T-Mobile Usługi Bankowe - Konto Premium


T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe
Konto Premium


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,10 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek przyciąga całkowitą internetową obsługą rachunku. Dużym plusem oferty jest bezpłatna karta płatnicza wyposażona w funkcjonalność płatności internetowych, która umożliwia uzyskanie zwrotu 5% kwoty wykonanych transakcji o wartości do 500 zł. Zwrot wynosić będzie maksymalnie do 25 zł miesięcznie, do 300 zł rocznie.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Opłata za otwarcie rachunku nie jest naliczana. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku nie jest naliczana. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usług Bankowości Internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usług Bankowości Telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usług Bankowości Mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Kody sms wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank pobierana będzie opłata w wysokości 0,3 zł. 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0,1%. 0,10 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Bankowość internetowa jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz przez podanie kodu sms. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny do rachunku zapewnia Bankowość Telefoniczna (konsultant lub automat). TAK
   oddział T-Mobile Usługi Bankowe zapewnia pełny dostęp do rachunku w Odziale Wirtualnym Banku. NIE
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis SMS. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. WAP aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki WAP Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Debit Mastercard PayPass. Ważność karty wynosi 3 lata, po czym następuje jej wznowienie na okres kolejnych 3 lat (operacja bezpłatna). Karta została wyposażona w funkcjonalność płatności internetowych oraz płatności zbliżeniowych PayPass.
   Inna 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie naklejka zbliżeniowa Debit Mastercard PayPass. Ważność karty wynosi 3 lata, po czym następuje jej wznowienie na okres kolejnych 3 lat (operacja bezpłatna).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Istnieje możliwość zamówienia papierowej wersji historii rachunku wysyłanej pocztą w cenie 10 zł miesięcznie. 10,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wynosi 30 zł, jeśli jest to przelew europejski do krajów UE opłata ta wynosi 0 zł. -
opłata min - 0,00 PLN
opłata max - 30,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego w Wirtualnym Oddziale Banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew międzybankowy realizowany w Wirtualnym Oddziale Banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem bankowości kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny i realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny i realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Opłata za zdefiniowanie, modyfikację i deaktywację zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości internetowej nie jest pobierana. Za zdefiniowanie, modyfikację i deaktywację zlecenia stałego, Realizacja zlecenia stałego jest usługa bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie i realizacja polecenia zapłaty są bezpłatne. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Wpłata gotówki jest bezpłatna. Usługa dostępna jest jedynie w wybranych bankomatach sieci, 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu Euronet 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Alior Banku jest bezpłatna 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki z bankomatów za granicą jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest po pierwszym wpływie na podstawie badanej przez bank Twojej zdolności kredytowej. -
Kwota limitu Maksymalna wysokość limitu zależy od Twojej zdolności kredytowej. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 9,60 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Możliwość doładowania telefonu pre-paid przez system bankowości internetowej. System umożliwia również ustawienie doładowania cyklicznego określoną kwotą poprzez podanie częstotliwości oraz czasu obowiązywania usługi. Operacja jest zatwierdzana tak, jak tradycyjny przelew - kodem SMS. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za limit w rachunku Opłata za przyznanie, przedłużenie lub podwyższenie limitu wynosi w trybie podstawowym 0,5% przyznanej kwoty, minimum 25 zł.
Asystent Płatności Asystent Płatności to usługa, która pomaga zapanować nad wydatkami dzięki ich kategoryzacji oraz dzięki powiadomieniom o zbliżających się terminach płatności. W ramach usługi możesz otrzymywać aktualne powiadomienia o stanie swoich rachunków i przeprowadzanych operacjach (do wyboru otrzymujesz jeden z trzech wariantów wizualizacji wydatków, dzięki czemu łatwo sprawdzisz, na co wydajesz pieniądze).

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Alior Sync

Wniosek online Alior Sync

 • Wypełnij i prześlij dostępny wniosek o rachunek, uzupełniając w nim wymagane dane osobowe.
 • W trakcie wypełniania wniosku musisz zdecydować z jakiej karty debetowej chcesz korzystać. Do wyboru posiadasz kartę Debit Mastercard PayPass lub naklejkę zbliżeniową Debit Mastercard PayPass.
 • Po zatwierdzeniu wniosku Alior Sync nadaje numer nowego rachunku osobistego.
 • Aby aktywować założony rachunek musisz wykonać przelew potwierdzający (na kwotę minimalną 0,01 zł) z posiadanego przez Ciebie konta w innym banku. Wykonując przelew pamiętaj, iż dane adresowe we wniosku muszą być takie same jak w banku, z którego dokonasz przelew potwierdzający.
 • Rachunek w Alior Sync staje się aktywny (maksymalnie 1 dzień) w momencie zaksięgowania na nim pierwszej wpłaty.


Konsultant Alior Sync

Konsultant Alior Sync

 • Wypełnij i prześlij dostępny wniosek o rachunek, uzupełniając w nim wymagane dane osobowe.
 • W trakcie wypełniania wniosku musisz zdecydować z jakiej karty debetowej chcesz korzystać. Do wyboru posiadasz kartę Debit Mastercard PayPass lub naklejkę zbliżeniową Debit Mastercard PayPass.
 • Na podstawie danych zawartych we wniosku Alior Sync przygotowuje umowę o zawarcie rachunku osobistego.
 • Umowa w dwóch egzemplarzach zostaje wysłana kurierem na adres zawarty we wniosku.
 • Po podpisaniu przez Ciebie umowy jeden egzemplarz (wraz z kopią dowodu tożsamości) odsyłasz do Alior Sync.
 • Bank po otrzymaniu dokumentacji i zweryfikowaniu jej poprawność aktywuje (od 2 do 4 dni) założony przez Ciebie rachunek osobisty.