Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Otwarte Konto Oszczędnościowe


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Otwarte Konto OszczędnościoweKwota:
10 000,00 USD
Kapitał + odsetki:
10 006,25 USD
Waluta:
USD
Oprocentowanie wynosi:
0,25  %

Zwróć uwagę

Aby otworzyć Otwarte Konto Oszczędnościowe, nie musisz posiadać rachunku osobistego w ING Banku Śląskim. Masz możliwość całodobowego monitorowania rachunku zarówno w oddziale banku, jak i przez internet. Dodatkowo możesz zostać posiadaczem nawet dwóch Otwartych Kont Oszczędnościowych.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 6,25 PLN
Podatek - 0,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 6,25 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,25%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,25%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, niezbędnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  USD
Maksymalna kwota ING Bank Śląski daje możliwość wpłaty nieograniczonej ilości środków pieniężnych. 9 999 999  USD
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa rachunku zawierana jest na czas nieokreślony. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do otwarcia konta OKO nie jest wymagane posiadanie rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Zgromadzone miesięcznie odsetki powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  USD 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Masz możliwość wypłaty zarówno części, jaki i całości zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych. Dokonując wypłaty za pomocą przelewów internetowych na rachunki własne w ING Banku Śląskim nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli dokonasz przelewu na pozostałe rachunki, pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna, kolejne to koszt 6 zł, dla posiadaczy konta osobistego, a 10 zł dla klientów pozostałych.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na Otwartym Koncie Oszczędnościowym miesięcznie. Dokonując wypłaty nie tracisz zgromadzonych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo W dowolnym czasie trwania umowy do dysponowania Otwartym Kontem Oszczędnościowym możesz ustanowić pełnomocnika. Udzielając pełnomocnictwa posiadacz rachunku zobowiązany jest do uiszczenia przewidzianej prawem opłaty skarbowej, w wysokości 10 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku może w formie pisemnej zlecić wskazanym przez siebie osobom dokonanie wypłaty zgromadzonych oszczędności realizowanej po swojej śmierci. Dyspozycja sporządzana zostaje na formularzu bankowym, a jej ustanowienie objęte jest jednorazową opłatą w wysokości 15 zł. -
Współwłasność ING Bank Śląski daje możliwość ustanowienia nie więcej niż dwóch współposiadaczy konta. Współposiadacze samodzielnie dysponują środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku i solidarnie odpowiadają za wszelkie operacje na nim dokonywane. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Banku Śląskiego

Wniosek online Banku Śląskiego

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Sprawdź dokładnie poprawność wprowadzanych danych, gdyż na ich podstawie zostanie sporządzona umowa o otwarcie rachunku.
 • Przygotowaną umowę, w ciągu kilku dni dostarczy do Ciebie kurier. Wcześniej jednak musisz telefonicznie ustalić dogodny dla Ciebie termin wizyty.
 • W obecności kuriera podpiszesz dwa egzemplarze umów - jeden zostanie dla Ciebie, drugi kurier wraz kopią dowodu tożsamości dostarczy do centrali banku.
 • Dokumenty podlegają weryfikacji i jeśli wszystko jest w porządku rachunek zostaje aktywowany.


Oddział ING Banku Śląskiego

Oddział ING Banku Śląskiego

 • Udaj się do najbliższego oddziału ING Banku Śląskiego, pamiętając by zabrać ze sobą dokument tożsamości.
 • Wraz z doradcą banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Pracownik banku zweryfikuje poprawność wprowadzanych danych osobowych z Twoim dowodem osobistym.
 • W ciągu kilku minut zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku.
 • Zapoznaj się z treścią umowy i sprawdź poprawność zawartych w niej danych osobowych.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpiszesz dwa egzemplarze umowy.
 • Rachunek zostaje aktywowany przez pracownika banku.