Nest Bank - Nest Rodzinne Oszczędności


Nest Bank

Nest Bank
Nest Rodzinne OszczędnościKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Nest Rodzinne Oszczędności jest to konto oszczędnościowe dedykowane dla rodzin. Możesz wybrać okres oszczędzania (5, 10 lub 15 lat). Musisz zasilać konto zadeklarowaną kwotą przez 11 miesięcy w roku, aby otrzymać promocyjną premię. Jej wysokość jest uzależniona od okresu oszczędzania i liczby dzieci, które masz. Jeśli nie spełnisz warunku zasilania konta, to Twój rachunek będzie oprocentowany standardowo. Informacje dla reprezentatywnego przykładu: Całkowita kwota premii 5760 zł przy założeniu 15 letniego okresu oszczędzania pod warunkiem regularnych wpłat na poziomie 200 zł miesięcznie i zgłoszenia przez uczestnika promocji dwójki dzieci od 1 roku oszczędzania zgodnie z warunkami promocji oraz spełnienia pozostałych warunków promocji uprawniających do uzyskania premii. Premia jest liczona od sumy zadeklarowanych miesięcznych wpłat na Konto. Stawki, wg których obliczana jest premia w pozostałych latach oszczędzania, w zależności od liczby posiadanych przez uczestnika promocji dzieci, określa regulamin promocji.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalnie należy wpłacać na rachunek 50 zł miesięcznie. 50  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota, którą należy wpłacać na rachunek do miesiąc zależy od zadeklarowanego okresu oszczędzania. Jeśli decydujesz się oszczędzać 5 lat, to jest to 600 zł, jeżeli 10 lat, to 300 zł, a jeśli 15 lat, to 200 zł. 1 000 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres deponowania oszczędności to 5 lat. 1  Rok
Okres maksymalny Maksymalny okres deponowania oszczędności to 15 lat. 15  Lat

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Bank wymaga założenia konta osobistego.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nie określony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki są dopisywane do salda konta oszczędnościowego na koniec każdego roku.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki nie są dopisywane do Twojego konta osobistego.
Możliwość dopłaty TAK Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Wpłatę może dokonać również osoba trzecia znająca numer konta oszczędnościowego.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999 999  PLN 9.99999999E8
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej. Pierwszy przelew w miesiącu jest operacją bezpłatną. Kolejny przelew realizowany za pośrednictwem internetu opatrzony jest opłatą w wysokości 5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym dopisywane są do salda konta po upływie pełnego miesiąca rozliczeniowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: