Idea Bank - Konto Oszczędnościowe Zośka PRO


Idea Bank

Idea Bank
Konto Oszczędnościowe Zośka PRO


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 044,83 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,15  %

Zwróć uwagę

Konto Oszczędnościowe Zośka PRO to rachunek oszczędnościowy, który w połączeniu z rachunkiem osobistym daje możliwość uzyskania oprocentowania środków do 2,25% w skali roku. Oprocentowanie promocyjna na koncie oszczędnościowym obowiązuje dla kwoty 10 razy wyższej niż saldo środków na rachunku ROR. Pozostała kwota jest oprocentowana na 1% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 53,83 PLN
Podatek - 9,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 44,83 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,15%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,79%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wyznaczył minimalnej kwoty, jaką musisz zasilić swój rachunek. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określił maksymalnej kwoty wpłaty środków na rachunek. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Bank nie określa minimalnego okresu trwania umowy o prowadzenie rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Rachunek oszczędnościowy jest otwierany na nieokreślony okres czasu. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby założyć rachunek oszczędnościowy musisz posiadać w banku rachunek ROR.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa o prowadzeniu rachunku oszczędnościowego jest zawierana na czas nie określony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki są dopisywane do salda konta oszczędnościowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Odsetki przelewane na rachunek Odsetki nie są dopisywane do Twojego konta osobistego.
Możliwość dopłaty TAK Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Wpłatę może dokonać również osoba trzecia znająca numer konta oszczędnościowego.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej. Pierwszy przelew w miesiącu jest operacją bezpłatną. Kolejny przelew realizowany za pośrednictwem internetu opatrzony jest opłatą w wysokości 5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym dopisywane są do salda konta po upływie pełnego miesiąca rozliczeniowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Możesz wybrać z 3 rodzajów pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne ( obejmuje zakres zwykłego zarządu Kontem oszczędnościowym), pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczegółowe. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz polecić bankowi dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na Koncie oszczędnościowym wskazanym przez siebie osobom. Możesz złożyć tylko jedną taką dyspozycję. Dyspozycje powinna być złożona w formie pisemnej. -
Współwłasność Konto oszczędnościowe może być prowadzone na imiona dwóch współposiadaczy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział Idea Bank

Oddział Idea Bank

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Po weryfikacji danych podpisujesz umowę w obecności pracownika banku.


Internet Idea Bank

Internet Idea Bank

 • Wypełnij wniosek online o otwarcie rachunku oszczędnościowego dostępny na stronie internetowej Idea Banku.
 • Na maila podanego we wniosku otrzymasz nowy numer rachunku oszczędnościowego.
 • W najbliższym czasie skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej konsultanta banku potwierdzi dane zawarte we wniosku aplikacyjnym na podstawie, którego przygotowana zostanie umowa rachunku oszczędnościowego. Ustalicie również termin dostarczenia dokumentacji przez kuriera.
 • Pod wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny kurier dostarczy przygotowane do podpisania 2 egzemplarze umowy. Jednen egzemplarz umowy zostaje dla Ciebie drugi egzemplarz kurier dostarczy do centrali Idea Banku.
 • Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank na Twój adres mailowy otrzymasz informację o aktywacji rachunku oszczędnościowego.