Bank Millennium - Konto Oszczędnościowe Profit


Bank Millennium

Bank Millennium
Konto Oszczędnościowe Profit


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 055,62 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,70  %

Zwróć uwagę

Rachunek Oszczędnościowy pozwala na gromadzenie oszczędności lub inwestowanie bieżących nadwyżek finansowych, bez potrzeby zawierania umowy na określony okres. Dodatkowo posiadasz całodobowy dostęp (za pośrednictwem Millenet rachunek zostaje podpięty pod rachunek osobisty), który pozwala dowolnie zarządzać wpłaconymi środkami.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach oferty promocyjnej dla osób, które wpłacą nowe środki obowiązuje podwyższone do 2,7% oprocentowanie dla nowych środków lokowanych w kwocie do 100.000 zł przez okres pierwszych 3 miesięcy. Promocja trwa do 30 marca 2019 r.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 67,62 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 55,62 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,70%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Kwota minimalna do naliczania odsetek wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Oprocentowanie zgromadzonych środków pieniężnych, zostaje naliczane już od pierwszej wpłaconej złotówki. 100 000  PLN
Okres minimalny Bank nie określa minimalnego okresu trwania umowy o prowadzenie rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Rachunek oszczędnościowy jest otwierany na nieokreśloną ilość czasu. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Posiadanie rachunku bieżącego za pośrednictwem, którego są realizowane operacje finansowe (wypłaty i przelewy) jest obowiązkowe. Jako właściciel możesz otworzyć tylko jeden rachunek oszczędnościowy.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa o prowadzenie Konta Oszczędnościowego jest zawierana na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki dopisywane są do pierwotnego kapitału z każdym nowo rozpoczętym miesiącem.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Bank nie ogranicza wysokości wpłat dodatkowych na rachunek.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłaty gotówki z rachunku możesz dokonać w dogodnym dla siebie terminie, w dowolnej wysokości. Jednak jedynie pierwszy przelew (wewnętrzny, zewnętrzny) jest bezpłatny. Za każdy kolejny przelew zrealizowany w danym miesiącu kalendarzowym zapłacisz 7,5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przeciwieństwie do lokat terminowych wypłata środków z Konta Oszczędnościowego nie powoduje utraty zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Brak możliwości ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona jedynie w przypadku posiadania Konta Oszczędnościowego indywidualnego. Do rachunku wspólnego dyspozycji takiej złożyć nie można. -
Współwłasność Konto może zostać otwarte jako rachunek wspólny prowadzony na rzecz dwóch współwłaścicieli jedynie w sytuacji, gdy posiadasz konto osobiste wspólne. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Załóż Konto Oszczędnościowe logując się do serwisu Millenet.
 • Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami: wybierz opcję rachunki osobiste, a następnie otwarcie konta oszczędnościowego.
 • Następnie wypełnij wniosek, podając kilka uzupełniających danych osobowych.
 • Zapoznaj się z regulaminem i umową.
 • Jeśli nie masz zastrzeżeń, zaakceptuj warunki umowy.
 • Konto Oszczędnościowe zostanie automatycznie aktywowane.


Doradca Banku Millennium

Doradca Banku Millennium

 • Skontaktuj się z doradcą banku logując się za pośrednictwem Telemillennium.
 • Składasz dyspozycję otwarcia rachunku oszczędnościowego. Jednak musisz być posiadaczem zwykłego rachunku osobistego. W przeciwnym razie pierwszym korkiem będzie otwarcie rachunku osobistego.
 • Podczas rozmowy akceptujesz warunki umowy oraz regulaminu prowadzenia rachunków oszczędnościowych.
 • Rachunek zostaje aktywowany.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Udaj się do najbliższego oddziału Banku Millennium.
 • Wraz z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowego. Jednak musisz być posiadaczem zwykłego rachunku osobistego. W przeciwnym razie pierwszym korkiem będzie otwarcie rachunku osobistego.
 • Na podstawie wniosku sporządzona zostaje umowa rachunku oszczędnościowego.
 • Po zaakceptowaniu jej warunków podpiszesz przygotowaną umowę.
 • Dokonujesz wpłaty środków na rachunek, otrzymujesz potwierdzenie wpłaty oraz potwierdzenie otwarcia rachunku.