BGŻ BNP Paribas - Konto Dobrze Oszczędnościowe


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Konto Dobrze OszczędnościoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 036,05 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,80  %

Zwróć uwagę

Konto Dobrze Oszczędnościowe założysz posiadając rachunek osobisty w banku oraz początkowy wkład w wysokości 1 zł. Jako właściciel masz możliwość otwarcia jednego Konto Dobrze Oszczędnościowego.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji dla rachunków otwieranych do 03.11.2015 r oprocentowanie środków wzrasta do 2% w skali roku i obowiązuje do dnia 12.01.2016 r.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 45,05 PLN
Podatek - 9,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 36,05 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,44%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Brak minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia Konta DOBRZE Oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty zgromadzonej na rachunku. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Bank nie wyznacza minimalnego okresu posiadania rachunku. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa o prowadzenie konta oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Konto oszczędnościowe może otworzyć jedynie osoba posiadająca rachunek osobisty w banku.
Lokata odnawialna Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odnawianie automatyczne TAK Nie dotyczy.
Odsetki powiększają kapitał Nie dotyczy.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Wypłata gotówki możliwa jest jedynie w formie bezpłatnego przelewu na posiadany rachunek osobisty.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz dokonać w dowolnej chwili wypłaty środków z rachunku nie tracąc przy tym naliczonych do tej pory odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Nie ma możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Do dysponowania środkami na koncie może zostać ustanowiony jeden pełnomocnik, który uprawniony jest do dysponowania środkami oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z jego prowadzeniem. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku indywidualnego może wskazać w treści umowy lub w odrębnej dyspozycji na wypadek śmierci osobę, której bank po śmierci posiadacza wypłaci środki z rachunku. Osoba wskazana w umowie lub w dyspozycji na wypadek śmierci jest uprawniona do podjęcia przypadającej na jego rzecz kwoty po przedłożeniu skróconego aktu zgonu właściciela rachunku. -
Współwłasność Masz możliwość założenia rachunku wspólnego. Bank dopuszcza również możliwość zmiany konta z indywidualnego na wspólne w trakcie trwania umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział BNP Paribas Fortis Bank

Oddział BNP Paribas Fortis Bank

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Razem z doradcą banku wypełnij wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z Kontem Oszczędnościowym. Sprawdź poprawność uzupełnianych danych osobowych.
  • Po uzupełnieniu wniosku pracownik wręczy Ci umowy o prowadzenie rachunków wraz z numerem konta, na jaki należy wpłacić minimalną kwotę.
  • Po dokonaniu przelewu środków rachunek Konta Oszczędnościowego staje się aktywny.


Doradca BNP Paribas Fortis

Doradca BNP Paribas Fortis

  • Wypełnij formularz kontaktowy. Zostaniesz poproszony w nim o uzupełnienie kilku danych osobowych.
  • Doradca banku skontaktuje się z Tobą i poinformuje o dalszej procedurze. Między innymi wspólnie wybierzecie najdogodniejszą dla Ciebie podpisania umowy.
  • Podczas spotkania podpiszesz przygotowane dokumenty po czym dokonujesz aktywacji konta. Rachunek zostaje otwarty, w pełni do Twojej dyspozycji.