PKO Bank Polski - Konto oszczędnościowe


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Konto oszczędnościoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 005,75 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,35  %

Zwróć uwagę

Konto Oszczędnościowe to produkt depozytowy łączący zalety lokaty i rachunku osobistego. Pozwala zarabiać jak na lokacie (oprocentowanie w maksymalnej wysokości wynosi 1,25%), oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi. W dowolnej chwili masz możliwość wypłaty środków bez utraty wcześniej naliczonych odsetek.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 8,75 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 5,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,35%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,23%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie wymaga minimalnej kwoty, potrzebnej do otwarcia rachunku oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa granicy maksymalnej wpłaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 0  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego w Banku PKO BP.
Lokata odnawialna TAK Brak.
Odnawianie automatyczne Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Gromadzone odsetki, na koniec każdego miesiąca powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 99 999 999  PLN 9.9999999E7
Możliwość wypłaty części środków TAK Masz możliwość dokonywania dowolnej ilości wypłat zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych. Pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Kolejne obarczone są opłatami. Realizując przelew za pośrednictwem internetu każdorazowo poniesiesz koszt w wysokości 7,99 zł. Jeśli wypłacisz gotówkę za pośrednictwem infolinii czy w oddziale banku zapłacisz 9,99 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym miesięcznie bez utraty wypracowanych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania wysokości oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym możesz ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników. Pełnomocnictwo w każdej chwili może zostać zmienione lub odwołane. Pełnomocnicy upoważnieni są do dysponowania rachunkiem za wyjątkiem ustanawiania nowych pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Bank PKO BP nie daje możliwości ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci. W przypadku śmierci posiadacza rachunku odsetki zostają pozostawione do dyspozycji spadkobierców według zasad określonych w prawie spadkowym, po wcześniejszym okazaniu aktu zgonu. -
Współwłasność Konto Oszczędnościowe może być prowadzone jako rachunek wspólny dla dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Współwłaściciele rachunku solidarnie odpowiadają za wszelkie operacje na nim dokonywane. Przekształcenie rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie objęte zostaje opłatą w wysokości 20 zł. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Banku PKO BP

Oddział Banku PKO BP

 • Udaj się do oddziału Banku PKO BP, pamiętając by zabrać ze sobą dowód osobisty, gdyż doradca ma obowiązek potwierdzić podawane przez Ciebie dane osobowe.
 • Razem z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowego.
 • Zapoznaj się z umową o prowadzenie konta i jeśli wszystkie dane są poprawne przejdź do podpisania dwóch egzemplarzy umowy.
 • Pracownik banku wręczy Ci jeden egzemplarz umowy wraz z pakietem potrzebnym do obsługi internetowej konta. Konto zostaje aktywowane.
 • Jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą, w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy bank przyśle ją na podany w umowie adres korespondencyjny.


Wniosek online Banku PKO BP

Wniosek online Banku PKO BP

 • Wypełnij wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego.
 • Sprawdź dokładnie poprawność wpisywanych danych, gdyż na ich podstawie zostanie wygenerowana dla Ciebie umowa.
 • Podczas wypełniania wniosku online zostaniesz poproszony o określenie adresu placówki, w której podpiszesz umowę rachunku.
 • W ciągu doby pracownik banku zadzwoni do Ciebie w celu umówienia terminu spotkania.
 • Pamiętaj, aby na umówione spotkanie zabrać ze sobą dowód osobisty, gdyż doradca ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość.
 • Pracownik banku wręczy Ci jeden egzemplarz umowy wraz z pakietem potrzebnym do obsługi internetowej konta. Konto zostaje aktywowane.
 • Jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą, w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy bank przyśle ją na podany w umowie adres korespondencyjny.