Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Konto Przekorzystne


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Konto PrzekorzystneMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Przy odpowiednim użytkowaniu Konta Mobilnego, a mianowicie odpowiedniej kwocie regularnych wpłat na rachunek, odpowiedniej liczbie wykonanych transakcji kartą płatniczą opłaty związane z korzystaniem konta stają się zerowe. Dodatkowo dwie pierwsze wypłaty gotówki w bankomatach krajowych są darmowe. Uważaj na opłatę związaną z posiadaniem tokena.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji karta MasterCard Debit, która obciąża rachunek walutowy odpowiedni do waluty transakcji wydana do końca 30.09.15 r będzie obsługiwana bezpłatnie do 31.12.2015 r. Dodatkowo wypłata gotówki z bankomatów na całym świecie będzie bezpłatna.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 6.00 zł. Dla osób, które regularnie przekażą na rachunek wynagrodzenie, stypendium, stałe wpływy w kwocie minimum 500 zł miesięczne prowadzenie rachunku jest darmowe. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie pierwszego Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, a za korzystanie miesięcznie 1 zł. 48,00 PLN
hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Środki nie są oprocentowane 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Do rachunku telefoniczny dostęp zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku PKO SA na terenie całego kraju. TAK
   SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
   WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 3,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Debit z technologią PayPass. Karta ważna przez okres 2 lat. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 3,99 zł. W przypadku dokonania w danym miesiącu 4 transakcji bezgotówkowych opłata za korzystanie z karty w następnym miesiącu zostaje obniżona do 0 zł.
   Inna 6,99 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis MasterCard Debit, która obciąża rachunek walutowy odpowiedni do waluty transakcji - może obciążać rachunki w złotych, dolarach, funtach, euro lub frankach szwajcarskich. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 6,99 zł. W przypadku dokonania w danym miesiącu 4 transakcji bezgotówkowych opłata za korzystanie z karty w następnym miesiącu zostaje obniżona do 0 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bankowego, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. Koszt przelewów SEPA wynosi 9,90 zł -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 4,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za każdy realizowany przelewy zewnętrzny pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 9,99 zł. 10,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 4,00 PLN
internet Przelew realizowany za pomocą serwisu PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu możliwa jest jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku. Przelew jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 9,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 4 zł, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 9,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 4 zł, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Utworzenie zlecenia za pośrednictwem internetu czy w oddziale banku jest bezpłatne, u konsultanta infolinii powyższa operacja kosztuje 1,5 zł. Modyfikacja zlecenia za pośrednictwem internetu, oddziału banku jest usługą płatną w wysokości 4 zł, wykonaną przez telefon 1,5 zł. Realizacja zlecenia jest usługa płatną w wysokości 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
modyfikacja - 4,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie, realizację, deaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek osoby fizycznej w obrębie banku nie jest pobierana żadna opłata. Za wpłatę gotówkową na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 0,75% od kwoty wpłaty, minimum 5 zł. 0,00 PLN
przez wpłatomat Większość bankomatów Pekao posiada funkcję depozytową, za pośrednictwem której możesz dokonać za darmo wpłaty gotówki na swój rachunek. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku są operacjami bezpłatnymi. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA. Za wypłatę gotówki bankomatach sieci Euronet zapłacisz 1,49 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 2% od wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. Opłata za pierwsze dwie transakcje wypłaty gotówki w danym miesiącu kalendarzowym wnosi 0 zł. 2,00 %
w bankomacie za granicą Wypłaty w bankomatach Grupy UniCredit za granicą są bezpłatne, w pozostałych bankomatach koszt wynosi 2% wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. 2,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Brak. -
Doładowanie telefonu Doładować konto telefonu możesz przez automatyczny serwis PekaoInternet, PekaoSMS lub w bankomatach Pekao. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Brak. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.


Odział Banku Pekao S.A.

Odział Banku Pekao S.A.

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Wniosek online Banku Pekao S.A.

Wniosek online Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.