Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BIZ Bank - Rachunek oszczędnościowy

BIZ Bank
Rachunek oszczędnościowyKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 053,11 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,60  %

Zwróć uwagę

Rachunek Oszczędnościowy pozwala na pomnażanie oszczędności z możliwością elastycznego dostępu do zgromadzonych na nim środków. Wpłat i wypłat z rachunku możesz dokonywać w dowolnym dla Ciebie momencie, jednak pamiętaj tylko pierwsza wypłata w formie przelewu wewnętrznego z rachunku jest bezpłatna, za kolejną zapłacisz 10 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 65,11 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 53,11 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,12%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Kwota minimalna do założenia rachunku oszczędnościowego nie jest wymagana przez bank. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa kwoty maksymalnie ulokowanych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak minimalnego okresu. 0  Dni
Okres maksymalny Brak minimalnego okresu. 99 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokata dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających rachunek osobisty lub rachunek oszczędnościowy w FM Banku.
Lokata odnawialna TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Dopłata środków na rachunek jest dowolna w ilości oraz w kwocie.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 1 000 000 000  PLN 9.9999999999E8
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłata części środków z rachunku jest nieograniczona. Realizacja pierwszego przelewu wewnętrznego w miesiącu jest bezpłatna, za każdy kolejny przelew zapłacisz 10 zł. Wypłata w miesiącu kalendarzowym realizowana w formie przelewu zewnętrznego, polecenia zapłaty, zlecenia stałego oraz jednorazowego zlecenia stałego każdorazowo kosztuje 15 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku wypłaty środków z rachunku nie tracisz naliczonych dotąd odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Istnieje możliwości negocjowania stawek oprocentowania w przypadku, gdy zamierzasz ulokować minimum 500.000 zł. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione jedynie w formie pisemnej. Każdorazowe ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa objęte jest opłatą w wysokości 10 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Masz możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci, przy czym przyjęcie, modyfikacja czy odwołani dyspozycji to koszt 20 zł. -
Współwłasność Rachunek może zostać otwarty jako rachunek wspólny. Każdy z współwłaścicieli ma możliwość samodzielnego dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi. Każdorazowa zmiana rachunku wspólnego na indywidualny lub odwrotnie objęta jest opłatą w wysokości 10 zł. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online FM Banku

Wniosek online FM Banku

 • Wypełnij dostępny wniosek zgłoszeniowy i prześlij go do banku.
 • Na podany we wniosku adres mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia dyspozycji wraz z numerem rachunku na jaki należy dokonać wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 • Wpłaty na wskazany przez bank rachunek musisz dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Pamiętaj, aby w tytule przelewu umieścić numer złożonej dyspozycji. Jeśli złożyłeś więcej niż jedną dyspozycję otwarcia rachunku lokaty, musisz dokonać odrębnych wpłat dla każdej z nich.
 • Bank otworzy rachunek lokaty najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.


Oddział FM Banku

Oddział FM Banku

 • Udaj się do najbliższej placówki FM Banku.
 • Razem z doradcą banku złożysz dyspozycję otwarcia wymaganego rachunku.
 • Na podany we wniosku adres mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia dyspozycji wraz z numerem rachunku na jaki należy dokonać wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 • Wpłaty na wskazany przez bank rachunek musisz dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Pamiętaj, aby w tytule przelewu umieścić numer złożonej dyspozycji. Jeśli złożyłeś więcej niż jedną dyspozycję otwarcia rachunku lokaty, musisz dokonać odrębnych wpłat dla każdej z nich.
 • Bank otworzy rachunek lokaty najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.