Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Oszczędnościowe


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy
Pocztowe Konto OszczędnościoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 013,26 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,65  %

Zwróć uwagę

Pocztowe Konto Oszczędnościowe daje możliwość systematycznego oszczędzania z oprocentowaniem uzależnionym od kwoty lokowanych na jego koncie środków. Maksymalna wartość oprocentowania może wynosić nawet 1,5%. Atutem oferty jest brak utraty odsetek przy wypłacie środków.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 16,26 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 13,26 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,65%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,53%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank Pocztowy nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty zgromadzonej na rachunku. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Bank nie wytycza minimalnego okresu posiadania rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Rachunek oszczędnościowy możne zostać otwarty na nieokreśloną ilość czasu. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Nie ma obowiązku posiadania rachunku osobistego w Banku Pocztowym jednak bank wymaga prowadzenia rachunku bieżącego za pośrednictwem, którego realizowane są transakcje finansowe: wypłaty i przelewy. Jako klient możesz posiadać jedno Pocztowe Konto Oszczędnościowe.
Lokata odnawialna Brak
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Zgromadzone odsetki co miesiąc powiększają ulokowany kapitał.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wyplata gotówki bez utraty odsetek realizowana jest bezpłatnie trzy razy w miesiącu: raz w formie wypłaty gotówkowej i dwa razy w formie przelewu (1 przelew zewnętrzny i 1 przelew wewnętrzny). Każda kolejna wypłata wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Kwota jednorazowej wypłaty nie może być niższa niż 10 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz dokonać w dowolnej chwili wypłaty środków z rachunku nie tracąc przy tym naliczonych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Nie ma możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Do dysponowania środkami na koncie może zostać ustanowiony jeden pełnomocnik, który uprawniony jest do dysponowania środkami oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z jego prowadzeniem. Za udzielenie pełnomocnictwa do Konta Oszczędnościowego bank pobiera opłatę 10 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku indywidualnego może wskazać w treści umowy lub w odrębnej dyspozycji na wypadek śmierci osobę, której bank po śmierci posiadacza wypłaci środki z rachunku. Osoba wskazana w umowie lub w dyspozycji na wypadek śmierci jest uprawniona do podjęcia przypadającej na jego rzecz kwoty po przedłożeniu skróconego aktu zgonu właściciela rachunku. -
Współwłasność Masz możliwość założenia rachunku wspólnego. Bank dopuszcza również możliwość zmiany konta z indywidualnego na wspólne w trakcie trwania umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy. Współposiadacze ponoszą odpowiedzialność solidarną za skutki wynikające z korzystania z konta. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wypełnij wniosek online, dostępny na stronie internetowej Banku Pocztowego.

Wypełnij wniosek online, dostępny na stronie internetowej Banku Pocztowego.

  • Załóż konto wypełniając wniosek online.
  • Zostaniesz poproszony o uzupełnienie kilku danych osobowych.
  • Doradca banku skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku najbliższych dni i poinformuje o dalszej procedurze. Między innymi wspólnie wybierzecie najdogodniejszy dla Ciebie adres placówki, do której prześle sporządzoną na podstawie wniosku, wygenerowaną umowę rachunku. Umowę możesz podpisać zarówno w placówkach Banku Pocztowego, jak i w Urzędach Pocztowych.
  • Podczas spotkania podpiszesz przygotowane dokumenty po czym dokonujesz aktywacji konta. Rachunek zostaje otwarty, w pełni do Twojej dyspozycji.


Oddział Banku Pocztowego lub Urząd Pocztowy.

Oddział Banku Pocztowego lub Urząd Pocztowy.

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do oddziału banku lub Urzędu Pocztowego.
  • Wypełnij z doradcą wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego.
  • Jeżeli złożenie wniosku powiodło się, od razu otrzymasz umowę, a pracownik banku z pewnością pomoże Ci dokonać aktywacji rachunku.