PLUS BANK - Konto START


PLUS BANK

PLUS BANK
Konto STARTMiesięczny koszt prowadzenia konta:
13,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,10 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 5 zł obejmuje jedynie obsługę w ramach oddziału. Jeśli chcesz obsługiwać konto za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej (tj. internet, telefon, wap lub sms), za każdy wybrany przez Ciebie kanał dostępu bank pobierze miesięczną opłatę w wysokości 2 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 5 zł. 5,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku jest płatny w wysokości 2 zł miesięcznie. 2,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku jest płatny w wysokości 2 zł miesięcznie 2,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez sms jest płatny w wysokości 2 zł miesięcznie. 2,00 PLN
WAP Dostęp do rachunku przez wap jest płatny w wysokości 2 zł miesięcznie. 2,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji realizowanych transakcji przez internet stosowany jest podpis elektroniczny. W tym celu używasz: klucza wygenerowanego podczas procesu rejestracji (lub w późniejszym terminie) w serwisie bankowości elektronicznej oraz hasła związanego z danym kluczem, ustalanego przez Ciebie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Za informację o rachunku przesłaną w formie wiadomości sms, zawierającej m.in. dane o o saldzie lub liście przeprowadzonych operacji na rachunku, każdorazowo zapłacisz 0,5 zł. 0,50 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1% w skali roku. 0,10 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku uzyskujesz po wcześniejszej rejestracji w systemie bankowości elektronicznej. Bezpieczeństwo twoich transakcji zapewnia podpis elektroniczny w postaci klucza elektronicznego przechowywanego przez Ciebie na dowolnym nośniku danych wraz z przypisanym do niego hasłem, które sam definiujesz w procesie rejestracji. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. TAK
   oddział Masz pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis sms. TAK
   WAP Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis wap. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 3,00 PLN 0,00 PLN - 10,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na okres 3 lat karta płatnicza Visa Classic EMV (chipowa). Za wydanie karty zapłacisz 10 zł, wznowienie karty po upływie 3 lat jest usługą bezpłatną. Miesięczna obsługa karty kosztuje 3 zł. Kartą Visa Classic EMV możesz dokonywać płatności w internecie.
   Maestro 3,00 PLN 0,00 PLN - 10,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na okres 4 lat karta płatnicza Maestro PayPass EMV (chipowa). Za wydanie karty zapłacisz 10 zł, wznowienie karty po upływie 4 lata jest usługą bezpłatną. Miesięczna obsługa karty kosztuje 3 zł. Kartą Maestro PayPass EMV możesz dokonywać płatności w internecie jak również płatności w technologii zbliżeniowej PayPass (aby zapłacić kartą za zakupy w kwocie do 50 zł wystarczy zbliżyć ją do specjalnego czytnika).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Usługa niedostępna. -
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji dostępne w placówce banku jest bezpłatne jedynie po uprzednim zdeklarowaniu takiej formy osobistego odbioru wyciągu. W każdym innym przypadku zapłacisz 10 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,22% przelewanej kwoty, minimum 25 zł, maksimum 160 zł. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 160,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny w oddziale na rachunek prowadzony w Plus-Banku kosztuje: 1 zł na rachunek Plus-Konto lub 4 zł na rachunek Invest-Konto Biznes. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny. 1,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny, u konsultanta kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w Invest-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny. 5,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR kosztuje 0,5 zł, u konsultanta kosztuje 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem internetu kosztuje 0,5 zł. Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 1 zł. 0,50 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 1 zł. 1,00 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap kosztuje 0,50 zł. Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 1 zł. 0,50 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej bank pobiera opłatę w wysokości 2,5 zł, u konsultanta przelew kosztuje 4 zł. Przelew dokonany w oddziale jest płatny w wysokości 7 zł. 2,50 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej bank pobiera opłatę w wysokości 0,5 zł, u konsultanta przelew kosztuje 4 zł. Przelew dokonany w oddziale jest płatny w wysokości 7 zł. 0,50 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego na rachunek bankowy w Plus-Banku kosztuje 2 zł; realizacja, zmiana i odwołanie są bezpłatne. W przypadku zlecenia na rachunek w innym banku pobierana jest opłata w wysokości: 2 zł za zdefiniowanie, realizację lub modyfikację oraz 5 zł za odwołanie. -
zdefiniowane - 2,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
modyfikacja - 2,00 PLN
deaktywacja - 5,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty na rachunek w Plus-Banku bank nie pobiera opłat. Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku kosztuje 2 zł. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty kosztuje 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja pobierana od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 3 zł. 3,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 3% wypacanej kwoty, minimum 10 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości miesięcznych wpływów na rachunek oraz oceny Twojej zdolności kredytowej lub historii rachunku ze swojego poprzedniego banku. -
Kwota limitu Maksymalna kwota kredytu stanowi 3 lub 6-krotność miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 2 000,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie przez internet. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Dostęp do konta Możesz korzystać z konta przez internet, wap i sms w sposób aktywny lub pasywny. W ramach usługi pasywnej możesz (w zależności od kanału dostępu): uzyskać informacje o posiadanych rachunkach, w tym o saldzie wolnych środków, uzyskać listę operacji dla każdego rachunku, otrzymać informacje o posiadanych kartach bankowych, dokonać zmiany hasła logowania, uzyskać informacje o ofercie Invest-Banku, wygenerować klucz elektroniczny w celu zmiany usługi pasywnej na aktywną. W ramach usługi aktywnej możesz korzystać ze wszystkich możliwości usługi pasywnej oraz (w zależności od kanału dostępu): wykonać przelew, w tym także przelew do ZUS i do US, założyć lub zerwać lokatę, złożyć wniosek o kartę bankową, aktywować kanały dostępu oraz je blokowaʗ, prowadzić bezpośrednią korespondencję z bankiem.
IBnet24 Bank udostępnił w IBnet24 nową metodę autoryzacji czynności, polegającą na wykorzystaniu Certyfikatu. Certyfikat jest zapisany na karcie chipowej podłączanej do komputera. Wydanie karty chipowej z certyfikatem i numerem PIN jednorazowo kosztuje 100 zł.
Wypłata gotówki Prowizja pobierana od wypłat gotówki w bankomatach krajowych 3 zł lub zagranicznych 3% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł nie zostanie naliczona jeśli w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą wyniesie minimum 400 zł i jednocześnie średnie saldo na rachunku wyniosło 1.500 zł lub posiadasz w banku kredyt, który obsługiwany jest terminowo.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział Invest-Banku

Oddział Invest-Banku

 • Odwiedź jedną z placówek Invest-Banku zabierając ze sobą dokument stwierdzający Twoją tożsamość.
 • Opiekun klienta przedstawi Tobie ofertę banku, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku z danymi z dokumentu tożsamości możesz podpisać umowę otwarcia konta. Obligatoryjnie zostanie sporządzona również umowa o wydanie karty płatniczej.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Wniosek online Invest-Bank

Wniosek online Invest-Bank

 • Wypełnij wniosek online o otwarcie rachunku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik banku w celu weryfikacji zamieszczonych we wniosku danych.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Doradca Invest-Banku

Doradca Invest-Banku

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • Podczas rozmowy pracownik banku przedstawi Tobie ofertę, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.