Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻOptima - Konto Smart


BGŻOptima

BGŻOptima
Konto SmartKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 053,11 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,60  %

Zwróć uwagę

Konto oszczędnościowe BGŻOptima to prosta, intuicyjna obsługa oraz atrakcyjne oprocentowanie zmienne wynoszące 2,6% w skali roku. Jest to obowiązkowy produkt dla wszystkich osób które chcą założyć jedną z dostępnych w ofercie banku lokat.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji w okresie pierwszych trzech miesięcy od otwarcia rachunku, oprocentowanie nowych środków do kwoty 150.000 zł lokowanych na rachunku głównym będzie wynosić 2,6% w skali roku. Promocja trwa do 26 lipca 2018 r.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 65,11 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 53,11 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,12%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Rachunek może zostać otwarty bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek wpłaty. Należy jednak pamiętać, że w celu pełnej aktywacji konta należy wykonać przelew inicjujący z dowolnego konta osobistego którego jesteś właścicielem na kwotę minimum 1 zł. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie wyznaczył maksymalnej kwoty jaką można zdeponować. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Bank nie określa minimalnego okresu posiadania rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Nie ma wyznaczonego maksymalnego czasu na jaki zawierana jest umowa. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Ostatniego dnia miesiąca zgromadzone odsetki powiększą Twój kapitał.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK W dowolnym momencie trwania umowy rachunku możesz dokonać nieograniczonej wysokości dodatkowych wpłat.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Każdego dnia możesz wypłacić dowolną część środków zgromadzonych na rachunku. Gotówkę wypłacasz w formie przelewów (bezpłatnych realizowanych za pośrednictwem internetu lub w oddziale banku.
Utrata odsetek przy zerwaniu Wypłata środków z konta oszczędnościowego BGŻOptima nie powoduje utraty zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w formie pisemnej, po wcześniejszym złożeniu wzoru podpisu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem wspólnym może udzielić każdy ze współposiadaczy. Pełnomocnikom nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz składania w imieniu właścicieli rachunku dyspozycji na wypadek śmierci. Ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci, usługa ta jest bezpłatna. -
Współwłasność Każdy ze współposiadaczy wspólnego rachunku oszczędnościowego może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. Ponadto, współposiadacze solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania powstałe przez każdego z nich. -
Nowe środki Przez nowe środki rozumiana jest nadwyżka pieniężna zgromadzona na rachunkach w banku po dniu 15.07.2016 r.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Uzyskiwanie dochodów na terenie Polski.


Wniosek online BGŻOptima

Wniosek online BGŻOptima

 • Wypełnij i wyślij dostępny wniosek o konto
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻOptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po aktywacji konta przez BGŻOptima zostanie wysłany Digipass oraz PIN, które umożliwią Ci dostęp do Twojego Konta BGŻOptima
 • Warunkiem aktywacji konta w BGŻOptima jest zgodność Twoich danych (imię, nazwisko, adres), podanych we wniosku, z danymi z przelewu inicjującego (przelew z konta w Twoim banku). Jest to warunek pełnej aktywacji konta.


Konsultant BGŻOptima

Konsultant BGŻOptima

 • Wypełnij dostępny formularz kontaktowy BGŻOptima.
 • Konsultant BGŻOptima skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów oferty oraz poinformuje Ciebie o kolejnych krokach.
 • Otrzymasz SMS-a oraz e-maila z potwierdzeniem otwarcia konta w BGŻOptima wraz informacją przypominającą o wykonaniu przelewu inicjującego na kwotę minimum 1 PLN.
 • Następnym krokiem będzie dokonanie przelewu na podany numer rachunku w BGŻOptima z Twojego konta, którego numer podałeś we wniosku. Uwaga: pamiętaj, że najpierw musisz zaakceptować umowę, a dopiero później wykonać przelew. Jeśli wykonasz przelew wcześniej, bank nie będzie mógł go zweryfikować.
 • Po aktywacji konta przez BGŻOptima zostanie wysłany Digipass oraz PIN, które umożliwią Ci dostęp do Twojego Konta BGŻOptima