Credit Agricole - Konto PROSTOoszczędzajace PREMIUM


Credit Agricole

Credit Agricole
Konto PROSTOoszczędzajace PREMIUMMiesięczny koszt prowadzenia konta:
14,90 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Opłata miesięczna za Konto Premium wynosi 14,90 zł. Jednak jeśli spełnisz warunki określone przez bank może ona wynieść 0 zł. W ramach oferty rachunku bank zapewnia bezpłatne powiadomienia sms, bezpłatne przelewy przez internet i telefon oraz bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna naliczana za prowadzenie konta wynosi 14,9 zł. Jeżeli średnie trzymiesięczne wpływy na Twój rachunek wynosić będą minimum 10.000 zł opłata nie będzie pobrana. 14,90   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Credit Agricole nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z Credit Agricole e-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z Credit Agricole-linii jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi Credit Agricole sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Opłata pobierana za użytkowanie tokena wynosi 5 zł miesięcznie. Opłata nie jest pobierana, jeśli przynajmniej raz w danym miesiącu w serwisie internetowym wykonano przelew, otwarto lokatę lub nastąpiła realizacja zlecenia stałego, których dyspozycje zatwierdzono wskazaniem tokena. 5,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Usługa sms powiadamiających jest bezpłatna. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Credit Agricole e-Bank jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz kodem cyfrowym generowanym przez token. TAK
   telefon Centrum telefonicznych usług banku stanowi Credit Agricole-linia. Usługę aktywujesz po wcześniejszym ustaleniu swojego telekodu (szereg cyfr), który identyfikuje Ciebie jako użytkownika danego rachunku. TAK
   oddział Dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale Credit Agricole. TAK
   SMS Usługa Credit Agricole sms umożliwia otrzymywanie informacji na dwa sposoby. W formie powiadomień (wysyłane automatycznie po operacji zrealizowanej na koncie) oraz w formie zapytań (otrzymujesz informacje będącą odpowiedzią banku na wysłany przez Ciebie sms dotyczący Twojego rachunku). TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN 1,20 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie na okres 2 lat karta płatnicza Visa Electron. Dostępna również z ubezpieczeniem gotówki pobranej z bankomatu, którego miesięczny koszt wynosi 1,2 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Credit Agricole udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie historii miesięcznych operacji w formie wysyłanego pocztą listu jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Duplikat miesięcznego wyciągu odbierany w placówce lub zestawienie transakcji za wybrany okres kosztuje 1 zł. 1,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego przez internet wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole-linii jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole e-Bank jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelewy zewnętrzny. Realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelewy zewnętrzny. Realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowane, realizacja, modyfikacja zlecenia stałego jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, realizacja oraz deaktywacja polecenia zapłaty jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w placówce banku jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Credit Agricole jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit w koncie przyznawany jest na podstawie Twoich miesięcznych dochodów. Minimalny wymagany dochód uprawniający Cię do ubiegania się o przyznanie limitu wynosi 450 zł. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu może równać się 7-krotności Twoich wpływów na konto. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu komórkowego traktowane jest jak przelew zewnętrzny (zrealizujesz go w oddziale banku, przez Credit Agricole-linię oraz Credit Agricole e-Bank). 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Jeśli jesteś nowym klientem banku, wysokość przyznanego limitu nie może przekroczyć jednokrotności wpływu na Twoje konto. Oprocentowanie wykorzystanej kwoty wynosi 12%. Dla stałych, aktywnych klientów banku oraz osób chcących przenieś limit z innego banku kwota limitu może równać się 7-krotności wpływów na konto, maksymalnie 50.000 zł. Limit dla osób przenoszących pożyczkę z innego banku ustalany jest na podstawie historii operacji z poprzedniego rachunku. Za przyznanie pożyczki pobierana jest opłata w wysokości 1,8% od kwoty przyznanego limitu, minimum 70 zł. Posiadając konto studenckie masz możliwość ubiegania się o przyznanie debetu w Twoim rachunku. Debet funkcjonuje podobnie jak limit w rachunku. Różnica polega na uproszczonych zasadach przyznawania debetu (nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach) oraz maksymalnej kwocie jaka może zostać przyznana - 500 zł. Opłata za przyznanie, odnowienie i podwyższenie kwoty debetu wynosi 1,8% kwoty limitu, minimum 70 zł.
Ubezpieczenia Bank oferuje trzy rodzaje bezpłatnych ubezpieczeń MULTIPAKIET, który zawiera: Pakiet Pomoc Techniczna, Pakiet Pomoc Medyczna, Pakiet Bezpieczna Kieszeń. Pakiet Pomoc Techniczna zapewnia min. pomoc techniczną specjalistów tj. ślusarza, hydraulika, stolarza, szklarza itp. oraz szeroką pomoc dotyczącą sprzętu komputerowego, RTV lub AGD. Pakiet Pomoc Medyczna oferuje szybki dostęp do informacji medycznej, wizytę lekarza lub organizację wizyty w placówce medycznej, dostarczenie leków do miejsca pobytu, transport medyczny do szpitala itp. W ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń ubezpieczasz: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, portfel, klucze, telefon komórkowy i kartę SIM, karty bankowe, token, dowód rejestracyjny samochodu (w przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego otrzymasz również zwrot kosztów przerejestrowania pojazdu i wydania nowych tablic rejestracyjnych). Dodatkowo bank oferuje trzy pakiety ubezpieczeń: Pakiet Życie - opłata miesięczna uzależniona od wieku ubezpieczonego wynosi maksymalnie 0,265% naliczana od sumy ubezpieczenia, Ubezpieczenie z tytułu Poważnego Zachorowania – opłata miesięczna uzależniona od wieku ubezpieczonego wynosi maksymalnie 0,589% naliczana od sumy ubezpieczenia oraz Ubezpieczenie z tytułu Hospitalizacji, za które w wariancie podstawowym zapłacisz 8,75 zł natomiast w wariancie plus 17,50 zł.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba powinna posiadać status rezydenta.
 • Osoba powinna posiadać nadany numer PESEL.
 • Osoba powinna posiadać dokumenty zaakceptowane przez bank.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Credit Agricole

Wniosek online Credit Agricole

 • Wypełnij wniosek o założenie konta pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Formularz kontaktowy Credit Agricole

Formularz kontaktowy Credit Agricole

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział Credit Agricole

Oddział Credit Agricole

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Credit Agricole.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.