neoBANK - neoKONTO PROFIT


neoBANK

neoBANK
neoKONTO PROFITKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 034,05 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,60  %

Zwróć uwagę

Rachunek oszczędnościowy to stałe i wysokie oprocentowanie Twoich oszczędności nawet do 1,6% (w wybranych placówkach banku lub przy założeniu rachunku przez Internet). Nie musisz posiadać konta w banku, aby uruchomić neoKONTO PROFIT. Za wypłatę gotówki lub przelew z konta po wykorzystaniu pakietu 12 bezpłatnych wypłat/przelewów w ciągu roku ponosisz opłatę 10 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 40,05 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 34,05 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,36%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wyznaczył minimalnej kwoty, jaką musisz zasilić swój rachunek. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określił kwoty maksymalnej. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Bank nie określa minimalnego okresu trwania umowy o prowadzenie rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Rachunek oszczędnościowy jest otwierany na nieokreślony okres czasu. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Nie musisz posiadać rachunku osobistego, aby założyć rachunek oszczędnościowy.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego neoKONTO PROFIT jest zawierana na czas nie określony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki są dopisywane do salda konta oszczędnościowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki nie są dopisywane do Twojego konta osobistego.
Możliwość dopłaty TAK Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Wpłatę może dokonać również osoba trzecia znająca numer konta oszczędnościowego.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej.
Utrata odsetek przy zerwaniu Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym dopisywane są do salda konta po upływie pełnego miesiąca rozliczeniowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Możesz wybrać z 3 rodzajów pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne ( obejmuje zakres zwykłego zarządu Kontem oszczędnościowym), pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczegółowe. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz polecić bankowi dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowym wskazanym przez siebie osobom. Możesz złożyć tylko jedną taką dyspozycję. Dyspozycje powinna być złożona w formie pisemnej. -
Współwłasność Konto oszczędnościowe może być prowadzone na imiona dwóch współposiadaczy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zameldowanie w Polsce.


Oddział NeoBank

Oddział NeoBank

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Po weryfikacji danych podpisujesz umowę w obecności pracownika banku.


Internet

Internet

 • Złóż wniosek online o konto osobiste.
 • Doradca banku skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych podanych we wniosku.
 • Na adres korespondencyjny otrzymasz do podpisania dwa egzemplarze umowy konta wraz z zamówionymi środkami dostępu (bankowość elektorniczna, karta płatnicza). Jeden podpisany egzemplarz umowy odeślij w załączonej kopercie i poczekaj na informację zwrotną o uruchomieniu pełniej funkcjonalności konta.


Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy o konto osobiste neBANKU (podajesz w nim między innymi swoje dane kontaktowe).
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie i poinformuje Cię o ofercie oraz o niezbędnych dokumentach wymaganych do założenia rachunku konta. Podczas rozmowy ustalicie termin wizyty w najbliższym oddziale.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Po weryfikacji danych podpisujesz umowę w obecności pracownika banku.


Infolinia

Infolinia

 • Połącz się z infolinią banku. Doradca przedstawi ofertę. Jeśli będziesz zinteresowany wybranym produktem, zostaniesz skierowany do placówki banku znajdującej się najbliżej Twojego miejsca przebywania.
 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Po weryfikacji danych podpisujesz umowę w obecności pracownika banku.