Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Citi Handlowy - Konto SuperOszczędnościowe


Citi Handlowy

Citi Handlowy
Konto SuperOszczędnościoweKwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
10 003,75 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
0,15  %

Zwróć uwagę

Konto SuperOszczędnościowe, to oprocentowany rachunek (maksymalnie 0,15%), który należ traktować jako inwestycję długoterminową. CitiBank Handlowy daje bowiem możliwość dokonywania nieograniczonej ilości wypłat miesięcznie, jednak w miesiącu, w którym posiadacz rachunku dokona transakcji debetującej, odsetki nie zostaną naliczone.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 3,75 PLN
Podatek - 0,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 3,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,15%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,15%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia Konta SuperOszczędnościowego. 0  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej granicy zdeponowanych środków. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 0  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku CitiBank nie wymaga posiadania rachunku osobistego w banku, jednak jego posiadanie uchroni Cię przed opłatą miesięczną naliczaną za prowadzenie Konta SuperOszczędnościowego w wysokości 29,99 zł.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
Odsetki powiększają kapitał TAK Gromadzone odsetki co miesiąc powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  EUR 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Możesz wypłacić dowolną ilość zdeponowanych na rachunku środków w miesiącu. Pierwsza wypłata gromadzonych oszczędności jest bezpłatna, każda następna objęta jest opłatą w wysokości 9 zł. Dodatkowo musisz pamiętać, że w miesiącu, w których następuje jakakolwiek wypłata z konta, bank nie nalicza odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu Brak.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku, w formie pisemnej może ustanowić pełnomocnika do dysponowania kontem. Pełnomocnictwo upoważnia do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem rachunku, z wyłączeniem prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw, ustalania dyspozycji na wypadek śmierci oraz rozwiązania umowy o jego prowadzenie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycję na wypadek śmierci może ustanowić jedynie posiadacz rachunku. Dyspozycja w każdej chwili może zostać odwołana lub zmieniona. W przypadku Twojej śmierci bank wypłaca środki pieniężne na zasadach określonych przepisami prawa. -
Współwłasność Konto SuperOszczędnościowe może zostać otwarte maksymalnie dla czterech współposiadaczy. Wszyscy posiadacze solidarnie odpowiadają za wszelkie powstałe zobowiązania w stosunku do banku i mają prawo samodzielnie dysponować zgromadzonymi środkami pieniężnymi. -
Wypowiedzenie umowy Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonywania jakichkolwiek Twoich dyspozycji, jeśli za wyjątkiem dopisywania odsetek naliczanych od kwoty pozostającej na koncie, w ciągu 360 dni nie zanotuje żadnej transakcji na rachunku.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział CitiBanku Handlowego

Oddział CitiBanku Handlowego

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału CitiBank Handlowy.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu osobistego.
 • Po zakończeniu procesu wypełniania wniosku doradca wydrukuje dwa komplety umów.
 • Podczas spotkania zapoznasz się z treścią dostarczonych dokumentów, które następnie zatwierdzisz własnym podpisem.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, niezbędne będzie również podpisanie przez Ciebie zgody na korzystanie z oferowanych przez bank serwisów: CitiPhone i Citibank Online.
 • Doradca wręczy Ci jeden egzemplarz umowy wraz z kartą identyfikacyjną, umożliwiającą logowanie się do serwisu transakcyjnego przez internet.
 • Rachunek od razu pozostaje do Twojej dyspozycji.


Doradca Citi Banku Handlowego

Doradca Citi Banku Handlowego

 • Wypełnij wniosek kontaktowy, uzupełniając w nim podstawowe dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych 24 godzin doradca banku telefonicznie skontaktuję się z Tobą w celu uzupełnienia niezbędnych informacji.
 • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie rachunku, zwracając uwagę na poprawność danych, gdyż na ich podstawie zostanie wygenerowana umowa.
 • W czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu złożenia wniosku skontaktuje się z Tobą kurier w celu ustalenia miejsca oraz terminu podpisania umowy.
 • Pamiętaj, aby na spotkanie z kurierem zabrać dowód osobisty, gdyż ma on obowiązek potwierdzić Twoje dane osobowe.
 • Podczas spotkania zapoznasz się z treścią dostarczonych dokumentów, które następnie zatwierdzisz własnym podpisem.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, niezbędne będzie również podpisanie przez Ciebie zgody na korzystanie z oferowanych przez bank serwisów: CitiPhone i Citibank Online.
 • Kurier przekaże Ci jeden egzemplarz umowy, drugi natomiast dostarczy do centrali banku w celu weryfikacji danych.
 • Jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, rachunek staje się aktywny w czasie nie dłuższym niż trzy dni od dnia podpisania umowy.