Bank SMART - Smart Procent

Bank SMART
Smart Procent


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 041,07 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,00  %

Zwróć uwagę

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 2% do 50 tys. złotych i 1,5% dla nadwyżek ponad tę kwotę. Oprocentowanie jest promocyjne i obowiązuje do 5 września 2016 roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 50,07 PLN
Podatek - 9,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 41,07 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,00%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,64%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wyznaczył minimalnej kwoty, jaką musisz zasilić swój rachunek. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określił maksymalnej kwoty wpłaty środków na rachunek. 1 000 000 000 000 000  PLN
Okres minimalny Bank nie określa minimalnego okresu trwania umowy o prowadzenie rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Rachunek oszczędnościowy jest otwierany na nieokreślony okres czasu. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Trzeba założyć SMART Konto.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nie określony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki są dopisywane do salda konta oszczędnościowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki nie są dopisywane do Twojego konta osobistego.
Możliwość dopłaty TAK Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Wpłatę może dokonać również osoba trzecia znająca numer konta oszczędnościowego.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999 999  PLN 9.99999999E8
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej. Pierwszy przelew w miesiącu jest operacją bezpłatną. Kolejny przelew realizowany za pośrednictwem internetu opatrzony jest opłatą w wysokości 5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym dopisywane są do salda konta po upływie pełnego miesiąca rozliczeniowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Bank SMART

Wniosek online Bank SMART

  • Załóż SMART Konto
  • Zaznacz opcję uruchomienia konta oszczędnościowego we wniosku o konto osobiste.
  • Podpisz umowę przesłaną kurierem.
  • Aktywuj konto w bankowości internetowej.