Bank Millennium - Konto Osobiste Premium


Bank Millennium

Bank Millennium
Konto Osobiste PremiumMiesięczny koszt prowadzenia konta:
15,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Osobiste Premium proponowane jest klientom posiadającym średnie miesięczne wynagrodzenie przekraczające 5.000 zł lub osobom, które wcześniej skorzystały z usług banku (np. wzięły kredyt hipoteczny, gotówkowy lub samochodowy itp.). Osoba spełniająca powyższe warunki w ofercie rachunku otrzymuje min.: bezpłatne prowadzenie konta, bezpłatną realizację przelewów przez internet i telefon oraz bezpłatną wypłatę gotówki z bankomatów krajowych.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Opłata za otwarcie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie będzie pobrana jeśli: minimalne średnie saldo miesięczne na rachunku wynosi 5.000 zł. 15,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna wymagana kwota środków na rachunku wynosi 15 zł. 15,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem H@słaSMS generowane automatycznie służą do autoryzacji realizowanych przez Ciebie operacji bankowych. Wysyłane są bezpłatnie na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Kosz jednego sms-a powiadamiającego w ramach usługi MilleSMS wynosi 0,25 zł (na krajowy numer telefoniczny); 0,30 zł (na zagraniczny numer telefoniczny). 0,25 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet System bankowości internetowej banku - Millenet jest usługą bezpłatną i służy do obsługi rachunku 24 godziny na dobę. Usługę aktywujesz logując się na stronie www używając MilleKodu oraz H@sła. Autoryzacji wykonywanych operacji dokonujesz wysłanym na Twój telefon komórkowy H@słemSMS. TAK
   telefon Telefoniczną obsługę rachunku osobistego Bank Millennium zapewnia przez linię TeleMillennium (konsultant lub automat). Dostęp do serwisu TeleMillennium uzyskujesz przez użycie MilleKodu oraz H@sła dostępu. TAK
   oddział Bank Millennium posiada ponad 450 oddziałów, w których uzyskasz bezpośredni dostęp do swojego rachunku. TAK
   SMS TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 3,00 PLN 0,00 PLN 2,99 PLN 0,00 PLN
Opis Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta Millennium Visa Konto. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Opłata miesięczna za kartę wynosi 3 zł. Opłata nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania karty, w przypadku złożenia wniosku o konto osobiste i kartę Visa Konto przez internet. Karta dostępna z opcjonalnym pakietem ubezpieczeniowym.
   Maestro 4,00 PLN 0,00 PLN 2,99 PLN 0,00 PLN
Opis Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta Millennium Maestro PayPass. Karta wydawana jest na okres 3 lat. Za pierwszy miesiąc korzystania z karty bank nie pobiera opłaty, potem opłata miesięczna wynosi 4 zł. Jeśli w ciągu miesiąca dokonasz kartą transakcji na łączną sumę minimum 250 zł, opłata nie zostanie pobrana. Karta objęta opcjonalnym ubezpieczeniem "Bezpieczna Karta".

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Millennium udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Posiadacz rachunku w Millennium otrzymuje wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji dokonywanych na rachunku, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 125 zł. Dodatkowo bank może doliczyć koszty banków korespondencyjnych - 30 zł plus opłaty telekomunikacyjne. Jeśli realizujesz przelew SEPA do kwoty 250 EUR opłata jaką naliczy Ci Bank Millennium wyniesie 9,50 zł. Za przelew w kwocie od 250 EUR do 2.000 EUR zapłacisz 18 zł. Za przelew w kwocie od 2.000 EUR do 12.500 EUR zapłacisz 30 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 125,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku jest bezpłatny. Za pozostałe przelewy bank pobiera opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleMillennium lub u konsultanta linii TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy pobierana jest opłata w wysokości 7,99 zł. 7,99 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem Millenet, TeleMillennium jest bezpłatny, w oddziale banku kosztuje 7,99 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem Millenet, TeleMillennium jest bezpłatny, w oddziale banku kosztuje 7,99 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Za zdefiniowanie, modyfikację oraz realizację zlecenia stałego bank nie pobiera żadnych opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. Jeśli chcemy zaktualizować lub odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, wówczas naliczona zostanie opłata w wysokości 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych i we współpracującej z bankiem siecią bankomatów BZ WBK oraz Cash4You jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 2,5% wypacanej kwoty, minimum 9 zł. 2,50 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich średnich trzymiesięcznych wpływów na rachunek lub wysokości średnich trzymiesięcznych obrotów wykonywanych na koncie. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu równa się trzykrotności uzyskiwanych dochodów. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 99 999 999,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu jest operacją bezpłatną. Możesz jej dokonać przez internet lub sms. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za limit Opłata za przyznanie limitu wynosi 1,99% przyznanej kwoty, minimum 59 zł, za odnowienie lub podwyższenie kwoty limitu w rachunku bank nalicza opłatę w wysokości 1% przyznanej kwoty, minimum 50 zł (opłata nie jest naliczana w przypadku przeniesienia limitu z innego banku). W przypadku korzystania z limitu (w wysokości do 150.000 zł) w koncie osobistym do 7 dowolnych dni kalendarzowych w miesiącu oprocentowanie nie jest naliczane. Jeśli korzystasz z limitu w koncie przez więcej niż 7 dni oprocentowanie jest naliczane za wszystkie dni wykorzystania limitu. Bank ma atrakcyjną ofertę dla klientów, którzy chcą przenieś limit w koncie osobistym z innego banku. Przyznanie limitu odbywa się na podstawie trzech ostatnich wyciągów z konta, a jego wysokość wynosi 110% limitu na obecnym koncie. Obniżane jest też oprocentowanie limitu maksymalnie o 2 punkty procentowe.
Przeniesienie limitu Bank ma atrakcyjną ofertę dla klientów, którzy chcą przenieś limit w koncie osobistym z innego banku. Przyznanie limitu odbywa się na podstawie trzech ostatnich wyciągów z konta, a jego wysokość wynosi 110% limitu na obecnym koncie. Obniżane jest też oprocentowanie, maksymalnie o 6 punktów procentowych.
MilleZdrowie Posiadacz konta osobistego może zostać objęty ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa (spowodowanego również w środku lokomocji). Suma świadczenia dla ubezpieczonego wynosi 5.000 zł. Opłata miesięczna pobierana za usługę MilleZdrowie wynosi 1,99 zł. 1,99 zł

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wymagany minimalny dochód netto 5.000 zł.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Wypełnij wniosek online. Wypełniając wniosek niezbędny będzie Twój numer PESEL, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości. W ciągu najbliższych godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku potwierdzi dane jakie zostały wysłane we wniosku (na ich podstawie przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku itp.) oraz umówi wizytę kuriera w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.
 • Na spotkaniu kurier dostarczy dwa komplety dokumentów: umowę rachunku, karty debetowej i dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej, kartę wzoru podpisu, regulamin, instrukcję, etc.
 • Dodatkowo dostaniesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Podczas wizyty kuriera wymagane będzie okazanie tego samego dokumentu tożsamości, który został wymieniony we wniosku. Twoim obowiązkiem jest również dostarczenie do oddziału banku w najbliższym czasie od podpisania umowy rachunku kopii powyższego dokumentu. Kurier weryfikuje poprawność danych, a Ty podpisujesz dostarczone dokumenty.
 • Po podpisaniu dokumentów kurier zabiera jeden komplet i dostarcza go do centrali banku.
 • Jeśli weryfikacja dokumentów będzie pozytywna, bank aktywuje Twoje produkty.
 • O tym, że Twój rachunek osobisty jest już aktywny, bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Razem z doradcą wypełnijcie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku i sporządzi umowę otwarcia rachunku osobistego.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta oraz umowę o wydanie karty płatniczej do rachunku. Wraz z umową otrzymujesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.