Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Millennium - Konto Prestige World


Bank Millennium

Bank Millennium
Konto Prestige WorldMiesięczny koszt prowadzenia konta:
29,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Prestige World oferowane w ramach specjalnej Linii Prestige Banku Millennium zapewnia bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie, darmowe przelewy zagraniczne, bezpłatne konta walutowe i karta w euro. Wybierając Konto Prestige World możesz dodatkowo korzystać z ubezpieczeń Pakiet Bardzo Pomocny oraz Dokumenty w Podróży i Concierge.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji do 31.12.2015 r opłata za udzielnie limitu w rachunku nie będzie naliczana.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Opłata za otwarcie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie będzie pobrana jeśli łączne wpływy zewnętrzne na Konto Prestige World wynosiły 10.000 zł oraz została wykonana jedna transakcja bezgotówkowa kartą płatniczą wydaną do rachunku. 29,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna wymagana kwota środków na rachunku wynosi 29 zł. 29,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem H@słaSMS generowane automatycznie służą do autoryzacji realizowanych przez Ciebie operacji bankowych. Wysyłane są bezpłatnie na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadomienia w ramach usługi MilleSMS wysyłane są bezpłatne. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet System bankowości internetowej banku - Millenet jest usługą bezpłatną i służy do obsługi rachunku 24 godziny na dobę. Usługę aktywujesz logując się na stronie www używając MilleKodu oraz H@sła. Autoryzacji wykonywanych operacji dokonujesz wysłanym na Twój telefon komórkowy H@słemSMS. TAK
   telefon Telefoniczną obsługę rachunku osobistego Bank Millennium zapewnia przez linię TeleMillennium (konsultant lub automat). Dostęp do serwisu TeleMillennium uzyskujesz przez użycie MilleKodu oraz H@sła dostępu. TAK
   oddział Bank Millennium posiada ponad 450 oddziałów, w których uzyskasz bezpośredni dostęp do swojego rachunku. TAK
   SMS TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta Millennium Visa Prestige World. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Obsługa i użytkowanie karty jest bezpłatne. Do karty dołączony jest bezpłatny Pakiet Bezpieczeństwa z ochroną ubezpieczeniową.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Millennium udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Posiadacz rachunku w Millennium otrzymuje wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji dokonywanych na rachunku, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 125 zł. Dodatkowo bank może doliczyć koszty banków korespondencyjnych - 30 zł plus opłaty telekomunikacyjne. Jeśli realizujesz przelew SEPA w walucie EUR opłata za przelew nie jest naliczana. -
opłata min - 0,00 PLN
opłata max - 125,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleMillennium lub u konsultanta linii TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew międzybankowy jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Za zdefiniowanie, modyfikację oraz realizację zlecenia stałego bank nie pobiera żadnych opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Obsługa polecenia zapłaty oraz jego realizacja jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych i we współpracującej z bankiem siecią bankomatów BZ WBK oraz Cash4You jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich średnich trzymiesięcznych wpływów na rachunek lub wysokości średnich trzymiesięcznych obrotów wykonywanych na koncie. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu równa się trzykrotności uzyskiwanych dochodów. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 99 999 999,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 9,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu jest operacją bezpłatną. Możesz jej dokonać przez internet lub sms. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Bardzo Pomocny Wybierając Konto Prestige World możesz dodatkowo korzystać z ubezpieczeń Pakiet Bardzo Pomocny oraz Dokumenty w Podróży i Concierge. Pakiet Bardzo Pomocny zapewnia całodobową pomoc medyczną oraz wsparcie fachowców w zakresie różnego rodzaju domowych napraw. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, posiadacze Pakietu mogą skorzystać m.in. z wizyt domowych lekarza i pielęgniarki, w razie zdarzenia losowego - m.in. z interwencji hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza oraz napraw sprzętu AGD/RTV/PC, a także z pomocy w zakresie sprzętu IT - m.in. naprawy smartfona, telefonu, tabletu oraz zakupu urządzenia w razie kradzieży. Pakiet jest bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku. W kolejnych miesiącach za pakiet naliczana jest opłata w wysokości 4,99 zł. Korzystając z Pakietu Bardzo Pomocnego otrzymujesz dodatkowo bezpłatne ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge, które zapewnia skuteczną pomoc w przypadku utraty dokumentów za granicą i bogaty pakiet usług concierge.
Opłata za limit Opłata za przyznanie limitu wynosi 2,5% przyznanej kwoty, za odnowienie lub podwyższenie kwoty limitu w rachunku bank nalicza opłatę w wysokości 2,5% przyznanej kwoty (opłata nie jest naliczana w przypadku przeniesienia limitu z innego banku).
MilleZdrowie Posiadacz konta osobistego może zostać objęty ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa (spowodowanego również w środku lokomocji). Suma świadczenia dla ubezpieczonego wynosi 5.000 zł. Opłata miesięczna pobierana za usługę MilleZdrowie wynosi 1,99 zł. 1,99 zł

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wymagany minimalny dochód netto 5.000 zł.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Wypełnij wniosek online. Wypełniając wniosek niezbędny będzie Twój numer PESEL, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości. W ciągu najbliższych godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku potwierdzi dane jakie zostały wysłane we wniosku (na ich podstawie przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku itp.) oraz umówi wizytę kuriera w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.
 • Na spotkaniu kurier dostarczy dwa komplety dokumentów: umowę rachunku, karty debetowej i dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej, kartę wzoru podpisu, regulamin, instrukcję, etc.
 • Dodatkowo dostaniesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Podczas wizyty kuriera wymagane będzie okazanie tego samego dokumentu tożsamości, który został wymieniony we wniosku. Twoim obowiązkiem jest również dostarczenie do oddziału banku w najbliższym czasie od podpisania umowy rachunku kopii powyższego dokumentu. Kurier weryfikuje poprawność danych, a Ty podpisujesz dostarczone dokumenty.
 • Po podpisaniu dokumentów kurier zabiera jeden komplet i dostarcza go do centrali banku.
 • Jeśli weryfikacja dokumentów będzie pozytywna, bank aktywuje Twoje produkty.
 • O tym, że Twój rachunek osobisty jest już aktywny, bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Razem z doradcą wypełnijcie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku i sporządzi umowę otwarcia rachunku osobistego.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta oraz umowę o wydanie karty płatniczej do rachunku. Wraz z umową otrzymujesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.