Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Toyota Bank - Indeksowane Konto Oszczędnościowe


Toyota Bank

Toyota Bank
Indeksowane Konto OszczędnościoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 043,83 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,23  %

Zwróć uwagę

Indeksowane Konto Oszczędnościowe to produkt, którego oprocentowanie jest sumą zmiennej stawki WIBOR3M oraz stałej wartości 0,5% ustalonej przez bank. Gwarantowane promocyjne oprocentowanie 2,23% obowiązuje przy wpłacie środków do 100.000 zł w okresie od 31.03.2016 r. Konto zakładane jest w pakiecie z rachunkiem osobistym, przez które automatycznie otrzymujesz dostęp do konta oszczędnościowego - bez dodatkowych formalności.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 55,83 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 43,83 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,23%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,75%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Bank nie narzuca minimalnej kwoty potrzebnej do otwarcia konta oszczędnościowego. 0  PLN
Maksymalna kwota Toyota Bank daje możliwość wpłaty nieograniczonej ilości środków pieniężnych. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Brak. 0  Dni
Okres maksymalny Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 9 999 999  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Konto oszczędnościowe jest dostępne jedynie w pakiecie z kontem osobistym. Za prowadzenie konta oszczędnościowego miesięcznie naliczana jest opłata 30 zł, która obniżana jest do 0 zł jeśli w poprzednim miesiącu nie wykonano transferu lub wypłaty środków pieniężnych z rachunku.
Lokata odnawialna Brak.
Odnawianie automatyczne TAK Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Odsetki powiększają kapitał TAK Zgromadzone miesięcznie odsetki powiększają kwotę Twojego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty TAK Masz możliwość dopłaty nieograniczonej ilości środków.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 9 999 999  PLN 9999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W każdym momencie masz możliwość dokonania wypłaty dowolnej kwoty zgromadzonej na koncie oszczędnościowym bez utraty odsetek. Przelew wpłaty lub wypłaty środków realizowany za pośrednictwem internetu jest operacją bezpłatną. Wpłata/wypłata gotówkowa z rachunku kosztuje 1% kwoty wpłaty/wypłaty, minimum 10 zł.
Utrata odsetek przy zerwaniu Możesz wypłacić dowolną ilość środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym, nie tracąc przy tym naliczonych dotychczas odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym może zostać ustanowione jedynie w przypadku posiadania konta osobistego indywidualnego. Masz możliwość ustanowienia maksymalnie pięciu pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycję na wypadek śmierci ustanawiasz pisemnie bez ponoszenia dodatkowych opłat. -
Współwłasność Konto oszczędnościowe można otworzyć jedynie w pakiecie z kontem osobistym. A zatem współwłasność konta oszczędnościowego jest możliwa jedynie w przypadku posiadania wspólnego konta osobistego. -
Oddziały Bank nie posiada własnych oddziałów. Za placówki banku uważane są autoryzowane stacje obsługi i salony sprzedaży samochodów marki Toyota.
Karta płatnicza Do rachunku Indeksowane Konto Oszczędnościowe wydawana jest karta płatnicza, której miesięczna obsługa kosztuje 30 zł. Wypłata gotówki w bankomatach krajowych jak i zagranicznych każdorazowo kosztuje 3% kwoty wypłaty, minimum 10 zł.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Doradca Toyota Banku

Doradca Toyota Banku

  • Wypełnij wniosek kontaktowy.
  • Jeszcze tego samego dnia na numer telefonu podany we wniosku kontaktowym zadzwoni doradca banku. Wspólnie uzupełnicie brakujące dane osobowe, na podstawie których zostanie przygotowana umowa.
  • Przygotowaną umowę o prowadzenie konta osobistego wraz z kontem oszczędnościowym przywiezie Ci kurier, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.
  • W obecności kuriera podpiszesz dwa egzemplarze umowy.
  • Jeden egzemplarz umowy zostanie w Twoim posiadaniu, drugi natomiast kurier odeśle do centrali banku. Kurier wręczy Ci również pakiet wraz z kluczem dostępu TOKEN, potrzebny do aktywacji konta.
  • W celu dokonania aktywacji zaloguj się do systemu transakcyjnego banku.
  • Po prawidłowym przeprowadzeniu aktywacji oba konta stają się aktywne.