Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Konto Plus


PLUS BANK

PLUS BANK
Konto PlusMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,10 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Bezpłatne prowadzenie konta oraz darmowa obsługa rachunku za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej: internet, wap sms i telefon. Kartę płatniczą lub naklejkę zbliżeniową również możesz użytkować za darmo jeśli spełnisz określone warunki przez bank.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Deklarowana miesięczna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do rachunku przez wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji realizowanych transakcji przez internet stosowany jest podpis elektroniczny. W tym celu używasz: klucza wygenerowanego podczas procesu rejestracji (lub w późniejszym terminie) w serwisie bankowości elektronicznej oraz hasła związanego z danym kluczem, ustalanego przez Ciebie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Za informację o rachunku przesłaną w formie wiadomości sms, zawierającej m.in. dane o o saldzie lub liście przeprowadzonych operacji na rachunku, każdorazowo zapłacisz 0,5 zł. 0,50 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1%. 0,10 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku uzyskujesz po wcześniejszej rejestracji w systemie bankowości elektronicznej. Bezpieczeństwo twoich transakcji zapewnia podpis elektroniczny w postaci klucza elektronicznego przechowywanego przez Ciebie na dowolnym nośniku danych wraz z przypisanym do niego hasłem, które sam definiujesz w procesie rejestracji. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. TAK
   oddział Masz pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis sms. TAK
   WAP Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis wap. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 9,00 PLN - - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na okres 4 lat karta płatnicza MasterCard Debit. Wznowienie karty jest usługą bezpłatną. Miesięczna obsługa karty kosztuje 9 zł (opłata nie zostanie naliczona jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniosła minimum 500 zł).
   Inna 1,00 PLN - - 15,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na naklejka zbliżeniowa PayPass™. Wydanie karty kosztuje 15 zł. Miesięczna obsługa karty kosztuje 1 zł (opłata nie zostanie naliczona jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniosła minimum 500 zł).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Usługa niedostępna. -
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji dostępne w placówce banku jest bezpłatne jedynie po uprzednim zdeklarowaniu takiej formy osobistego odbioru wyciągu. W każdym innym przypadku zapłacisz 10 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,22% przelewanej kwoty, minimum 25 zł, maksimum 160 zł. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 160,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w oddziale na rachunek prowadzony w Plus Banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR oraz u konsultanta jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w Invest-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 7 zł. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny. 7,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny, u konsultanta kosztuje 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap oraz zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej bank pobiera opłatę w wysokości 2,5 zł. Przelew dokonany w Centrum Obsługi Klienta jest płatny w wysokości 5 zł. 2,50 PLN
przelewy do US Przelew realizowany do US za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej jest bezpłatny, u konsultanta przelew kosztuje 4 zł. Przelew dokonany w oddziale jest płatny w wysokości 7 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego na rachunek bankowy w Invest-Banku kosztuje 2 zł; realizacja, zmiana i odwołanie są bezpłatne. W przypadku zlecenia na rachunek w innym banku bank pobierana opłaty w wysokości: 2 zł za zdefiniowanie i realizację oraz 4 zł za modyfikację i odwołanie. -
zdefiniowane - 2,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
modyfikacja - 4,00 PLN
deaktywacja - 4,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty na rachunek w Invest-Banku bank nie pobiera opłat. Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku kosztuje 3 zł. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty kosztuje 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 3,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 10 zł. 10,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości miesięcznych wpływów na rachunek oraz oceny Twojej zdolności kredytowej lub historii rachunku ze swojego poprzedniego banku. -
Kwota limitu Maksymalna kwota kredytu stanowi 3 lub 6-krotność miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 2 000,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie przez internet. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy O limit kredytowy w wysokości trzykrotności wpływów na rachunek możesz się ubiegać po 3 miesiącach posiadania konta. Po 6 miesiącach maksymalna wysokości limitu może równać się sześciokrotności wpływów. Analogiczna sytuacja odnosi się do posiadaczy rachunku w innym banku, którzy chcą uzyskać limit przenosząc swoje konto. Jednak w tym przypadku limit przyznawany jest na podstawie historii rachunku z innego banku z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Limit w rachunku przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Opłata naliczana za przyznanie limitu wynosi 1% przyznanej kwoty. Dodatkowo pobierana jest opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu kredytowego: dla kwoty do 2.000 zł opłata wynosi 20 zł; powyżej 2.000 zł do 10.000 zł - 40 zł; powyżej 10.000 zł - 60 zł. Kredyt udzielany bezpłatnie. Opłata za przedłużenie limitu na kolejny okres lub podwyższenie jego kwoty naliczana jest w wysokości 1,5% przyznanej kwoty, minimum 40 zł.
Zwrot 5% za abonamen Jeśli posiadasz Konto Plus i jesteś abonentem sieci Plus, korzystając z konta za każde 500 zł wydane kartą debetową lub naklejką PayPass™ (transakcje sumują się) otrzymasz zwrot 5% wartości abonamentu lub 5% wartości doładowania telefonu Plus Mix lub Plus na kartę. Maksymalnie możesz otrzymać zwrot nawet 100% wartości abonamentu.
Paszport Korzyści Paszport Korzyści to nowy program lojalnościowy wprowadzony do oferty banku, dzięki któremu możesz skorzystać z atrakcyjnych promocji i licznych rabatów udostępnionych przez organizatorów oraz partnerów programu. Organizatorami Paszportu Korzyści są: Plus, Cyfrowy Polsat i PlusBank, a patronem medialnym została Telewizja Polsat. Posiadacz Paszportu Korzyści otrzyma: specjalne promocje na produkty Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku czyli Program smartDOM Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku, który pozwala na oszczędzanie przez dodawanie kolejnych usług, ofertę "Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę" tylko dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu w ramach programu smardom, zniżki na produkty z oferty partnerów z następujących branż: handel detaliczny, ubezpieczenia, zdrowie, paliwa, gastronomia, 10.000 biletów na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, bilety na ważne wydarzenia sportowe, wejściówki na koncerty i festiwale oraz programy rozrywkowe Telewizji Polsat, możliwość zagrania w serialu Telewizji Polsat, możliwość przekazania zgromadzonych funduszy na szczytny cel - do wskazanej przez klienta fundacji współpracującej z programem oraz możliwość uczestnictwa w specjalnych konkursach oraz loteriach organizowanych przez partnerów programu. Partnerami Paszportu Korzyści są: AXA Assistance, delikatesy sieci EuroCash (abc, Delikatesy Centrum, euroSklep, Gama, groszek, Lewiatan), Orlen, superpolisa.pl oraz Telepizza. Fundacje współpracujące z programem to: Fundacja Polsat, GOPR, TOPR, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Radia Zet, Fundacja ORLEN - Dar Serca.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział Invest-Banku

Oddział Invest-Banku

 • Odwiedź jedną z placówek Invest-Banku zabierając ze sobą dokument stwierdzający Twoją tożsamość.
 • Opiekun klienta przedstawi Tobie ofertę banku, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku z danymi z dokumentu tożsamości możesz podpisać umowę otwarcia konta. Obligatoryjnie zostanie sporządzona również umowa o wydanie karty płatniczej.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Wniosek online Invest-Bank

Wniosek online Invest-Bank

 • Wypełnij wniosek online o otwarcie rachunku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik banku w celu weryfikacji zamieszczonych we wniosku danych.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Doradca Invest-Banku

Doradca Invest-Banku

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • Podczas rozmowy pracownik banku przedstawi Tobie ofertę, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.