Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Wymarzone Konto OsobisteMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,52 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Wymarzone Konto Osobiste łączy w sobie ofertę rachunku bieżącego i oszczędnościowego. Środki zdeponowane na koncie są oprocentowane według stawki (0,225% do salda do 10 tys. zł i 0,525% powyżej tej kwoty). Nic nie zapłacisz za prowadzenie konta. Masz dwie karty do wyboru: Visę i Mastercard. Używanie Visy jest bezpłatne, ale za darmo możesz wypłacać tylko z bankomatów Euronetu. Decydując się na Mastercard, możesz wypłacać ze wszystkich bankomatów za darmo, ale karta kosztuje 6 zł miesięcznie.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Raiffeisen Bank on-line jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku w ramach Centrum Telefonicznego jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS W ramach bezpłatnego Serwisu informacyjnego SMS masz stały wgląd do aktualnego stanu rachunku. 0,00 PLN
WAP Dostęp do rachunku w ramach Serwisu Mobilny Bank jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami z listy haseł jednorazowych. Kody wysyłane bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Brak. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie uzależnione jest od wysokości kwoty, którą lokujesz na rachunku i wynosi 0,225% w skali roku dla kwoty do 10.000,00 zł i 0,525% powyżej tej kwoty. 0,52 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia system bankowości internetowej on-line. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu sms. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny za pośrednictwem automatycznego serwisu jak i doradców Centrum Telefonicznego. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru klienta oraz ustaleniu przy pomocy doradcy numeru TPIN. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Raiffeisen Polbank Banku. TAK
   SMS Opcja niedostępna. NIE
   WAP Serwisy Mobilny Bank zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego i nadaniu numeru RPIN. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa - - - -
Opis Korzystanie z karty Visa jest bezpłatne, ale za darmo możesz wypłacać tylko z bankomatów Euronetu.
   Mastercard 6,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana i wznawiana jest bezpłatnie karta płatnicza Mastercard Debit. Karta ważna 2 lata. Miesięczna obsługa karty kosztuje 6 zł. Karta objęta bezpłatnym ubezpieczeniem „Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa” i Ubezpieczenie "Podróż bez zmartwień".

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciąg z rachunku w formie elektronicznej udostępniany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu jest bezpłatny. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej Raiffeisen on-line i zechcesz otrzymywać wyciągi w formie papierowej - za każdy miesięczny wyciąg zapłacisz 5 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale W przypadku odbioru wyciągu w oddziale pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. 15,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny przez internet pobierana jest opłata w wysokości 35 zł; przelew euroregulowany w EUR do krajów UE + Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria kosztuje 4,99 zł. W oddziale lub Centrum Telefonicznym opłata wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny w oddziale banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny w ramach serwisu automatycznego oraz u konsultanta Centrum Telefonicznego realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny przez internet realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew wewnętrzny za pośrednictwem Serwisu Mobilny Bank wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny u konsultanta Centrum Telefonicznego kosztuje 5 zł. Usługa w ramach serwisu automatycznego jest bezpłatna. 5,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny przez internet jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem Serwisu Mobilny Bank wykonywany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew przez internet lub wap do ZUS realizowany jest bezpłatnie. Złożony w oddziale kosztuje 10 zł, u konsultanta Centrum Telefonicznego kosztuje 5 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew przez internet lub wap do US realizowany jest bezpłatnie. Złożony w oddziale kosztuje 10 zł, u konsultanta Centrum Telefonicznego kosztuje 5 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, aktualizacja oraz realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej, Centrum Obsługi Klienta oraz oddziale jest bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za ustanowienie polecenia zapłaty, jego aktualizację, realizację oraz odwołanie polecenia bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Do 31 grudnia 2017 roku pierwsza wpłata będzie za darmo, za kolejną bank policzy 0,5 proc. kwoty wpłaty, nie mniej niż 10 zł. Od roku 2018 nie będzie już pierwszej darmowej wpłaty – każda będzie kosztować 0,5 proc., min. 10 zł. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Za wypłatę gotówki z konta w kasie oddziału pobierana jest opłata w wysokości 0,2% wypłacanej kwoty, minimum 5 zł, maks. 200 zł. Pierwsza wypłata w miesiącu jest za darmo. 0,20 %
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów wewnętrznych oraz bankomatów sieci Euronet jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w bankomatach zewnętrznych jest operacją bezpłatną, w przypadku wyboru karty Mastercard. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą zapłacisz 3% wypłacanej kwoty, minimum 8 zł. Dodatkowo, w przypadku wypłaty gotówki w walucie innej niż USD, zostanie pobrana prowizja za przewalutowanie w wysokości 3% wartości transakcji. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Wysokość limitu zadłużenia zależy od oceny Twojej zdolności kredytowej oraz od kwoty zadeklarowanych we wniosku o limit zadłużenia systematycznych wpływów na konto. -
Kwota limitu W przypadku przeniesienia limitu z innego banku maksymalna kwota limitu (w ofercie Limit za Limit) wynosi 25.000 zł. -
    kwota min - 3 000,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie konta telefonu w systemie bankowości internetowej Raiffeisen on-line jest bezpłatne. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Za przyznanie lub podwyższenie kwoty limitu bank nie nalicza opłat. Opłata w wysokości 1,5% przyznanej kwoty, minimum 50 zł pobierana jest w monecie odnowienia limitu na kolejny okres.
Wymarzone Konto Lokacyjne Wraz z ofertą Wymarzonego Konta Osobistego posiadasz możliwość założenia rachunku oszczędnościowego Wymarzonego Konta Lokacyjnego. Środki pieniężne gromadzone na koncie oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych uzależnionych od obowiązujących stawek referencyjnych NBP oraz stałego mnożnika banku.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty w przypadku obywateli polskich.
 • Ważna legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty lub paszport – w przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia.
 • Paszport zagraniczny z kartą pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw nie należących do EOG; paszport zagraniczny z potwierdzeniem zgłoszenia pobytu - w przypadku rezydentów, obywateli państw należących do EOG; paszportu zagraniczny - w przypadku nierezydentów.
 • Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek jedynie w oddziale, wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego. Konto takie traktowane jest jako konto wspólne osoby małoletniej i pełnoletniej.


Oddział Raiffeisen Bank

Oddział Raiffeisen Bank

 • Odwiedź dowolny oddział Raiffeisen Banku, zabierając ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Osoby małoletnie mogą złożyć wniosek wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku. Poprawność danych osobowych zawartych we wniosku zostanie zweryfikowana z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Infolinia Raiffeisen Banku

Infolinia Raiffeisen Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy Raiffeisen Banku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą doradca Raiffeisen Banku. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek o otwarcie konta.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia konta osobistego w dwóch egzemplarzach.
 • Podpisany przez Ciebie jeden egzemplarz (wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez bank) musisz przesłać do banku nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Wniosek online Raiffeisen Banku

Wniosek online Raiffeisen Banku

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego. W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku.
 • Wybierzesz miejsce podpisania umowy: w dowolnym oddziale lub pod wskazanym przez Ciebie adresem za pośrednictwem upoważnionej firmy kurierskiej lub poczty.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku. Po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia konta osobistego w dwóch egzemplarzach.
 • Podpisany przez Ciebie jeden egzemplarz (wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez bank) musisz przesłać do banku nie później niż w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.
 • Karta płatnicza i przypisany do niej numer PIN wysyłane są na Twój adres korespondencyjny osobnymi przesyłkami w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.