Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Konto LIDER


PLUS BANK

PLUS BANK
Konto LIDERMiesięczny koszt prowadzenia konta:
7,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,10 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Bezpłatne prowadzenie konta oraz darmowa obsługa rachunku za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej: internet, wap sms i telefon. Kartę płatniczą Maestro PayPass EMV lub Visa Classic EMV, która wydawana jest obligatoryjnie do rachunku również otrzymujesz, użytkujesz za darmo. Limit kredytowy w wysokośći od 2.000 zł możesz uzyskać już w dniu otwarcia konta.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 7 zł. Opłata nie jest pobierana jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą wydaną do rachunku wyniosła minimum 500 zł. 7,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Deklarowana miesięczna kwota wpływów na rachunek wynosi minimum 800 zł. 800,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do rachunku przez wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji realizowanych transakcji przez internet stosowany jest podpis elektroniczny. W tym celu używasz: klucza wygenerowanego podczas procesu rejestracji (lub w późniejszym terminie) w serwisie bankowości elektronicznej oraz hasła związanego z danym kluczem, ustalanego przez Ciebie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Za informację o rachunku przesłaną w formie wiadomości sms, zawierającej m.in. dane o o saldzie lub liście przeprowadzonych operacji na rachunku, każdorazowo zapłacisz 0,5 zł. 0,50 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1% w skali roku. 0,10 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku uzyskujesz po wcześniejszej rejestracji w systemie bankowości elektronicznej. Bezpieczeństwo twoich transakcji zapewnia podpis elektroniczny w postaci klucza elektronicznego przechowywanego przez Ciebie na dowolnym nośniku danych wraz z przypisanym do niego hasłem, które sam definiujesz w procesie rejestracji. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. TAK
   oddział Masz pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis sms. TAK
   WAP Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis wap. Wap aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki wap Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 2,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na okres 3 lat karta płatnicza Visa Classic EMV (chipowa). Za wydanie, wznowienie karty po 3 latach jej użytkowania bank nie nalicza opłat. Miesięczna obsługa karty kosztuje 2 zł (opłata nie zostanie naliczona jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniosła minimum 500 zł). Kartą Visa Classic EMV możesz dokonywać płatności w internecie.
   Maestro 2,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest na okres 4 lat karta płatnicza Maestro PayPass EMV (chipowa). Wydanie, wznowienie jest usługą bezpłatną. Miesięczna obsługa karty kosztuje 2 zł (opłata nie zostanie naliczona jeśli w bieżącym miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniosła minimum 500 zł). Kartą Maestro PayPass EMV możesz dokonywać płatności w internecie jak również płatności w technologii zbliżeniowej PayPass (aby zapłacić kartą za zakupy w kwocie do 50 zł wystarczy zbliżyć ją do specjalnego czytnika).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Usługa niedostępna. -
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji dostępne w placówce banku jest bezpłatne jedynie po uprzednim zdeklarowaniu takiej formy osobistego odbioru wyciągu. W każdym innym przypadku zapłacisz 10 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,22% przelewanej kwoty, minimum 25 zł, maksimum 160 zł. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 160,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny w oddziale na rachunek prowadzony w Plus-Banku kosztuje: 1 zł na rachunek Invest-Konto lub 5 zł na rachunek Invest-Konto Biznes. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny. 1,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny, u konsultanta kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem internetu jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w Invest-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 7 zł. Przelew na cele charytatywne jest bezpłatny. 7,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest bezpłatny, u konsultanta kosztuje 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem internetu oraz zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 0,50 zł. 0,50 PLN
SMS Zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 0,50 zł. 0,50 PLN
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem wap oraz zlecanie przelewu do odbiorcy z ustanowionej wcześniej w oddziale listy (tzw. zlecenie predefiniowane) na rachunek prowadzony w innym banku kosztuje 0,50 zł. 0,50 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej bank pobiera opłatę w wysokości 2,5 zł, u konsultanta przelew kosztuje 4 zł. Przelew dokonany w oddziale jest płatny w wysokości 7 zł. 2,50 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej bank nie nalicza opłat, u konsultanta przelew kosztuje 4 zł. Przelew dokonany w oddziale jest płatny w wysokości 7 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego na rachunek bankowy w Plus-Banku kosztuje 2 zł; realizacja, zmiana i odwołanie są bezpłatne. W przypadku zlecenia na rachunek w innym banku bank pobierana opłaty w wysokości: 2 zł za zdefiniowanie i realizację oraz 4 zł za modyfikację i odwołanie. -
zdefiniowane - 2,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
modyfikacja - 4,00 PLN
deaktywacja - 4,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty na rachunek w Plus-Banku bank nie pobiera opłat. Realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku kosztuje 3 zł. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty kosztuje 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 3,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja pobierana od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 3 zł. 3,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 3% wypacanej kwoty, minimum 10 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości miesięcznych wpływów na rachunek oraz oceny Twojej zdolności kredytowej lub historii rachunku ze swojego poprzedniego banku. -
Kwota limitu Maksymalna kwota kredytu stanowi 3 lub 6-krotność miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 2 000,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie przez internet. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy W dniu otwarcia rachunku bank może Tobie udzielić limitu kredytowego w wysokości 800 zł. O limit kredytowy w wysokości trzykrotności wpływów na rachunek możesz się ubiegać po 3 miesiącach posiadania konta. Po 6 miesiącach maksymalna wysokości limitu może równać się sześciokrotności wpływów. Analogiczna sytuacja odnosi się do posiadaczy rachunku w innym banku, którzy chcą uzyskać limit przenosząc swoje konto. Jednak w tym przypadku limit przyznawany jest na podstawie historii rachunku z innego banku z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Limit w rachunku przyznawany jest na okres 12 miesięcy. Opłata naliczana za przyznanie limitu wynosi 2% przyznanej kwoty. Dodatkowo pobierana jest opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu kredytowego: dla kwoty do 2.000 zł opłata wynosi 20 zł; powyżej 2.000 zł do 10.000 zł - 40 zł; powyżej 10.000 zł - 60 zł.
Wypłata gotówki Prowizja pobierana od wypłat gotówki w bankomatach krajowych 3% wypłacanej kwoty, minimum 6 zł lub zagranicznych 3% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł nie zostanie naliczona jeśli w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą wyniesie minimum 400 zł i jednocześnie średnie saldo na rachunku wyniosło 1.500 zł lub posiadasz w banku kredyt, który obsługiwany jest terminowo.
Paszport Korzyści Paszport Korzyści to program lojalnościowy wprowadzony do oferty banku, dzięki któremu możesz skorzystać z atrakcyjnych promocji i licznych rabatów udostępnionych przez organizatorów oraz partnerów programu. Organizatorami Paszportu Korzyści są: Plus, Cyfrowy Polsat i PlusBank, a patronem medialnym została Telewizja Polsat. Posiadacz Paszportu Korzyści otrzyma: specjalne promocje na produkty Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku czyli Program smartDOM Plusa, Cyfrowego Polsatu i PlusBanku, który pozwala na oszczędzanie przez dodawanie kolejnych usług, ofertę "Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę" tylko dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu w ramach programu smardom, zniżki na produkty z oferty partnerów z następujących branż: handel detaliczny, ubezpieczenia, zdrowie, paliwa, gastronomia, 10.000 biletów na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, bilety na ważne wydarzenia sportowe, wejściówki na koncerty i festiwale oraz programy rozrywkowe Telewizji Polsat, możliwość zagrania w serialu Telewizji Polsat, możliwość przekazania zgromadzonych funduszy na szczytny cel - do wskazanej przez klienta fundacji współpracującej z programem oraz możliwość uczestnictwa w specjalnych konkursach oraz loteriach organizowanych przez partnerów programu. Partnerami Paszportu Korzyści są: AXA Assistance, delikatesy sieci EuroCash (abc, Delikatesy Centrum, euroSklep, Gama, groszek, Lewiatan), Orlen, superpolisa.pl oraz Telepizza. Fundacje współpracujące z programem to: Fundacja Polsat, GOPR, TOPR, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Radia Zet, Fundacja ORLEN - Dar Serca.Warunkiem bezpłatnej realizacji przelewu zewnętrznego dotyczącego opłat za abonament telewizyjny (również telewizji cyfrowej), za internet, telefon jest zawarta umowa z operatorem usług oraz posiadanie potwierdzenia wpłat z ostatnich 3 miesięcy.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział Invest-Banku

Oddział Invest-Banku

 • Odwiedź jedną z placówek Invest-Banku zabierając ze sobą dokument stwierdzający Twoją tożsamość.
 • Opiekun klienta przedstawi Tobie ofertę banku, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku z danymi z dokumentu tożsamości możesz podpisać umowę otwarcia konta. Obligatoryjnie zostanie sporządzona również umowa o wydanie karty płatniczej.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Wniosek online Invest-Bank

Wniosek online Invest-Bank

 • Wypełnij wniosek online o otwarcie rachunku.
 • W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik banku w celu weryfikacji zamieszczonych we wniosku danych.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.


Doradca Invest-Banku

Doradca Invest-Banku

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • Podczas rozmowy pracownik banku przedstawi Tobie ofertę, a następnie zaproponuje wypełnienie wniosku o otwarcie rachunek.
 • Ustalicie sposób podpisania przez Ciebie umowy. Masz do wyboru oddział, metodę korespondencyjną (dokumenty przesyłane są do Ciebie pocztą, które po podpisaniu odsyłasz do oddziału) lub za pośrednictwem agenta, który przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Z chwilą, gdy bank będzie dysponował podpisanymi przez Ciebie dokumentami, rachunek zostanie aktywowany.
 • Aby korzystać z rachunku osobistego poprzez system bankowości elektronicznej, musisz potwierdzić swoją decyzję, rejestrując się w systemie.
 • Usługę bankowości elektronicznej możesz aktywować w oddziale, wydawany jest Tobie wtedy tzw. PIN-Mailer czyli koperta zawierająca hasło oraz identyfikator do systemu. Bank pobierze od Ciebie opłatę w wysokości 5 zł za wydanie PIN-Mailera (bank nie pobiera opłaty w przypadku zakładania Invest-Konta STUDENT lub Invest-Konta LIDER). Bezpłatnie rejestracji w internetowym kanale dostępu możesz dokonać samodzielnie na stronie internetowej banku lub korespondencyjnie telefonując na infolinię banku. Wypełniasz wtedy wniosek o dostęp do usługi, który następnie przesyłany jest do banku. Najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu takiego wniosku przez oddział Invest-Banku będziesz mógł korzystać z systemu bankowości elektronicznej.