Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Konto Przekorzystne


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Konto Przekorzystne


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

  Pekao S.A. Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową
 • 0 zł za konto, kartę i bankomaty na świecie
 • Bez przewalutowania w EUR, USD, GBP, CHF
 • PeoPay > jedna aplikacja do płacenia i bankowania
 • Wymiana walut online w PeoPay i Pekao24

  Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

  Dane Opis Stawka
  Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
  Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 6.00 zł. Dla osób, które regularnie przekażą na rachunek wynagrodzenie, stypendium, stałe wpływy w kwocie minimum 500 zł miesięczne prowadzenie rachunku jest darmowe. 0,00   PLN
  Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
  Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
  internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
  telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
  SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
  WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
  Opłaty dodatkowe za: -
  token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie pierwszego Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, a za korzystanie miesięcznie 1 zł. 48,00 PLN
  hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
  SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
  Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
  Oprocentowanie środków na koncie Środki nie są oprocentowane 0,00 %

  Dostęp do konta

  Kanał dostępu Opis Dostępność
     internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
     telefon Do rachunku telefoniczny dostęp zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
     oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku PKO SA na terenie całego kraju. TAK
     SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
     WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
  Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
     Mastercard 3,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
  Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Debit z technologią PayPass. Karta ważna przez okres 2 lat. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 3 zł. Jeśli zapewnisz wpływy na konto min. 500 zł miesięcznie, to wtedy karta będzie darmowa.

  Wyciągi

  Rodzaj czynności Opis Stawka
  W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
  Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 0,00 PLN
  Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

  Koszty przelewów

  Rodzaj przelewu Opis Stawka
  Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bankowego, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. Koszt przelewów SEPA wynosi 9,90 zł -
  opłata min - 30,00 PLN
  opłata max - 250,00 PLN
  Przelewy wewnętrzne - -
  oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
  telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 4,00 PLN
  internet Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
  SMS Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
  Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
  Przelewy zewnętrzne - -
  oddział Za każdy realizowany przelewy zewnętrzny pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 9,99 zł. 10,00 PLN
  telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta TelePekao wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TelePekao jest bezpłatny. 4,00 PLN
  internet Przelew realizowany za pomocą serwisu PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
  SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
  Wap Realizacja przelewu możliwa jest jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku. Przelew jest bezpłatny. 0,00 PLN
  Inne przelewy - -
  przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 9,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 4 zł, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
  przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 9,99 zł, za pośrednictwem konsultanta TelePekao 4 zł, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
  Zlecenia stałe Utworzenie zlecenia za pośrednictwem internetu czy w oddziale banku jest bezpłatne, u konsultanta infolinii powyższa operacja kosztuje 1,5 zł. Modyfikacja zlecenia za pośrednictwem internetu, oddziału banku jest usługą płatną w wysokości 4 zł, wykonaną przez telefon 1,5 zł. Realizacja zlecenia jest usługa płatną w wysokości 1 zł. -
  zdefiniowane - 0,00 PLN
  realizacja - 1,00 PLN
  modyfikacja - 4,00 PLN
  deaktywacja - 0,00 PLN
  Polecenia zapłaty Za uruchomienie, realizację, deaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
  zdefiniowane - 0,00 PLN
  realizacja - 0,00 PLN
  deaktywacja - 0,00 PLN

  Wpłaty i wypłaty

  Rodzaj czynności Opis Stawka
  Wpłaty na konto - -
  w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek osoby fizycznej w obrębie banku nie jest pobierana żadna opłata. Za wpłatę gotówkową na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 0,75% od kwoty wpłaty, minimum 5 zł. 0,00 PLN
  przez wpłatomat Większość bankomatów Pekao posiada funkcję depozytową, za pośrednictwem której możesz dokonać za darmo wpłaty gotówki na swój rachunek. 0,00 PLN
  Wypłaty gotówki - -
  z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku są operacjami bezpłatnymi. 0,00 PLN
  w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA. Za wypłatę gotówki bankomatach sieci Euronet zapłacisz 1,49 zł. 0,00 PLN
  w bankomacie zewnętrznym Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 2% od wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. Opłata za pierwsze dwie transakcje wypłaty gotówki w danym miesiącu kalendarzowym wnosi 0 zł. 2,00 %
  w bankomacie za granicą Wypłaty w bankomatach Grupy UniCredit za granicą są bezpłatne, w pozostałych bankomatach koszt wynosi 2% wypłacanej kwoty, minimum 5 zł. 2,00 %

  Limit kredytowy

  Dane Opis Stawka
  Wymagania Usługa niedostępna. -
  Kwota limitu -
      kwota min - -
      kwota max - -
  Oprocentowanie limitu - -

  Usługi dodatkowe

  Dane Opis Stawka
  Indywidualny doradca Brak. -
  Doładowanie telefonu Doładować konto telefonu możesz przez automatyczny serwis PekaoInternet, PekaoSMS lub w bankomatach Pekao. 0,00 PLN
  Karta Euro 26 Brak. -

  Dodatkowe informacje

  Dane Opis dodatkowy Stawka

  Jak mogę założyć to konto?

  Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.


  Odział Banku Pekao S.A.

  Odział Banku Pekao S.A.

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
  • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
  • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
  • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
  • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


  Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

  Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

  • Wypełnij formularz kontaktowy.
  • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
  • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
  • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
  • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
  • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


  Wniosek online Banku Pekao S.A.

  Wniosek online Banku Pekao S.A.

  • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
  • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
  • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
  • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
  • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
  • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.