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa Electron VIP BZ WBK. Karta ważna jest 4 lata. Po upływie tego okresu nowa karta wysyłana jest do Ciebie automatycznie. Karta wydawana i wznawiana jest bezpłatnie. Karta objęta dwoma bezpłatnymi pakietami ubezpieczeń. Pierwszy z nich gwarantuje ochronę ubezpieczeniową przed skutkami następujących zdarzeń: nieuprawnione użycie karty, kradzież gotówki pobranej z bankomatu, gwarancja najniższej ceny - ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą. Drugi pakiet zapewnia usługi Concierge.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie eWyciągu udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew zagraniczny pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 9,5 zł; maksimum 180 zł. -
opłata min - 9,50 PLN
opłata max - 180,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Wap Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny BZWBK24 telefon jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny BZWBK24 internet jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
SMS Przelew zewnętrzny BZWBK24 sms jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Wap Przelew zewnętrzny BZWBK24 wap jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, aktualizacja oraz realizacja zlecenia jest bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za ustanowienie polecenia zapłaty, jego aktualizację, realizację oraz odwołanie polecenia bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w sieci bankomatów BZ WBK jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w bankomatach innych niż BZ WBK jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach za granicą jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy udzielny jest na podstawie Twoich miesięcznych dochodów wpływających na rachunek bankowy. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu kredytowego może stanowić 6-krotności Twoich wpływów na rachunek. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 99 999 999,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Posiadacz Konta VIP otrzymuje do dyspozycji indywidualnego Doradcę VIP w oddziale banku. 0,00 PLN
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu jest operacją bezpłatną. Możesz jej dokonać przez internet, sms oraz w bankomacie. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Limit kredytowy możesz otrzymać po przedstawieniu historii konta osobistego, prowadzonego w innym banku, wyciągu lub zestawieniu transakcji internetowych z ostatnich 6 miesięcy. Wysokość limitu może równać się jednokrotności Twoich miesięcznych dochodów netto. Jeśli jesteś klientem banku i Twoje dochody wpływają na konto od minimum 3 miesięcy, możesz otrzymać kredyt w wysokości 3-krotności wpływów na konto. Posiadając konto osobiste od sześciu miesięcy Twój limit kredytowy może równać się 6-krotności wpływów na konto. Limit w koncie przyznawany jest na okres 12 miesięcy po czym odnawiany jest automatycznie. Opłata pobierana za przyznanie/odnowienie limitu wynosi 1%, minimum 50 zł. Oprocentowanie odnosi się do wykorzystanej kwoty limitu i wynosi 10,74% w skali roku. 0,00 PLN
Na KLIK W opcji Na KLIK możesz online zwiększyć limit kredytu odnawialnego o maksymalnie 5.000 zł w posiadanym przez Ciebie rachunku osobistym. 0,00 PLN
Transakcje zagraniczne Wypłata gotówki z bankomatów sieci Allied Irish Banks w Republice Irlandii za granicą realizowana jest bez opłat. Jednak uważaj dodatkowo w przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja w wysokości 2,8% za przewalutowanie transakcji. 2,80 %

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wymagany minimalny dochód netto 15.000 zł.


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzona zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Dla osób, które nie ukończyły 18 lat, podpisanie umowy musi odbyć się w oddziale w obecności pracownika banku.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.
 • W najbliższym czasie po podpisaniu umowy możesz udać się do oddziału w celu aktywowania usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BZ WBK.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny wraz z numerem PIN w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Kontakt telefoniczny BZ WBK

Kontakt telefoniczny BZ WBK

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek.
 • Wybierzesz miejsce podpisania Umowy: w dowolnym oddziale lub pod dowolnym adresem za pośrednictwem kuriera.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.