T-Mobile Usługi Bankowe - Konto Oszczędnościowe


T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe
Konto OszczędnościoweKwota:
10 000,00 USD
Kapitał + odsetki:
10 005,00 USD
Waluta:
USD
Oprocentowanie wynosi:
0,20  %

Zwróć uwagę

Na koncie oszczędnościowym Twoje środki są oprocentowane tak, jak na lokacie, ale możesz z nich skorzystać w każdej chwili. Jeśli zechcesz wypłacić środki z konta, zachowasz naliczone do tej pory odsetki. Nominalne oprocentowanie konta w USD to 0,2% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 5,00 PLN
Podatek - 0,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 5,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,20%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty potrzebnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  USD
Maksymalna kwota Bank nie określa granicy maksymalnej wpłaty. 9 999 999  USD
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Co miesiąc zgromadzone odsetki powiększą kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  USD 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym miesięcznie. Jednak jedynie pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Każda kolejna wypłata dokonana za pośrednictwem internetu na rachunek własny kosztuje 1 zł, na rachunek wewnętrzny 2 zł, na rachunek zewnętrzny 5 zł. Przelew zrealizowany w placówce banku lub bankomacie kosztuje 5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym miesięcznie. Podczas wypłaty nie tracisz zgromadzonych do tego czasu odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie W przypadku posiadania karty do rachunku klient może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia obejmującego zarówno ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty do równowartości 150 Euro, jak i ubezpieczenie gotówki od rozboju. -
Pełnomocnictwo Do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym można ustanowić maksymalnie trzech pełnomocników. Każdy z pełnomocników może otrzymać własną kartę płatniczą wydawaną do rachunku. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku oszczędnościowego może pisemnie ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci. Na dyspozycji zleca dokonanie wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom. -
Współwłasność Do rachunku oszczędnościowego może zostać ustanowionych maksymalnie dwóch współwłaścicieli. Upoważniają oni siebie nawzajem do dysponowania wszystkimi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bez jakichkolwiek ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Doradca Alior Bank

Doradca Alior Bank

  • Załóż rachunek korzystając z wniosku internetowego.
  • Podczas wypełniania wniosku online, masz możliwość wybrania formy podpisania umowy: bezpośrednio w oddziale bądź korespondencyjnie. Umowę w oddziale banku podpiszesz jeszcze w tym samym dniu, w którym wypełniłeś wniosek. Wybierając formę korespondencyjną, dokumenty otrzymasz za pośrednictwem kuriera. Kurier pojawi się u Ciebie w ciągu dwóch dni roboczych pod podanym we wniosku adresem korespondencyjnym.
  • W obu przypadkach, na spotkaniu wymagany będzie Twój dokument tożsamości. Zarówno kurier, jak i pracownik banku ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość.
  • Jeżeli podpisywałeś umowę w oddziale banku, od razu ją otrzymasz.
  • W przypadku spotkania z kurierem, na początku wizyty spisze Twoje dane na specjalny formularz, a następnie wręczy Ci wraz z dokumentami do podpisania
  • Po pozytywnej weryfikacji kurier przekaże Ci zamknięta kopertę, w której będą się znajdować umowy do podpisu oraz płyta CD z regulaminami. Ze względu na bezpieczeństwo, kurier nie może mieć dostępu do Twoich umów.
  • Podpisz umowy oraz dokładnie sprawdź, czy złożyłeś podpis na wszystkich egzemplarzach. Jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania, włóż do koperty zwrotnej, zaklej kopertę i przekaż ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zachowaj dla siebie.
  • Kurier oczekuje na przesyłkę około 10 minut. Nie ma możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do banku.
  • Po zweryfikowaniu przez bank umowy rachunek staje się w pełni aktywny.