Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Rachunek Dobry Zysk


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Rachunek Dobry ZyskKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 029,03 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,40  %

Zwróć uwagę

Rachunek Dobry Zysk to oprocentowany rachunek oszczędnościowy, służący do przechowywania nadwyżek finansowych bez konieczności deklaracji terminu ich wypłat. Otrzymujesz możliwość całodobowego monitorowania stanu konta przez internet oraz możliwość wypłaty środków w dowolnej chwili bez utraty naliczonych odsetek. Aby założyć rachunek Dobry Zysk musisz być posiadaczem konta osobistego w Banku Pekao S.A. Pamiętaj, że dopiero kwota powyżej 5.000 zł jest oprocentowana.

Informacje o aktualnej promocji

Od 1 kwietnia do odwołania obowiązuje promocja dla nowych kont, na których zgromadzone jest co najmniej 5 tys. złotych. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez 60 dni od otwarcia.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 35,03 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 29,03 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,40%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,16%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia rachunku Dobry Zysk. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie wyznaczył maksymalnej kwoty jaką można zdeponować na rachunku. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 0  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do otwarcia rachunku Dobry Zysk wymagane jest posiadanie aktywnego konta osobistego w Banku Pekao S.A. W ofercie banku do wyboru posiadasz aż siedem różnych pakietów rachunków bieżących.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeśli posiadacz konta nie zdecyduje inaczej, ostatniego dnia miesiąca zgromadzone odsetki powiększą saldo rachunku, zwiększając tym samym realny zysk w skali roku.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Możesz samodzielnie przelać wypracowane w danym miesiącu odsetki na rachunek osobisty w Banku Pekao S.A.
Możliwość dopłaty TAK Dopłat do rachunku możesz bezpłatnie dokonywać w dowolnym momencie. Wpłaty na rachunek możesz dokonać wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem z rachunku bieżącego prowadzonego w banku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Rachunek oszczędnościowy zapewnia swobodę w dokonywaniu miesięcznych wypłat. Pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w każdym miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny objęty jest opłatą w wysokości 8 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na rachunku Dobry Zysk miesięcznie. Podczas wypłaty nie tracisz wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Bank daje możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku oszczędnościowego. Pełnomocnik rachunku uzyskuje wówczas możliwość dysponowania rachunkiem z wykluczeniem możliwości ustanawiania kolejnych pełnomocników i składania dyspozycji na wypadek śmierci. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać ustanowiona jedynie w formie pisemnej na druku bankowym. Przyjęcie przez bank prawidłowo wypisanej dyspozycji objęte jest opłatą w wysokości 10 zł. -
Współwłasność W przypadku posiadania konta bieżącego indywidualnego, rachunek Dobry Zysk można otworzyć jedynie na rzecz tego samego posiadacza. Natomiast, w przypadku posiadania bieżącego konta wspólnego, rachunek Dobry Zysk może zostać otwarty zarówno jako rachunek wspólny dla obu posiadaczy, jaki i rachunek indywidualny na rzecz jednego z nich. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Banku Pekao S.A.

Oddział Banku Pekao S.A.

  • Jeśli jesteś klientem Banku Pekao S.A. udaj się do najbliższej placówki w celu założenia rachunku Dobry Zysk. Jeśli jesteś nowym klientem banku pierwszym etapem będzie założenie rachunku osobistego.
  • Wraz z pracownikiem banku wypełnisz wniosek o otwarcie rachunku, uzupełniając Twoje dane osobowe zgodnie z posiadanym dokumentem tożsamości.
  • Jeśli proces wypełniania wniosku przebiegnie prawidłowo, doradca na podstawie sporządzonego wniosku przygotuje dwa egzemplarze umów.
  • Po zapoznaniu się treścią umowy i zaakceptowaniu zawartych w niej warunków, przejdziesz do podpisania umowy.
  • W tej samej chwili pracownik banku dokona aktywacji konta.