Raiffeisen Polbank - Konto Premium


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Konto PremiumMiesięczny koszt prowadzenia konta:
49,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto z przeznaczeniem dla osób ceniących nowoczesność i wygodę - oprócz mobilnego dostępu do konta uzyskasz pomoc osobistego doradcy w placówkach premium na terenie całego kraju. Zostajesz objęty bezpłatnym pakietem usług R-Assistance&Concierge. Bezpłatnie otworzysz konto lokacyjne Plus Premium, z Pakietem Optymalnych Korzyści. Korzystasz z bezpłatnych przelewów za pośrednictwem telefonu komórkowego, internetu i konsultanta Centrum Telefonicznego. Nie zapłacisz również za użytkowanie karty płatniczej a wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie dokonasz za darmo.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 49 zł. Jeżeli suma suma wykorzystanych limitów kredytowych i środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych wynosi średniomiesięcznie co najmniej 200.000 zł lub wartość obrotów na rynku kasowym wyniesie 50.000 zł lub ilość kontraktów terminowych zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Raiffeisen Polbank Bank wyniesie 40 sztuk opłata za prowadzenie rachunku zostanie obniżona do 0 zł. 49,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Raiffeisen Bank on-line jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku w ramach Centrum Telefonicznego jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS W ramach bezpłatnego Serwisu informacyjnego SMS masz stały wgląd do aktualnego stanu rachunku. 0,00 PLN
WAP Dostęp do rachunku w ramach Serwisu Mobilny Bank jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami z listy haseł jednorazowych. Kody wysyłane bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Brak. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia system bankowości internetowej Raiffeisen on-line. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny za pośrednictwem automatycznego serwisu jak i doradców Centrum Telefonicznego. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru klienta oraz ustaleniu przy pomocy doradcy numeru TPIN. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Raiffeisen Banku. TAK
   SMS Opcja niedostępna. NIE
   WAP Serwisy Mobilny Bank zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego i nadaniu numeru RPIN. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN - 1,99 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Debit Class&Club zapewniająca uczestnictwo w programie Class&Club. Karta wykonana w technologii zbliżeniowej PayPass. Obsługa karty jest bezpłatna. Karta może zostać objęta ubezpieczeniem R-Twoja Karta bez Ryzyka (ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie ryzyka utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub w kasie banku, ubezpieczenie towarów kupionych przy użyciu karty) w cenie 1,99 zł miesięcznie, przy czym 3 pierwsze miesiące ochrony są bezpłatne.
   Inna 8,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana/wznawiana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Debit Wizz Air. Karta ważna 2 lata. Miesięczna obsługa karty kosztuje 8 zł. Jeżeli suma rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wynosi minimum 450 zł, opłata za kartę nie zostaje pobrana.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie elektronicznej udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Wyciągu w oddziale udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny przez internet pobierana jest opłata w wysokości 19,99 zł; przelew w EUR do krajów UE + Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria kosztuje 2,99 zł. W oddziale lub Centrum Telefonicznym opłata wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 19,99 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny w oddziale banku wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny w ramach serwisu automatycznego jak i u konsultanta Centrum Telefonicznego jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny przez internet realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew wewnętrzny za pośrednictwem Serwisu Mobilny Bank wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu kalendarzowym złożony w oddziale banku jest bezpłatny, każdy następny kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny u konsultanta Centrum Telefonicznego jest darmowy. Usługa w ramach serwisu automatycznego jest bezpłatna. 0,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny przez internet jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem Serwisu Mobilny Bank wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew przez internet u konsultanta Centrum Telefonicznego lub wap do ZUS realizowany jest bezpłatnie. Złożony w oddziale kosztuje 5 zł (0 zł jeżeli jest to pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym złożony w oddziale). 0,00 PLN
przelewy do US Przelew przez internet u konsultanta Centrum Telefonicznego lub wap do US realizowany jest bezpłatnie. Złożony w oddziale kosztuje 5 zł (0 zł jeżeli jest to pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym złożony w oddziale). 0,00 PLN
Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, aktualizacja oraz realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej, Centrum Obsługi Klienta oraz oddziale jest bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za ustanowienie polecenia zapłaty, jego aktualizację, realizację oraz odwołanie polecenia bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Pierwsza wpłata na konto w miesiącu kalendarzowym realizowana jest bezpłatnie, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości 0,15% wpłacanej kwoty, minimum 4,99 zł. 0,15 %
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki z konta w kasie oddziału jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów w kraju realizowana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z bankomatów w kraju realizowana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach za granicą jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Wysokość limitu zadłużenia zależy od oceny Twojej zdolności kredytowej. Kredyt przyznawany bezpłatnie. Opłata w wysokości 1,5% przyznanej kwoty, minimum 50 zł pobierana jest w monecie odnowienia limitu na kolejny okres. -
Kwota limitu W przypadku przeniesienia limitu z innego banku maksymalna kwota limitu (w ofercie Limit za Limit) wynosi 25.000 zł. -
    kwota min - 3 000,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Zostajesz objęty opieką osobistego doradcy w placówkach Premium na terenie całego kraju. 0,00 PLN
Doładowanie telefonu Doładowanie konta telefonu w systemie bankowości internetowej Raiffeisen on-line jest bezpłatne. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
R-Assistance&Concierge Zostajesz objęty bezpłatnym pakietem usług R-Assistance&Concierge. Pakiet ten zapewnia pomoc w nieprzewidzianych przypadkach związanych z użytkowaniem samochodu, sprzętu domowego, komputera oraz gwarantuje pomoc lekarsko-pielęgniarską w przypadku nagłej choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. Pakiet, składa się z 4 odrębnych usług: Assistance medycznego, Assistance samochodowego, Assistance domowego oraz pakietu Concierge. Usługa informacyjno-organizacyjna Concierge pozwala zorganizować Ci wiele spraw. Przykładowo możesz za jej pomocą: zorganizować wypoczynek dla siebie i Twojej rodziny, znaleźć opiekunkę do dziecka lub inną pomoc domową, zorganizować opiekę dla zwierząt domowych, przegląd techniczny oraz naprawę samochodu, dokonać rezerwacji biletów.
Program Class&Club Wraz z kartą debetową uzyskujesz dostęp do programu Class&Club - dynamicznie rozwijającego się Programu Partnerskiego, którego główny element stanowią prestiżowe karty płatnicze (debetowa i kredytowa) wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Posiadacze kart Class&Club korzystają ze stałych zniżek oraz promocyjnych ofert i wyjątkowych okazji u Partnerów Programu – wiodących polskich i zagranicznych marek z różnych dziedzin życia takich jak np.: hotele, podróże, restauracje, wino.
Pakiety Assistance ASSISTANCE MEDYCZNY jest usługą, z której możesz skorzystać w przypadku NW lub nagłego zachorowania, m.in.: bezpłatnej wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty. Oferta daje również możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. W przypadku hospitalizacji bank zorganizuje opiekę nad Twoimi dziećmi bądź zwierzętami domowymi do czasu powrotu do domu. Usługa ta zapewnia również dowóz do domu leków lub drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, a także transport chorego do i z placówki medycznej. Masz również dostęp do czynnej całą dobę infolinii medycznej. ASSISTANCE SAMOCHODOWY zapewnia pomoc zarówno na terenie Polski jak i innych krajów europejskich. W takich przypadkach jak awaria samochodu lub brak benzyny możesz liczyć na natychmiastową pomoc. Bank zorganizuje naprawę samochodu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, holowanie zepsutego samochodu do serwisu, zapewnia samochód zastępczy. W przypadku kiedy naprawa samochodu nie jest możliwa w ciągu jednego dnia zapewni wszystkim podróżującym zakwaterowanie w hotelu do czasu naprawy pojazdu. ASSISTANCE DOMOWY daje możliwość uzyskania pomocy w przypadku uszkodzenia mienia, zamków lub awarii sprzętu RTV/AGD/PC w miejscu Twojego zamieszkania. W razie nieprzewidzianych zdarzeń tj. włamanie, powódź, pożar, zalanie przez osoby trzecie bank zorganizuje transport do hotelu, nadzór nad pozostawionym mieniem lub jego transport w wyznaczone miejsce.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty w przypadku obywateli polskich.
 • Ważna legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia.
 • Paszport zagraniczny z kartą pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw nie należących do EOG; paszport zagraniczny z potwierdzeniem zgłoszenia pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw należących do EOG; paszportu zagraniczny - w przypadku nierezydentów.
 • Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek jedynie w oddziale, wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego. Konto takie traktowane jest jako konto wspólne osoby małoletniej i pełnoletniej.


Oddział Raiffeisen Bank

Oddział Raiffeisen Bank

 • Odwiedź dowolny oddział Raiffeisen Banku, zabierając ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku. Poprawność danych osobowych zawartych we wniosku zostanie zweryfikowana z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Infolinia Raiffeisen Banku

Infolinia Raiffeisen Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy Raiffeisen Banku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą doradca Raiffeisen Banku. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek o otwarcie konta.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia konta osobistego w dwóch egzemplarzach.
 • Podpisany przez Ciebie jeden egzemplarz (wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez bank) musisz przesłać do banku nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Wniosek online Raiffeisen Banku

Wniosek online Raiffeisen Banku

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego. W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku.
 • Wybierzesz miejsce podpisania umowy: w dowolnym oddziale lub pod wskazanym przez Ciebie adresem za pośrednictwem upoważnionej firmy kurierskiej lub poczty.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia konta osobistego w dwóch egzemplarzach.
 • Podpisany przez Ciebie jeden egzemplarz (wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez bank) musisz przesłać do banku nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.