Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Konto Oszczędnościowe Grosik


PLUS BANK

PLUS BANK
Konto Oszczędnościowe GrosikKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 034,05 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,60  %

Zwróć uwagę

Rachunek oszczędnościowy Grosik to łatwy sposób na oszczędzanie, gdyż środki oprocentowane są od pierwszej wpłaconej złotówki, a ponadto przy wypłacie dowolnej kwoty nie utracisz naliczonych odsetek. Warto jednak pamiętać o opłatach, które pobiera bank przy wypłacie środków z rachunku (przelew zewnętrzny kosztuje 10 zł).

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 40,05 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 34,05 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,36%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Brak określonej minimalnej kwoty wpłaty na rachunek. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty, którą chcesz ulokować na rachunku. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki możesz zdeponować środki pieniężne nie jest określony. 0  Miesiąc
Okres maksymalny Umowa rachunku oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. 999 999 999  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna TAK Umowa prowadzenia rachunku oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony.
Odnawianie automatyczne TAK
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie miesięcznym, powiększając zdeponowaną na rachunku kwotę.
Odsetki przelewane na rachunek TAK W dowolnym momencie możesz przelać zgromadzone odsetki na rachunek prowadzony w dowolnym banku.
Możliwość dopłaty TAK Istnieje możliwość dokonywania dodatkowych wpłat, których ilość oraz kwota jest nieograniczona.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999 999  PLN 9.99999999E8
Możliwość wypłaty części środków TAK Przy wypłacie dowolnej kwoty nie utracisz naliczonych odsetek. Bank przy wypłacie środków z rachunku w postaci przelewu pobiera opłatę w wysokości: 6 zł za przelew wewnętrzny oraz 10 zł za przelew zewnętrzny. Pierwsza wypłata gotówki w oddziale w danym miesiącu rozliczeniowym jest bezpłatna, druga i kolejna wypłata kosztuje 0,1% od kwoty wypłaty, minimum 5 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Przy zerwaniu umowy otrzymasz pełną wartość naliczonych za dany okres odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocników do dysponowania oszczędnościami. Jednak powyższa operacja: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika objęte jest opłatą w wysokości 15 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku może ustanowić dyspozycje przekazania środków na wypadek śmierci. Operacja jest usługą płatną w wysokości 20 zł. -
Współwłasność Rachunek może być prowadzony jako rachunek wspólny. Jeśli w trakcie trwania umowy zechcesz zmienić rachunek z indywidualnego na wspólny lub odwrotnie poniesiesz opłatę w wysokości 20 zł. -
Książeczka do konta oszczędnościowego Do rachunku oszczędnościowego może zostać wydana książeczka oszczędnościowa, która pozwala na bieżące odnotowywanie wpłat i wypłat oraz aktualnego salda rachunku. Jej wydanie wiąże się z poniesieniem jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł. 10,00 PLN

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Doradca Invest Banku S.A.

Doradca Invest Banku S.A.

  • Korzystając z zamieszczonego formularza zamów rozmowę telefoniczną z doradcą.
  • W najbliższym czasie doradca skontaktuje się z Tobą, przedstawi ofertę banku oraz poprosi o podanie danych osobowych.
  • Ustalicie termin spotkania oraz oddział banku, w którym chciałbyś podpisać umowę otwarcia rachunku.
  • Na spotkaniu doradca zweryfikuje poprawność danych z Twoim dowodem osobistym oraz sporządzi umowę rachunku.
  • Po podpisaniu umowy rachunek zostaje aktywowany.


Oddział Invest Banku S.A

Oddział Invest Banku S.A

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Wraz z pomocą pracownika banku poprawnie wypełnisz umowę rachunku. Po czym podpiszesz przygotowane dokumenty.
  • Po podpisaniu umowy rachunek zostaje aktywowany.