Bank Pekao S.A. - Eurokonto Premium


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Eurokonto PremiumMiesięczny koszt prowadzenia konta:
16,99 PLN
Oprocentowanie konta:
0,01 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Eurokonto Premium jest rachunkiem przeznaczonym dla osób, których średnie miesięczne wpływy na konto powinny wynosić minimum 7.500 zł. Jako właściciel rachunku obsługiwany jesteś przez indywidualnego doradcę w Centrach Doradztwa VIP.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Za prowadzenie rachunku bank pobiera opłatę w wysokości 16,99 zł miesięcznie. 16,99   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalne średniomiesięczne wpływy na rachunek powinny wynosić minimum 7.500 zł lub średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w banku oraz w Grupie Kapitałowej Pekao S.A. co najmniej 50.000 zł. 7 500,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie pierwszego Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, a za korzystanie miesięcznie 1 zł. 48,00 PLN
hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, która wynosi 0,01% w skali roku. 0,01 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Do rachunku telefoniczny dostęp zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku Pekao SA na terenie całego kraju. TAK
   SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
   WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Maestro 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Maestro. Karta ważna przez okres 2 lat. Użytkowanie karty jest bezpłatne.
   Mastercard 9,99 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis MasterCard Debit, która obciąża rachunek walutowy odpowiedni do waluty transakcji - może obciążać rachunki w złotych, dolarach, funtach, euro lub frankach szwajcarskich. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 9,99 zł. W przypadku dokonania w danym miesiącu 4 transakcji bezgotówkowych opłata za korzystanie z karty w następnym miesiącu zostaje obniżona do 0 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,3% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bank, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 1,99 zł. 1,99 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 1 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 1,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za każdy realizowany przelewy zewnętrzny pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 4,99 zł. 4,99 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 2 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny 2,00 PLN
internet Przelew dokonywany usługą PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu możliwa jest jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku. Przelew jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 4,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 2 zł, w serwisie automatycznym PekaoInternet i PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 4,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 2 zł, w serwisie automatycznym PekaoInternet i PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Utworzenie zlecenia za pośrednictwem internetu czy w oddziale banku jest bezpłatne, u konsultanta infolinii powyższa operacja kosztuje 0,5 zł. Modyfikacja zlecenia jest usługą płatną w wysokości 1 zł wykonaną za pośrednictwem internetu oraz w oddziale banku, płatną wykonaną przez telefon (koszt 0,5 zł). Realizacja zlecenia jest usługa bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 1,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. Realizacja jest operacja płatną w wysokości 0,99 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,99 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek osoby fizycznej w obrębie banku nie jest pobierana żadna opłata. Za wpłatę gotówkową na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 0,75% od kwoty wpłaty, minimum 5 zł. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku są operacjami bezpłatnymi. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA. Za wypłatę gotówki bankomatach sieci Euronet zapłacisz 1,49 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Z pozostałych bankomatów w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 2% od wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. 2,00 %
w bankomacie za granicą Wypłaty w bankomatach Grupy UniCredit za granicą są bezpłatne, w pozostałych bankomatach koszt wynosi 4% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł. 4,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Warunkiem otrzymania limitu kredytowego jest posiadanie Eurokonta od co najmniej 3 miesięcy. Limit pożyczki stanowi wielokrotność 100 zł i jest ustalany indywidualnie na podstawie analizy wpływów na rachunek oraz oceny Twojej zdolności finansowej. -
Kwota limitu Limit pożyczki jest ustalany indywidualnie dla każdego posiadacza rachunku, po zbadaniu przez bank zdolności kredytowej. -
    kwota min - 100,00 PLN
    kwota max - 999 999,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Posiadacz Eurokonta Premium obsługiwany jest indywidualnie w Centrach Doradztwa VIP funkcjonujących w ponad 330 placówkach banku. 0,00 PLN
Doładowanie telefonu Doładować konto telefonu możesz przez automatyczny serwis PekaoInternet, PekaoSMS lub w bankomatach Pekao. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Brak. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za limit Opłata za udzielenie, prolongowanie i podwyższenie limitu wynosi 1,5% od przyznanej kwoty limitu, minimum 50 zł.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.
 • Oferta kierowana jest dla osób deklarujących średniomiesięczne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości co najmniej 7.500 zł, lub których średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach w banku Pekao S.A. oraz w Grupie Kapitałowej Pekao S.A. wynosi co najmniej 50.000 zł.


Odział Banku Pekao S.A.

Odział Banku Pekao S.A.

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.