Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Raiffeisen Polbank - Konto Wymarzony Cel


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Konto Wymarzony CelKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 046,08 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,20  %

Zwróć uwagę

Konto Wymarzony Cel to rachunek oszczędnościowy, który założysz łącznie z rachunkiem rozliczeniowym: Wymarzonym Kontem Osobistym. Środki pieniężne gromadzone na koncie oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych uzależnionych od obowiązujących stawek referencyjnych NBP oraz stałego mnożnika banku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 55,08 PLN
Podatek - 9,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 46,08 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,84%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Raiffeisen Polbank nie określa granicy maksymalnej wpłaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 999 999  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć Konto Wymarzony Cel bank wymaga posiadanie rachunku osobistego: Wymarzonego Konta Osobistego.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Gromadzone odsetki każdego dnia powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłata części zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych nie jest ograniczona przez bank. Pierwsza wypłata środków w miesiącu jest bezpłatna, każda kolejna obarczona jest opłatą w wysokości 5 zł jeśli przelew realizowany jest za pośrednictwem Internetu, 5 zł jeśli przelew realizowany jest za pośrednictwem Centrum Telefonicznego, 10 zł za przelew zrealizowany w oddziale banku.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na rachunku miesięcznie. Podczas wypłaty nie tracisz wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo W celu ustanowienia pełnomocnika do dysponowania Konto Wymarzony Cel, należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej. Zarówno udzielenie pełnomocnictwa, jak i jego zmiana jest bezpłatna. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Brak. -
Współwłasność Rachunek oszczędnościowy może być prowadzony maksymalnie przez 3 współposiadaczy. Współposiadacze upoważniają siebie nawzajem do dysponowania rachunkiem bez żadnych ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Doradca Polbanku EFG

Doradca Polbanku EFG

 • Wypełnij wniosek kontaktowy. W najbliższym czasie skontaktuje się z tobą doradca Polbanku.
 • W czasie rozmowy doradca odpowie na wszystkie Toje pytania po czym zaprosi Cię do wybranego przez Ciebie oddziału Polbanku w celu otwarcia konta.
 • Razem z pracownikiem banku złóż wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z rachunkiem oszczędnościowym.
 • Doradca banku zweryfikuje poprawność podanych przez Ciebie danych osobowych z dokumentem tożsamości.
 • Jeśli weryfikacja przebiegła poprawie pracownik banku wygeneruje dwa jednobrzmiące egzemplarze umów.
 • Po zapoznaniu się z treścią umowy, jeśli nie masz zastrzeżeń podpisz przygotowaną umowę.
 • Otrzymasz jeden egzemplarz umowy wraz z regulaminem i pakietami potrzebnymi do obsługi internetowej konta. Drugi zostanie przekazany do centrali banku.
 • Konta zostaje aktywowane.


Oddział Polbanku EFG

Oddział Polbanku EFG

 • Wraz z dowodem osobistym udaj się do placówki Polanku EFG.
 • Razem z pracownikiem banku złóż wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z rachunkiem oszczędnościowym.
 • Doradca banku zweryfikuje poprawność podanych przez Ciebie danych osobowych z dokumentem tożsamości.
 • Jeśli weryfikacja przebiegła poprawie pracownik banku wygeneruje dwa jednobrzmiące egzemplarze umów.
 • Po zapoznaniu się z treścią umowy, jeśli nie masz zastrzeżeń podpisz przygotowaną umowę.
 • Otrzymasz jeden egzemplarz umowy wraz z regulaminem i pakietami potrzebnymi do obsługi internetowej konta. Drugi zostanie przekazany do centrali banku.
 • Konta zostaje aktywowane.