Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

KASA Stefczyka - Rachunek systematycznego oszczędzania


KASA Stefczyka

KASA Stefczyka
Rachunek systematycznego oszczędzaniaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 027,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,34  %

Zwróć uwagę

Rachunek Królewski zapewnia stały dostęp do oszczędności. Wypłata lub wpłata środków nie powoduje utraty zarobionych odsetek. Do rachunku wydawany jest imienny dokument - Książeczka Systematycznego Oszczędzania (KSO), ułatwiająca tradycyjną kontrolę nad oszczędnościami. W dniu otwarcia rachunku należ zadeklarować kwotę minimalnej miesięcznej wpłaty, przy czym wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 25 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 33,50 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 27,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,34%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,10%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Należy zadeklarować miesięczną dowolną kwotę wpłat. Powyższa deklaracja jest obligatoryjna, a minimalna wpłata uprawniająca do założenia Rachunku Królewskiego wynosi 25 zł. 25  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty jaką możesz zdeponować na rachunku. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 0  Miesiące
Okres maksymalny 0  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby korzystać z usług SKOK-u Stefczyka obowiązkowe jest uzyskania statusu członka banku. Wiąże się to z uiszczeniem obowiązkowej opłaty 90 zł oraz automatycznym otwarciem rachunku osobistego zwanym IKS.
Lokata odnawialna TAK Umowa o prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego z KSO zawierana jest na czas nieokreślony.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetki przelewane są na rachunek rozliczeniowy w banku.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dokonywania nieograniczonej ilości dopłat miesięcznie.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999 999  PLN 9.99999999E8
Możliwość wypłaty części środków TAK Masz możliwość dokonywania dowolnej ilości wypłat z rachunku bez utraty naliczonych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu Zrywając umowę o prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego nie utracisz naliczonych dotychczas odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do zakładanego rachunku w SKOK-u Stefczyka. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek Oszczędnościowy może być prowadzony jedynie jako rachunek indywidualny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Członkostwo w SKOK Stefczyka.


Oddział SKOK Stefczyka

Oddział SKOK Stefczyka

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału SKOK-u Stefczyka.
  • Jeśli jesteś już klientem SKOK-u wypełniasz wniosek o otwarcie Rachunku Oszczędnościowego z KSO. Jeśli nie jesteś klientem SKOK-u zapisujesz się do jego członków.
  • W chwili zapisania się do członków SKOK-u otwierany jest rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy.
  • Posiadając rachunek składasz dyspozycję otwarcia Rachunku Oszczędnościowego.
  • Dokonujesz wpłaty na rachunek zadeklarowanej kwoty.
  • Pracownik wręczy Ci potwierdzenie otwarcia rachunku wraz z regulaminem Taryfą Opłat i Prowizji.