Euro Bank - Rachunek Oszczędnościowy PROgres


Euro Bank

Euro Bank
Rachunek Oszczędnościowy PROgresKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 023,78 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,95  %

Zwróć uwagę

Rachunek Oszczędnościowy PROgres polecany dla osób, które dzięki codziennemu naliczaniu odsetek pomnażają swoje oszczędności mając nieograniczony dostęp do swoich środków. Jednak pamiętaj, aby stać się właścicielem konta PROgres konieczne jest posiadanie rachunku osobistego w banku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - dzienna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 23,78 PLN
Podatek - 0,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 23,78 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,95%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,95%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia Rachunku Oszczędnościowego PROgres. 0  PLN
Maksymalna kwota Euro Bank nie określa granicy maksymalnej wpłaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony/ 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć rachunek oszczędnościowy PROgres, wymagane jest posiadanie konta osobistego.
Lokata odnawialna TAK Brak.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał TAK Gromadzone odsetki co miesiąc powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłata części zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych nie jest ograniczona przez bank. Za przelew wewnętrzny bank nie pobiera opłat. Jednak realizując przelew wewnętrzny przez internet, zapłacisz 5 zł, przez doradcę na infolinii 5 zł, przez IVR 1 zł, w placówce 5 zł. W przypadku przelewów zewnętrznych, zapłacisz: przez internet, w placówce lub za pośrednictwem doradcy na infolinii 7 zł, przez IVR 1 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym miesięcznie. Podczas wypłaty nie tracisz wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania wysokości oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo W celu ustanowienia pełnomocnika do dysponowania Rachunkiem Oszczędnościowym należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa zobowiązuje posiadacza rachunku do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 15 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Euro Bank nie daje możliwości ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci. W przypadku śmierci posiadacza rachunku odsetki zostają pozostawione do dyspozycji spadkobierców według zasad określonych w prawie spadkowym. -
Współwłasność Rachunek oszczędnościowy może być prowadzony dla dwóch współposiadaczy jedynie w przypadku, gdy konto standard, wymagane do jego założenia również jest wspólne. Współposiadacze upoważniają siebie nawzajem do dysponowania kontem bez żadnych ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Euro Banku

Oddział Euro Banku

 • Z dowodem osobistym udaj się do najbliższej placówki Euro Banku.
 • Po zweryfikowaniu Twojej tożsamości doradca banku założy dla Ciebie konto standard, co trwa nie dłużej niż 15 minut.
 • Aby otworzyć Rachunek Oszczędnościowy wystarczy złożyć dyspozycję do konta.
 • Doradca banku wręczy Ci jeden egzemplarz umowy, regulamin oraz dyspozycję otwarcia Rachunku Oszczędnościowego.
 • Rachunek Oszczędnościowy od razu pozostanie do Twojej dyspozycji.
 • Jeżeli wnioskowałeś o kartę płatniczą Visa Elektron, w ciągu 14 dni otrzymasz ją listem poleconym, na podany adres korespondencyjny.


Wniosek online Euro Banku

Wniosek online Euro Banku

 • Rachunek Oszczędnościowy w Euro Banku założysz składając dyspozycję z posiadanego wcześniej konta standard. Jeśli nie jesteś właścicielem rachunku standard wypełnij wniosek o jego otwarcie dostępny na stronie internetowej banku.
 • Wypełnij wniosek podając dane osobowe.
 • W ciągu kilku najbliższych dni, na podany we wniosku adres korespondencyjny przyjedzie kurier, który wcześniej telefonicznie ustali z Tobą termin wizyty.
 • Na spotkaniu, w pierwszej kolejności kurier potwierdzi Twoją tożsamość, a następnie w jego obecności podpiszesz przygotowaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowę.
 • Kurier wręczy Ci jeden egzemplarz umowy, drugi natomiast odeśle do centrali banku w celu jej weryfikacji.
 • W czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy, na podany we wniosku adres korespondencyjny otrzymasz pakiet niezbędny do aktywacji konta.
 • W celu dokonania aktywacji skorzystaj z serwisu Bankowości Telefonicznej lub zaloguj się na stronie transakcyjnej banku.
 • Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, Rachunek Oszczędnościowy od razu staje się aktywny.


Infolinia Euro Banku

Infolinia Euro Banku

 • Załóż Rachunek Oszczędnościowy korzystając z Bankowości Telefonicznej Euro Banku.
 • Po zgłoszeniu się operatora, podając dane osobowe razem z doradą wypełnij wniosek o otwarcie konta standard wraz z dyspozycją otwarcia Rachunku Oszczędnościowego.
 • W ciągu kilku najbliższych dni, na podany we wniosku adres korespondencyjny przyjedzie kurier, który wcześniej telefonicznie ustali z Tobą termin wizyty.
 • Na spotkaniu, w pierwszej kolejności kurier potwierdzi Twoją tożsamość, a następnie w jego obecności podpiszesz przygotowaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowę.
 • Kurier wręczy Ci jeden egzemplarz umowy, drugi natomiast odeśle do centrali banku w celu jej weryfikacji.
 • W czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy, na podany we wniosku adres korespondencyjny otrzymasz pakiet niezbędny do aktywacji konta.
 • W celu dokonania aktywacji skorzystaj z serwisu Bankowości Telefonicznej lub zaloguj się na stronie transakcyjnej banku.
 • Jeżeli aktywacja przebiegnie prawidłowo, Rachunek Oszczędnościowy od razu staje się aktywny.